Chương trình Bồi dưỡng Khám phá - Vietnamese

Đăng ký cho các Chương trình Khám phá sẽ được mở từ ngày 9 tháng 4 năm 2024 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Chương trình Khám phá năm 2024

 • Các Chương trình Bồi dưỡng Khám phá chỉ dành cho học sinh của Học khu Quận Prince William.
 • Các chương trình khám phá có liên quan đến học phí.
  • Học bổng có sẵn để trang trải toàn bộ học phí cho học sinh nhận được bữa trưa miễn phí và giảm giá.
  • Vui lòng gửi email thư nhận được từ Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng PWCS xác minh tính đủ điều kiện nhận trợ cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho năm học 2023-24.
  • Để yêu cầu một lá thư, vui lòng liên hệ với Food and Nutrition Department.
  • Vui lòng gửi thư qua email cho [email protected].

Cách đăng ký

Thông tin đăng ký

 1. Phụ huynh/người giám hộ sẽ đăng ký sử dụng Student Quick Pay.
 2. Tại màn hình đăng nhập, bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản của họ. Vui lòng làm theo các hướng dẫn này nếu bạn cần tạo tài khoản.
 3. Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy tên của (các) học sinh của mình. Chọn học sinh mà bạn đang đăng ký.
 4. Chọn tab Trường hè.
 5. Sau đó, chọn chương trình bạn muốn đăng ký bằng cách nhấp vào chương trình đó.
 6. Hoàn thành mẫu đăng ký bằng cách điền vào các trường bắt buộc.
  • Nếu học sinh của bạn nhận được bất kỳ dịch vụ nào sau đây hoặc có bất kỳ vấn đề y tế nào, bạn sẽ đánh dấu vào (các) ô áp dụng.
 7. Chọn phương thức Vận chuyển thích hợp.
 8. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc tuyên bố về Thông tin đăng ký.
 9. Chọn Thêm vào Giỏ hàng khi tất cả thông tin đã được hoàn tất.
 10. Khi (các) lựa chọn khóa học của bạn đã được thêm vào giỏ hàng, hãy chọn biểu tượng giỏ hàng ở trên cùng bên phải để thanh toán.
 11. Hoàn tất biểu mẫu thanh toán và nhấp vào Gửi Thanh toán khi hoàn tất. Các khóa học phải được thanh toán đầy đủ để đăng ký của bạn hoàn tất; Thanh toán một phần sẽ không được chấp nhận.

Thông tin đăng ký bổ sung:

 • Nếu bạn nhận được thông báo sau, "bạn đã thêm chương trình này vào giỏ hàng của mình", thì khóa học đã đầy.

Bạn có câu hỏi liên quan đến việc đăng ký? Vui lòng liên hệ  [email protected].

Cách hủy đăng ký và yêu cầu hoàn tiền

Chúng tôi hiểu kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp chính sách hoàn tiền sau đây cho mùa hè năm 2024.

 • Ngày cuối cùng để hủy đăng ký chương trình bồi dưỡng để được hoàn tiền là ngày 31 tháng Năm. Tiền đã thanh toán không được hoàn lại sau ngày đó.
 • Để hủy đăng ký trước ngày 31 tháng Năm, hãy gửi email tên học sinh của bạn và tên của chương trình mùa hè cho [email protected].

Trại hè nghệ thuật

Trại hè bồi dưỡng nghệ thuật: Lớp 2-8

Lớp hiện tại: 2-8

Mô tả: Tham gia với chúng tôi để có trải nghiệm nghệ thuật thị giác nhập vai kéo dài hai tuần. Trong chương trình này, học sinh sẽ có cơ hội khám phá nhiều kỹ thuật khác nhau với cả phương tiện nghệ thuật hai và ba chiều. Một cuộc biểu diễn nghệ thuật cho học sinh và gia đình đóng vai trò là sự kiện đỉnh cao của chúng tôi. Những người tham gia sẽ cần phải tham dự cả hai tuần của chương trình.

Ngày và địa điểm:

15-26 tháng 7, 2024

Trường Truyền thống Pennington hoặc Trường Truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 – 12:30

Học phí: $250 cho học sinh của Học khu Quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển chương trình mùa hè.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Jasmine Hawkins tại [email protected].

Trại hè Bồi dưỡng Âm nhạc: Lớp 2-8

Lớp hiện tại: 2-8

Mô tả: Chương trình Bồi dưỡng Khám phá này sẽ thu hút học sinh vào một loạt các trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc trong khi khám phá nhiều nền văn hóa, thể loại và phong cách âm nhạc.

Ngày và địa điểm:

Tháng Bảy 15-26, 2024

Trường Truyền thống Pennington hoặc Trường Truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $250 cho cư dân Quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển chương trình mùa hè.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Jasmine Hawkins tại [email protected].

Trại hè giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật

Khám phá mùa hè về Viết mã và khoa học máy tính: Lớp 5-7

Lớp hiện tại: 5-7

Mô tả: Bạn có quan tâm đến phát triển ứng dụng hoặc thiết kế trò chơi? Bạn có thích giải các câu đố và thiết kế sáng tạo? Tìm hiểu những điều cơ bản về lập trình bao gồm các lệnh, chức năng và cấu trúc điều khiển trong trải nghiệm trại hè một tuần thú vị và tương tác này! Học sinh sẽ khám phá tư duy tính toán và các khái niệm khoa học máy tính một cách dễ hiểu và thực hành. Học sinh sẽ cần mang theo thiết bị và bộ sạc do trường cấp hàng ngày.

Ngày và địa điểm:

15-19 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển chương trình mùa hè

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Christine Good tại [email protected] hoặc Nasir Ayoub tại [email protected].

Trại hè Kiến thức Kỹ thuật số và Mô hình 3D: Lớp 5-7

Lớp hiện tại: 5-7

Mô tả: Đó là năm 2050, và NASA vừa tuyên bố rằng mặt trăng mở cửa cho khách du lịch! Các nhà khoa học, kỹ sư và nhà tiếp thị hẹn hò được mời tham gia liên doanh kinh doanh kéo dài một tuần này để tạo ra tuyến du thuyền mặt trăng đầu tiên đưa con người lên mặt trăng! Học sinh sẽ tham gia vào khám phá công nghệ, mô hình 3D và công nghệ sáng tạo trong trải nghiệm khám phá học tập hợp tác, dựa trên dự án. Học sinh sẽ cần mang theo thiết bị và bộ sạc của trường hàng ngày.

Ngày và địa điểm:

15-19 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển chương trình mùa hè

Câu hỏi? Liên hệ Christine Good tại [email protected] hoặc Tim Vaughan tại [email protected].

Khám phá mùa hè với Thiết kế và sản xuất 3D: Lớp 5-7

Lớp hiện tại: 5-7

Mô tả: Mời gọi tất cả các chủ doanh nghiệp trong tương lai và những người đam mê in 3D! Khám phá các khái niệm trong thiết kế và sản xuất 3D, nghiên cứu thị trường, sản xuất video và công nghệ web khi bạn phát triển và khởi chạy một cửa hàng trường học hư cấu bán hàng hóa in 3D trong trại khám phá mùa hè tương tác kéo dài một tuần này. Không cần kinh nghiệm trước! Học sinh sẽ cần mang theo thiết bị và bộ sạc do trường cấp hàng ngày.

Ngày và địa điểm:

15-19 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển chương trình mùa hè

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Christine Good tại  [email protected] hoặc Tim Vaughan tại  [email protected]

Full STEAM Ahead: Mạch và Lập trình với Vi điều khiển: Lớp 5-7

Lớp hiện tại: 5-7

Mô tả: Những người tham gia sẽ xây dựng những cây đàn piano kỹ thuật số in 3D của riêng họ, có được trải nghiệm trực tiếp với cơ chế của từng phím và nốt nhạc. Thông qua các phiên học tương tác, họ sẽ đi sâu vào thế giới hấp dẫn hoặc vi điều khiển Arduino, dựa vào lập trình giai điệu và nhịp điệu và biến sáng tạo của họ thành nhạc cụ với mạch tích hợp nhỏ gọn và kiến thức cơ bản về hệ thống dây điện và lập trình.

Trải nghiệm Khám phá mùa hè "Full STEAM Ahead" là lựa chọn lý tưởng cho những học sinh thích âm nhạc và tò mò về cách mọi thứ hoạt động, đặc biệt là những học sinh thích xây dựng, mày mò và khám phá công nghệ.

Ngày và địa điểm:

15-19 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển chương trình mùa hè

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Christine Good tại  [email protected] hoặc Tim Vaughan tại  [email protected]

Trại hè bồi dưỡng giáo dục năng khiếu và phát triển tài năng

Thiết kế game: Lớp 4-5

Lớp hiện tại: 4-5

Mô tả: Học sinh sẽ học về xác suất khi họ nghiên cứu các trò chơi công bằng và không công bằng. Họ sẽ sử dụng kiến thức mới của mình để tạo ra các trò chơi bảng của riêng họ và sẽ học cách viết mã các trò chơi công bằng trong Scratch. Học sinh sẽ cần mang theo thiết bị và bộ sạc do trường cấp hàng ngày.

* Trại hè này dành cho tất cả học sinh, không chỉ học sinh có năng khiếu.

Ngày và địa điểm:

15-19 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với [email protected].

Trại hè Giáo dục Thể chất và Sức khỏe

Bồi dưỡng Thể thao Mùa hè, Thể dục và Dinh dưỡng: Lớp 3-4

Lớp hiện tại: 3-4

Mô tả: Chương trình Bồi dưỡng thể thao, thể dục và dinh dưỡng này được thiết kế cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 5 muốn hoạt động và tham gia vào các phong trào và hoạt động khác nhau. Học sinh sẽ có cơ hội tập thể dục và làm việc với những người khác trong một môi trường năng động, nhịp độ nhanh. Học sinh sẽ tham gia vào các môn thể thao, trò chơi thể dục và hoạt động khác nhau và tìm hiểu các khái niệm và thông tin dinh dưỡng chính. Các hoạt động sẽ bao gồm các cơ hội hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ nhưng cân bằng với thời gian cho các hoạt động cường độ thấp, tương tác xã hội, làm việc theo nhóm và giải quyết vấn đề. Giáo viên thể dục tiểu học PWCS sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Rebecca Howery tại [email protected].

Trại hè Nghệ thuật Anh ngữ

STEM hoàn hảo về hình ảnh: Mẫu giáo

Lớp hiện tại: Mẫu giáo

Mô tả: Picture-Perfect STEM kết hợp các cuốn sách đa dạng và thu hút sự chú ý để truyền đạt cách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học giao nhau trong thế giới thực. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động STEM trong khi đọc để học. Họ sẽ lập kế hoạch và thực hiện các cuộc điều tra; phân tích và giải thích dữ liệu; xây dựng thuyết minh và giải pháp thiết kế.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Julie Gagnon tại [email protected]..

STEM hoàn hảo như hình ảnh: Lớp 1-2

Lớp hiện tại: 1-2

Mô tả: Picture-Perfect STEM kết hợp các cuốn sách đa dạng và thu hút sự chú ý để truyền đạt cách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học giao nhau trong thế giới thực. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động STEM trong khi đọc để học. Họ sẽ lập kế hoạch và thực hiện các cuộc điều tra; phân tích và giải thích dữ liệu; xây dựng thuyết minh và giải pháp thiết kế.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 đối với học sinh Học khu Quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Julie Gagnon tại [email protected].

STEM hoàn hảo về hình ảnh: Lớp 3-5

Lớp hiện tại: 3-5

Mô tả: Picture-Perfect STEM kết hợp các cuốn sách đa dạng và thu hút sự chú ý để truyền đạt cách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học giao nhau trong thế giới thực. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động STEM trong khi đọc để học. Họ sẽ lập kế hoạch và thực hiện các cuộc điều tra; phân tích và giải thích dữ liệu; xây dựng thuyết minh và giải pháp thiết kế.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 Tháng Bảy, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Julie Gagnon tại [email protected].

Bài luận xin vào đại học: Kể câu chuyện độc đáo của bạn ở trong trại khoảng 650 từ: Lớp 9-11

Lớp hiện tại: 9-11

Mô tả: Khóa học này được thiết kế cho tất cả các cấp độ của người học quan tâm đến việc phát triển hơn nữa các kỹ năng tiếng Anh của họ trong một môi trường học thuật cấp đại học đầy thách thức. Khóa học này được thiết kế để giúp học sinh học các chiến lược và kỹ thuật viết tạo ra một bài luận đại học đáng nhớ. Khóa học sử dụng các đề bài cần thiết cho những học sinh sử dụng Common App. Trong 650 từ, học sinh viết một bài luận hấp dẫn tiết lộ câu chuyện độc đáo của họ. Khóa học này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng trong nghệ thuật kể chuyện bằng văn bản cũng như sức mạnh của ngôn ngữ ngắn gọn, có tổ chức. Các bài học và hoạt động tập trung vào phân tích các mẫu tu từ và phát triển cấu trúc ngôn ngữ. Các bài luận đại học mô hình được sử dụng để cung cấp làm giàn giáo. Các mô hình này được học sinh đánh giá trong các hoạt động thực hành có hướng dẫn. Học sinh tham gia vào một mô phỏng nơi họ phân tích các bài luận mẫu trong vai trò của một nhân viên tuyển sinh để họ tìm hiểu những gì các trường đánh giá cao và những gì làm cho một câu chuyện đáng nhớ. Trong các hội thảo viết, học sinh sẽ hoàn thành khóa học với bản nháp bài luận đại học cuối cùng, kỹ năng viết nâng cao và kiến thức về những kỳ vọng chung cho các trường đại học Mỹ.

Thời gian: 15-26 tháng 7, 2024

Vị trí: Qua Zoom

Giờ: 1: 15-2: 15 chiều

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay .

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Ryan Holt tại [email protected].

Trại bồi dưỡng Toán học

Mathematics Mindscape: Lớp K-1

Lớp hiện tại: K-1

Mô tả: Chương trình Mathematics Mindscape là một cơ hội phong phú được thiết kế để truyền cảm hứng cho tư duy toán học của học sinh và xây dựng một cộng đồng toán học tích cực. Trại hè này sẽ tạo cơ hội cho học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tham gia vào toán học và hiểu sâu hơn về toán học. Thông qua các nhiệm vụ và trò chơi thực hành, học sinh sẽ khám phá nhiều chủ đề toán học khác nhau.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

 Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Kate Roscioli tại [email protected] hoặc Kelly Pratte at [email protected]

Mathematics Mindscape: Lớp 2-3

Lớp hiện tại: 2-3

Mô tả: Chương trình Mathematics Mindscape là một cơ hội phong phú được thiết kế để truyền cảm hứng cho tư duy toán học của học sinh và xây dựng một cộng đồng toán học tích cực. Trại hè này sẽ tạo cơ hội cho học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tham gia vào toán học và hiểu sâu hơn về toán học. Thông qua các nhiệm vụ và trò chơi thực hành, học sinh sẽ khám phá nhiều chủ đề toán học khác nhau.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

 Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Kate Roscioli tại [email protected] hoặc Kelly Pratte at [email protected]

Mathematics Mindscape: Lớp 4-5

Lớp hiện tại: 4-5

Mô tả: Chương trình Mathematics Mindscape là một cơ hội phong phú được thiết kế để truyền cảm hứng cho tư duy toán học của học sinh và xây dựng một cộng đồng toán học tích cực. Trại hè này sẽ tạo cơ hội cho học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tham gia vào toán học và hiểu sâu hơn về toán học. Thông qua các nhiệm vụ và trò chơi thực hành, học sinh sẽ khám phá nhiều chủ đề toán học khác nhau.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9 giờ sáng -12 giờ 30 trưa

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

 Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Kate Roscioli tại [email protected] hoặc Kelly Pratte at [email protected]

Trại hè bồi dưỡng khoa học

LEGO Robotics: Lớp 2-3

Lớp hiện tại: 2-3

Mô tả: Bắt tay vào một cuộc hành trình thú vị trong thế giới robot! Trại hè này sẽ cung cấp các hoạt động thực hành, tập trung vào STEAM bằng cách sử dụng bộ dụng cụ LEGO Essential. Mỗi ngày, người học sẽ tham gia vào các hoạt động xây dựng nhóm và thể chất, đồng thời nhận được một cuộc họp giao ban cho một thử thách hàng ngày sẽ giúp họ phát triển các kỹ năng và kiến thức để hoàn thành dự án đỉnh cao là thiết kế và lập trình một chuyến đi công viên giải trí.

Ngày và địa điểm:

Ngày 15-19 tháng 7 năm 2024

Trường truyền thống Porter

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

 Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Julia Renberg at [email protected].

Khoa học trong chuyển động: Lớp 3-5

Lớp hiện tại: 3-5

Mô tả: Khám phá, thông qua thiết kế kỹ thuật và các hoạt động thực hành, cách mọi thứ di chuyển! Những người tham gia sẽ tạo ra máy phóng, chế tạo vòng bóng rổ, tham gia cuộc đua độ nhớt, thiết kế đèn dung nham, lắp ráp các máy móc đơn giản, và nhiều hơn nữa, tất cả trong khi tìm hiểu về Định luật chuyển động của Newton và tinh thần đồng đội. Comm tham gia với chúng tôi trong một tuần vui vẻ và sáng tạo!

Ngày và địa điểm:

15-19 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

hoặc

22-26 tháng 7, 2024

Trường truyền thống Pennington

Giờ học: 9:00 - 12:30

Học phí: $150 cho học sinh Học khu quận Prince William

Các khoản thanh toán học phí phải được thực hiện thông qua Student Quick Pay

Vận chuyển học sinh: Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt sẽ được thông báo vào tháng Sáu. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển cho chương trình mùa hè.

 Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Julia Renberg at [email protected].