Bookmark - Farsi

دفتر OMBUDSMAN

والدین، دانش‌آموزان، و اعضای اجتماع مدرسه می‌توانند به صورت داوطلبانه به دنبال کمک محرمانه، بی‌طرفانه و غیررسمی به منظور حل نگرانی‌ها، تعارضات و مشکلاتی باشند که در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی رخ می‌دهد.
Ombudsman بر اساس ارزش‌های زیر عمل می‌کند:

  • محرمانه
  • بی‌طرفانه
  • مستقل
  • غیررسمی

تمام اعضای جامعه تحت پوشش Ombudsman می‌توانند داوطلبانه به دنبال دریافت خدمات از وی باشند و باید با عزت و احترام با آنها رفتار شود.
Ombudsman به هیچ‌یک از عملکردهای انطباق وابسته نبوده و به عنوان مأمور اطلاع‌رسانی در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی خدمت نمی‌کند.

The Ombudsman
  • به نگرانی‌های مراجعات گوش می‌دهد و به روشن شدن آنها کمک می‌کند؛
  • اطلاعات را ارائه می‌کند و گزینه‌های در دسترس مراجعان را بررسی می‌کند؛
  • گفتگو را برای حل مسائل را تسهیل می‌کند؛
  • در مورد روندها و الگوهای در حال بروز داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کند در عین حال که از ناشناس بودن حفاظت می‌نماید؛
  • از داده‌ها برای تهیه گزارش‌های سه ماهه و سالانه به هیئت مدرسه و سرپرست بخش، از جمله توصیه‌هایی برای تغییرات نظام‌مند و سازمانی استفاده می‌کند.

Ombudsman به هیچ‌یک از عملکردهای انطباق وابسته نبوده و به عنوان مأمور اطلاع‌رسانی در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی خدمت نمی‌کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اصلی وب سایت Ombudsman مراجعه کنید.

برای تعیین وقت ملاقات به این آدرس ایمیل بزنید: [email protected] یا با این شماره تماس بگیرید: 703-791-8587