فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
سیاست- "آیین نامه انضباطی"
کد
701
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
6 ژوئن 1984
آخرین تجدید نظر
18 جولای 2023
تاریخ های تجدید نظر قبلی
10 آوریل 2019؛ اکتبر 14 2020این خط‌مشی جایگزین نسخه مورخ 14 اکتبر 2020 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

سیاست 701

"آیین نامه انضباطی"

هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی به دنبال محافظت از حقوق همه دانش آموزان جهت تحصیلات با کیفیت، متناسب با توانایی ها، علایق، ارزش ها و اهداف آنهاست. هیئت مدیره از سلامت، ایمنی و حقوق تک تک دانش آموزان محافظت خواهد کرد بدون تبعیض قائل شدن بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، منشاء ملی، جنسیت، هویت جنسی، بارداری، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط از جمله شیردهی، گرایش جنسی، سن، وضعیت تأهل، وضعیت جانبازی، ناتوانی، اطلاعات ژنتیکی یا هر مبنای دیگری که توسط قانون ممنوع شده است.

هیئت مدیره به رئیس آموزش و پرورش اجازه داده است که قوانین "آیین نامه انضباطی" مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) را، مطابق با استانداردهای کیفیت ویرجینیا توسعه دهد و اِعمال کند که مستلزم استانداردهای رفتار دانش‌آموزان، حضور و غیاب و رویه‌های اجرایی است که آموزش عمومی در فضایی عاری از اختلال و خطر برای اشخاص یا اموال را ترویج می دهد و از حقوق فردی حمایت می کند. هیئت مدیره از طریق رئیس آموزش و پرورش، کلیه کارکنان مدارس را مسئول نظارت بر رفتار دانش آموزان می داند تا زمانی که دانش آموزان به طور قانونی تحت نظارت منطقه هستند. هیئت مدیره همه دانش‌آموزان را مسئول نشان دادن رفتار مناسب می داند همانطور که در سیاست‌ها و مقررات هیئت مدیره، در " آیین نامه انضباطی PWCS و مکمل‌های سالانه آن تعریف شده است.

معاون رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين مقررات و هر سیاست مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.