فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
سیاست- تجدید نظر در امور دانش آموزی
کد
731
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
3 سپتامبر 1997
آخرین تجدید نظر
18 جولای 2023
تاریخ های قبلی تجدید نظر
26 ژوئن 2019، 24 فوریه 2022این خط‌مشی جایگزین نسخه مورخ 24 فوریه 2022 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

سیاست 731

تجدید نظر در امور دانش آموزی

هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی روندها و مراحل مختلف تجدید نظر را برای حل و فصل طیف گسترده ای از شکایات دانش آموزان فراهم می کند. یکی از اهداف رهبری مبتنی بر سطح مدارس، حل و فصل مسائل در سطح مدرسه است یا در صورت لزوم، در سطح اداری است. مقررات 1-731، «تجدیدنظر در امور دانش آموزی»، مراحل و زمان‌بندی‌های تجدیدنظر در مورد موضوعات مختلف مربوط به دانش آموزان را خلاصه می‌کند، که با جزئیات بیشتر در سیاست‌ها و مقررات مشخص شده در مقررات 1-731، «تجدیدنظر در امور دانش آموزی» آمده است.

معاون رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين مقررات و هر سیاست مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.