فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
سیاست - تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان، پذیرش مجدد و محرومیت/پذیرش
کد
745
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
23 ژوئن 1999
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
27 مارس 2019، 4 مارس 2020، 19 نوامبر 2021این خط‌مشی جایگزین نسخه مورخ 19 نوامبر 2021 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

سیاست 745

تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان، پذیرش مجدد و محرومیت/پذیرش

مسئولین مدارس این اختیار را دارند که اقدامات انضباطی را بر دانش‌آموزان اِعمال کنند، از جمله توصیه‌ به بخش مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین (SMAPD) برای اقدامات انضباطی بیشتر، که ممکن است منجر به تعلیق طولانی‌مدت یا ارجاع به هیئت مدیره مدارس برای اخراج شود. دانش‌آموزان همچنین ممکن است از حضور در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) محروم شوند، اگر در یک برنامه آموزشی غیرسنتی قرار گرفته باشند یا برای بیش از 30 روز از مدرسه دولتی یا خصوصی دیگر اخراج یا تعلیق شده باشند، بر اساس یافته SMAPD که نشان می دهد دانش‌آموز خطری برای سایر دانش آموزان یا کارکنان این منطقه آموزشی دارد.

دانش‌آموزان ممکن است به دلایلی، از جمله رفتاری که سیاست ها و مقررات هیئت مدیره مدارس و آن دسته از تخلفات خلاصه‌شده در "آئین نامه انضباطی" PWCS را نقض می کند، به‌طور طولانی‌مدت تعلیق یا از حضور در مدرسه اخراج شوند. یک نسخه از "آئین نامه انضباطی" که سالانه در اختیار دانش‌آموزان و والدین یا سرپرستان آنها قرار می‌گیرد، و همچنین سیاست‌ها و مقررات هیئت مدیره مدارس نیز در وب‌سایت منطقه منتشر می‌شود و در صورت درخواست به صورت چاپی در اختیار مدیر مدرسه قرار می گیرد. رویه‌های مربوط به تعلیق طولانی مدت و اخراج در مقررات 1-745، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان"؛ مقررات 3-745 "انضباط دانش آموزان مدارس تابستانی"؛ مقررات 4-745، "روند کمیته انضباطی هیئت مدیره برای جلسات تجدید نظر درباره اخراج دانش‌آموزان"؛ مقررات 6-745، "درخواست تجدید نظر در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج به هیئت مدیره"؛ و مقررات 1-747، "بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین (SMAPD)."

تعلیق طولانی مدت و اخراج برای دانش آموزان دارای معلولیت نیز توسط مقررات 2-745، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت" کنترل می شود. رویه‌های حاکم بر پذیرش مجدد و محرومیت/پذیرش دانش آموزان در مقررات 5-745، "پذیرش مجدد و محرومیت/پذیرش" بیان شده است.

SMAPD باید مدیریت تخلفات انضباطی جدی منطقه، از جمله تعلیق طولانی مدت، توصیه برای اخراج، پذیرش مجدد، و محرومیت / پذیرش دانش آموزان با سابقه انضباطی را هماهنگ کند.

معاون رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين سیاست و هر مقررات مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.