فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
سیاست - تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان
کد
744
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
23 ژوئن 1999
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ  تجدید نظر قبلی
25 آوریل 2017؛ 4 مارس 2020این خط‌مشی جایگزین نسخه مورخ 4 مارس 2020 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

سیاست 744

سیاست - تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان

مدیران مدارس این اختیار را دارند که پیامد های انضباطی را بر دانش‌آموزان اِعمال کنند، از جمله توصیه به تعلیق کوتاه مدت دانش‌آموزان از حضور در مدرسه (یک تا 10 روز تحصیلی)، به دلیل رفتار ناسازگار با محیط آموزشی K-12، رفتاری که به‌طور خاص بر خلاف خط‌مشی‌ها و مقررات هیئت مدیره مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی و مقررات خاص از قوانین ایالتی و فدرال است، جرایم خلاصه‌شده در "آیین‌نامه انضباطی" یا سایر رفتارهایی که تأثیر منفی بر عملکرد مدرسه، سلامت، ایمنی یا امنیت دانش‌آموزان، کارکنان، یا اموال مدرسه، یا امکانات آموزشی سایر دانش آموزان دارد. دانش‌آموزان پیش‌دبستانی تا صنف/پایه سوم را نمی‌توان به مدت بیش از سه روز تحصیلی به حالت تعلیق درآورد، به جز در مواردی که تخلف شامل آسیب فیزیکی یا تهدید جدی به آسیب فیزیکی به دیگران باشد، یا در مواردی که معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه، به عنوان نماینده رئیس آموزش و پرورش، تشخیص دهد که شرایط تشدید کننده وجود دارد، همانطور که توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا تعریف شده است، و در مقررات 1-744، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" اشاره شده است.

رویه‌های مربوط به تعلیق کوتاه‌مدت دانش آموزان و درخواست تجدیدنظر در مورد تعلیق کوتاه‌مدت در مقررات 1-744، «تعلیق کوتاه‌مدت دانش آموزان» آمده است. تعلیق دانش آموزان دارای معلولیت نیز توسط رویه های مندرج در مقررات 2-745، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت" کنترل می شود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان و معاونت رئیس آموزش و پرورش (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين سیاست و هر مقررات مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.