Code of Behavior - Tiếng Việt

Mục lục

Giới thiệu

Hiến pháp Virginia trao quyền cho hội đồng quản trị các trường học địa phương có thẩm quyền để giám sát hoạt động của các trường công lập dưới sự kiểm soát của Hội đồng trường. Thẩm quyền này bao gồm quyền để giám sát và kỷ luật học sinh.

Hội đồng các trường công lập quận Prince William tìm cách bảo vệ các quyền của tất cả các học sinh của mình để có một sự giáo dục xứng với khả năng, lợi ích, giá trị, và mục tiêu của họ bằng cách cung cấp các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn, và quyền của cá nhân học sinh và nhân viên trường học, và các tài sản trường học.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đào tạo và giáo dục thanh thiếu niên phải được chia sẻ bởi tất cả các thành viên của cộng đồng trường học-học sinh, đội ngũ giáo viên, ban giám hiệu, nhân viên hỗ trợ giáo dục đặc biệt và phụ huynh - tất cả những người chịu trách nhiệm như nhau hỗ trợ các quy tắc của trường và sự toàn vẹn của quá trình giáo dục.

Đó là nhiệm vụ của phụ huynh để chuẩn bị cho đứa trẻ chịu trách nhiệm trong môi trường học đường, bao gồm cả trách nhiệm học tập và hành xử mà không vi phạm sự an toàn và quyền của người khác. Trường có quyền mong đợi các hành vi hợp lý và tự giác từ mỗi học sinh. Vì sự tự giác không thể được áp đặt từ bên ngoài, các học sinh phải được cho phép một mức độ tự do lựa chọn và hành động để phát triển tài năng cá nhân và khả năng của họ.

Luật Virginia § 22.1-78, có nói: "Một hội đồng quản trị có thể áp dụng các quy định của pháp luật và các quy định, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc áp dụng hình thức kỷ luật thích hợp đối với học sinh, kể cả hành vi của họ trên đường đến và trở về từ trường học." Các quy tắc của Hội đồng trường điều chỉnh hành vi của học sinh được tóm tắt trong "Bộ quy tắc ứng xử" (COB) và cũng được đề cập trong các chính sách của Hội đồng quản trị và quy định PWCS.

Học sinh có thể bị kỷ luật vì vi phạm các điều khoản của COB này, các chính sách và quy định của PWCS điều chỉnh hành vi của học sinh và đối với hành vi không phù hợp với môi trường K-12.

 • Trong thời gian đi học thường xuyên và bất cứ khi nào có mặt tại trường hoặc có mặt ảo;
 • Tại các hoạt động trường học thuộc sở hữu của Hội đồng trường, bao gồm Chăm sóc trẻ em trong độ tuổi đi học (SACC).
 • Khi đi đến trường và điểm dừng xe buýt;
 • Trên xe buýt trường học và tại các điểm dừng xe buýt;
 • Trong trường hợp liên quan đến ngoài khuôn viên, các hoạt động do trường tài trợ như các chuyến đi thực địa, các sự kiện thể thao và hoạt động câu lạc bộ.
 • Khi hành vi của một học sinh xảy ra bên ngoài khuôn viên trường hoặc khuôn viên trường có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hoặc phúc lợi chung của hệ trường; ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quá trình giáo dục; đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường; xảy ra khi học sinh thuộc quyền quản lý của trường hoặc xâm phạm quyền của học sinh hoặc nhân viên.

Tổng giám thị có thể, với lý do tốt, phê duyệt một độ lệch từ các thủ tục được quy định trong các "quy tắc ứng xử” trong hình thức hiện tại của nó, miễn là các quyền cơ bản của học sinh, phụ huynh, và/hoặc nhân viên trường không bị vi phạm. Lý do tốt có nghĩa là bảo vệ sức khỏe, an toàn, phúc lợi, và cơ hội giáo dục của các học sinh trong hệ thống trường học.

Kế hoạch Chiến lược Khởi động cho Tương lai thịnh vượng - Tầm nhìn 2025 của PWCS

PWCS hình dung mỗi học sinh tốt nghiệp đúng hạn với kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để tạo ra một tương lai thịnh vượng cho bản thân và cộng đồng của họ. Để đạt được mục tiêu này, sứ mệnh của chúng tôi bao gồm cam kết thực hành toàn diện và công bằng với kỳ vọng về sự xuất sắc từ mỗi học sinh và mỗi nhân viên mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi cam kết làm nổi bật các giá trị cốt lõi của chúng tôi trong cộng đồng trường học và phân khu của chúng tôi. Vì chúng tôi mong muốn đảm bảo tất cả học sinh trải nghiệm môi trường và văn hóa tích cực trong cộng đồng trường học tương ứng, chúng tôi sẽ duy trì sự tập trung vào khả năng phục hồi, hạnh phúc, cũng như công bằng và hòa nhập của học sinh.
Thông qua việc sử dụng các Thực hành Phục hồi, Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng (MTSS) trên toàn bộ phân khu và phát triển Năng lực Văn hóa của Nhà giáo dục phù hợp với các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Virginia (VDOE), PWCS sẽ cung cấp một môi trường học tập thúc đẩy sự kết nối, thúc đẩy cảm giác thân thuộc, và khuyến khích sức khỏe xã hội và tình cảm cho tất cả học sinh.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa tài liệu này với các chính sách và quy định của PWCS, luật tiểu bang hoặc liên bang, luật sau sẽ ưu tiên áp dụng. COB có thể được cập nhật trong suốt năm học để phản ánh những thay đổi trong luật tiểu bang hoặc liên bang, các chính sách và quy định liên quan của Hội đồng Nhà trường hoặc tên của các văn phòng chịu trách nhiệm. Phiên bản COB được công bố trên trang web của PWCS là phiên bản chính thức.

Báo cáo các hành vi vi phạm của học sinh

Học sinh, nhân viên và phụ huynh chia sẻ trách nhiệm về một môi trường học đường có trật tự và an toàn.

Các thông tin về ma túy, vũ khí hoặc hành vi sai trái có thể gây hại cho học sinh, nhân viên, tài sản hoặc môi trường học đường phải được báo cáo thông qua "Say something" (Hãy nói điều gì đó) - Hệ thống báo cáo ẩn danh. "Say something" được thiết kế đặc biệt cho học sinh từ lớp 6-12 và nhân viên để báo cáo bất kỳ mối lo ngại nghiêm trọng hoặc có khả năng bạo lực nào về hành vi không an toàn hoặc các mối đe dọa gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. Say Something là một chương trình phòng chống bạo lực thanh thiếu niên của tổ chức phi lợi nhuận quốc gia Sandy Hook Promise và được cung cấp và duy trì miễn phí cho PWCS.

“Người mách nước” có thể gửi báo cáo về bất cứ điều gì từ các mối đe dọa ở trường học mà họ đã nhìn thấy hoặc nghe được cho đến các cuộc khủng hoảng cá nhân, bao gồm quấy rối tình dục, tự làm hại bản thân và trầm cảm. Hệ thống này cho phép các nhà quản lý trường học và cơ quan thực thi pháp luật tạo ra các biện pháp can thiệp hiệu quả và can thiệp vào các cá nhân có nguy cơ để giúp ngăn chặn bạo lực, tự tử, bắt nạt, tự làm hại bản thân và các hình thức đe dọa khác.

Tất cả các gợi ý được báo cáo sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức từ một trong những cố vấn về khủng hoảng có chuyên môn cao tại Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia Sandy Hook Promise; người mà sau đó xác định các bước hỗ trợ cần thiết. Khi nhận được những lời khuyên đáng tin cậy đe dọa đến tính mạng và / hoặc liên quan đến một mối đe dọa sắp xảy ra, trung tâm khủng hoảng sẽ ngay lập tức liên hệ với Tổng đài 911 địa phương và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, sau đó thông báo cho nhân viên văn phòng trung tâm và đại diện của trường học, ngay cả sau giờ làm việc.

Khi nhìn thấy một dấu hiệu cảnh báo hoặc mối đe dọa, hãy sử dụng các gợi ý sau để báo cáo thông tin như vậy:

 • Sử dụng QR code này QR Code
 • Gửi tin báo ẩn danh bằng cách gọi 1-844-5-SAYNOW hoặc truy cập www.SaySomething.net
 • Tải xuống ứng dụng miễn phí từ App Store hoặc Google Play Store, nơi các tin báo có thể được gửi ngay sau khi tải xuống, nó sẽ yêu cầu mã 4 chữ số mà bạn chọn và ghi nhớ
 • Gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp.
 • Quấy rối hoặc các hình thức phân biệt đối xử khác phải được báo cáo cho ban giám hiệu trường học hoặc cho Văn phòng Công bằng và Quan hệ Học sinh tại số 571-374-6839

Hỗ trợ hành vi của học sinh

Thực hành phục hồi

Thực hành Phục hồi là một ngành khoa học xã hội mới nổi nghiên cứu cách củng cố mối quan hệ giữa các cá nhân cũng như các kết nối xã hội trong cộng đồng. Nghiên cứu chứng minh rằng việc sử dụng các Phương pháp Phục hồi sẽ cải thiện môi trường học đường và giảm thiểu việc học sinh bị đình chỉ học tập cũng như sự khác biệt về kỷ luật. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đình chỉ học thường xuyên, các chính sách không khoan nhượng và cách tiếp cận “cứng rắn” đối với an toàn trường học là không hiệu quả và làm tăng nguy cơ dẫn đến các kết quả học tập và xã hội tiêu cực, đặc biệt là đối với trẻ em thuộc các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trước đây.

Tiếp cận kỷ luật trường học từ quan điểm dựa trên sự ngăn ngừa mang tính hướng dẫn như với Thực hành Phục hồi góp phần tạo nên một môi trường học đường tích cực và đảm bảo sự bình đẳng, công bằng và cải tiến liên tục. PWCS tiếp tục tăng số lượng nhân viên trường học được đào tạo về Thực hành Phục hồi và các nhóm Thực hành Phục hồi trong toàn phân khu. Các biện pháp phục hồi dựa trên nhu cầu giữ an toàn cho trường học bằng cách xây dựng các mối quan hệ nhằm củng cố cấu trúc xã hội của trường học. Các thực hành phục hồi kết hợp các cơ hội để cộng đồng nhà trường tham gia giải quyết các hành vi sai trái đồng thời trao quyền cho học sinh và nhân viên chịu trách nhiệm cá nhân đối với sự thịnh vượng của toàn bộ cộng đồng nhà trường.

Các biện pháp phục hồi tạo cơ hội trực tiếp cho những học sinh đã làm hại người khác phải chịu trách nhiệm với những người mà họ đã làm hại, bao gồm cả bản thân và gia đình của họ. Thực hành phục hồi nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục những học sinh đã làm hại người khác về tác động của hành vi gây rối đối với những người bị hại, cũng như đối với cộng đồng trường học. Những người tham gia quá trình kỷ luật phục hồi tìm hiểu các yếu tố cơ bản dẫn đến việc đưa ra các quyết định sai lầm. Họ thực hành các kỹ năng xã hội và học các chiến lược tự cải thiện nhằm khuyến khích việc ra quyết định tốt hơn trong tương lai.

Năng lực văn hóa của nhà giáo

Theo Luật Virginia § 22.1-298.7, Khung năng lực văn hóa Virginia bao gồm bốn lĩnh vực là Tự phản ánh năng lực văn hóa, Phương pháp sư phạm và thực hành có năng lực văn hóa, Môi trường học tập phù hợp văn hóa và Tương tác cộng đồng có năng lực văn hóa. Là phân hiệu trường đa dạng thứ 10 trên toàn quốc, chúng tôi hiểu trách nhiệm hỗ trợ môi trường và văn hóa tích cực. Tất cả chúng ta đều là học sinh bất kể chủng tộc, dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội, khả năng, nguồn gốc quốc gia, hệ tư tưởng chính trị, khu vực cư trú (bao gồm cả các vùng nông thôn) hoặc giới tính. Điều này có nghĩa là chúng tôi đánh giá cao và tôn trọng sự khác biệt trong cộng đồng học sinh của chúng tôi và hỗ trợ nhân viên của chúng tôi với cam kết nâng cao năng lực văn hóa trong trường học và lớp học của chúng tôi, nhấn mạnh vào các lĩnh vực sau khi chúng liên quan đến kỳ vọng về hành vi của học sinh K-12:

 • Tiếp cận và Cơ hội
 • Công bằng
 • Giao tiếp và gắn kết gia đình
 • Năng lực liên văn hóa và hòa nhập

Chúng tôi hiểu thông qua cam kết của mình đối với một môi trường và văn hóa tích cực cho tất cả những điều đó khi kỷ luật là cần thiết; học sinh và gia đình hiểu quy trình kỷ luật, phục hồi cộng đồng trường học diễn ra, và học sinh có quyền truy cập và cơ hội tham gia vào một hệ thống hỗ trợ phù hợp với kỳ vọng về hành vi của PWCS.

Hệ thống hỗ trợ nhiều tầng

Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS) là một khuôn khổ thích ứng và đáp ứng giúp các trường xác định và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho những học sinh đang gặp khó khăn trong học tập và/hoặc hành vi.

Trọng tâm là xác định học sinh theo tên và nhu cầu trong khi cung cấp hướng dẫn khác biệt và các hỗ trợ cần thiết về học tập, hành vi và sức khỏe tình cảm-xã hội cho TẤT CẢ học sinh ở TẤT CẢ các trường. Trong PWCS, MTSS được xây dựng dựa trên sự cộng tác mạnh mẽ và có chủ đích, được củng cố bởi niềm tin rằng TẤT CẢ học sinh đều có thể học ở trình độ cao.

PWCS sẽ thực hiện các phương pháp giảng dạy mạch lạc, rõ ràng, phù hợp, đáp ứng về mặt văn hóa và ngôn ngữ cũng như lộ trình học tập ở tất cả các cấp lớp và lĩnh vực nội dung, tập trung vào việc cải thiện tiến độ học tập của Học sinh học tiếng Anh và học sinh khuyết tật.

Các Thành phần Chính của MTSS là:
 • Nhóm Hỗ trợ Học sinh (SST) với một nhà lãnh đạo được xác định để hướng dẫn việc thực hiện MTSS.
 • Văn hóa trách nhiệm tập thể cho tất cả học sinh.
 • Hướng dẫn cốt lõi Cấp 1 chất lượng cao cho học tập, hành vi và sức khỏe tình cảm xã hội của học sinh.
 • Thiết lập mục tiêu và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
 • Dữ liệu thông báo ra quyết định giữa các tầng.
 • Triển khai sớm các can thiệp dựa trên bằng chứng một cách trung thực.
 • Gia đình là đối tác đích thực để hỗ trợ sự thành công của học sinh.

Vai trò và Trách nhiệm

Hội đồng Nhà trường Prince William

"Bộ quy tắc ứng xử" (COB) đã được thiết lập cho Các trường Công lập quân Prince William (PWCS). Hội đồng trường, hành động thông qua Tổng giám thị học khu, quy trách nhiệm cho tất cả các nhân viên trường chịu trách nhiệm giám sát hành vi của học sinh trong khi học sinh có hiệu lực pháp dưới sự giám sát của các trường. Hội đồng trường quy trách nhiệm cho tất cả các học sinh chịu trách nhiệm về hành vi thích hợp như được định nghĩa trong các chính sách và quy định của Hội đồng trường và như tóm tắt trong COB. Chính sách và quy định về hành vi của học sinh và kỷ luật học sinh có thể được tìm thấy trong các chính sách và quy định PWCS có sẵn trực tuyến tại www.PWCS.edu.

Tất cả nhân viên của PWCS đều được quy trách nhiệm theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và chịu trách nhiệm về hành động của họ. Vì vậy, tất cả nhân viên phải tuân thủ các chính sách và quy định được thiết lập bởi Hội đồng trường.

Hội đồng trường quy trách nhiệm cho tất cả các phụ huynh chịu trách nhiệm đọc "Bộ quy tắc ứng xử " và bất kỳ chính sách hoặc quy định nào đã tham chiếu trong "quy tắc ứng xử" để thúc đẩy hành vi thích hợp của học sinh.

Phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế (SMAPD)

Như được mô tả trong Chính sách 747, “Phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế” (SMAPD), Hội đồng Trường Quận Prince William đã chỉ định SMAPD để thực thi và phối hợp các nỗ lực của Bộ phận Trường học nhằm cung cấp một môi trường trường học an toàn, có lợi cho việc dạy và học. Các mục đích của SMAPD như sau:

 • Để giải quyết các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của học sinh;
 • Cung cấp nhiều cơ hội giáo dục khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của học sinh K-12 và học sinh trưởng thành;
 • Để thúc đẩy một môi trường giáo dục an toàn thuận lợi cho việc dạy và học, không có bạo lực, xung đột và những gián đoạn không cần thiết;
 • Để giảm số lượng các trường hợp bị đình chỉ học dài hạn và đuổi học thông qua một quá trình cung cấp các cơ hội giáo dục thay thế và phi truyền thống tăng lên;
 • Giám sát và tiến hành các thủ tục đúng thủ tục áp dụng cho việc đình chỉ học dài hạn, đuổi học, loại trừ và tái nhập học của học sinh, và phối hợp mọi kháng nghị lên Ban Giám hiệu; và
 • Để xác định các dịch vụ giáo dục, chương trình và vị trí thích hợp cho học sinh giáo dục thường xuyên phải tuân theo quy trình kỷ luật của SMAPD.

Camera an ninh

Xin lưu ý rằng camera an ninh có ở tất cả các tòa nhà và sẽ được sử dụng để đảm bảo an toàn và an ninh của tất cả học sinh, nhân viên và tài sản của PWCS.

Đội ngũ giáo dục

Trong khi kỷ luật là trách nhiệm của mỗi cá nhân, việc thực hiện một chương trình kỷ luật hiệu quả đòi hỏi một nỗ lực hợp tác nhóm. Một cách tiếp cận công bằng và phòng ngừa để kỷ luật sẽ được thực hiện trong một nỗ lực để làm rõ các tiêu chuẩn về hành vi, đánh giá hiệu quả nhu cầu cá nhân của học sinh, và xác định bất kỳ yếu tố quan trọng nào có thể tạo nên hành vi sai trái của học sinh. Hiệu trưởng trường học là nhà lãnh đạo hướng dẫn chịu trách nhiệm cho sự phát triển của những kỳ vọng hành vi ở trường phù hợp với các chính sách của Hội đồng trường, quy định của PWCS và COB. Ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên hỗ trợ đều làm việc cùng nhau để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mỗi học sinh trong hệ trường.

Đội ngũ giáo dục chịu trách nhiệm:
 • Cung cấp môi trường học an toàn và tích cực.
 • Cung cấp một môi trường tâm lý thuận lợi cho việc học tập.
 • Khuyến khích kỷ luật tự giác.
 • Cung cấp một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.
 • Đối xử với mỗi học sinh như một cá nhân theo nhu cầu của một người;
 • Khuyến khích, giám sát và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
 • Khởi xướng và duy trì các kênh giao tiếp mở với cha mẹ.
 • Thảo luận về "Bộ quy tắc ứng xử" với học sinh vào đầu mỗi năm học và cung cấp đánh giá định kỳ trong năm học.
 • Xây dựng và thực hiện các quy tắc của trường, tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng trường và "Bộ quy tắc ứng xử" trong bối cảnh trường học.
 • Cung cấp cả hướng dẫn và tiếp cận với "Bộ quy tắc ứng xử " cho tất cả các học sinh mới khi đăng ký trong suốt năm học.
 • Phát triển một kế hoạch hành động, bất cứ khi nào có thể, dựa trên nhu cầu của học sinh và môi trường trường học như một một tổng thể.
 • Lưu giữa các hồ sơ giáo dục của học sinh cá nhân bao gồm một hồ sơ về các hành động kỷ luật liên quan đến học sinh.
 • Hồ sơ như vậy có thể chứa thông tin về sự bắt giữ của cảnh sát hoặc hành động tòa án nếu học sinh tham gia vào hành vi trái pháp luật. Bất cứ khi nào có sự buộc tội bởi cơ quan tòa án vị thành niên, nó có thể được coi là một "bắt giữ" ngay cả khi học sinh không bị tạm giam về mặt cơ thể bởi cảnh sát.

Ban giám hiệu trường (hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng) chịu trách nhiệm về hành động theo dõi thích hợp bất cứ khi nào học sinh báo cáo các hành vi sai trái vi phạm "Bộ quy tắc ứng xử ". Giáo viên, cố vấn và nhân viên hỗ trợ giáo dục khác có trách nhiệm giúp học sinh có được sự hỗ trợ mà họ có thể cần từ ban giám hiệu. Xử lý của Nhân viên cho mỗi đơn khiếu nại học sinh phải được lưu hồ sơ.

Gia đình như là đối tác

PWCS công nhận tầm quan trọng của sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình trong việc làm cho trường học trở nên an toàn, môi trường học tập hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển cảm xúc xã hội của trẻ em. PWCS nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp tích cực giữa gia đình và các nhà giáo dục và khuyến khích các gia đình truyền đạt mối quan tâm của họ, đưa ra đề xuất và tiếp cận thông tin liên quan đến con cái của họ để tạo ra mối quan hệ đối tác tích cực giữa gia đình và nhà trường, do đó củng cố cộng đồng trường học.

Theo luật Virginia, cha mẹ có nghĩa vụ:

 • Hỗ trợ nhà trường trong việc thực thi các tiêu chuẩn về hành vi của học sinh và đi học bắt buộc để giáo dục có thể được tiến hành trong một bầu không khí không có sự gián đoạn và đe dọa đối với con người hoặc tài sản, và hỗ trợ các quyền cá nhân. (Luật Virginia § 22.1-279.3 (a)).
 • Xem xét và thừa nhận Bộ quy tác ứng xử (COB), thúc đẩy hành vi đúng đắn của học sinh, hỗ trợ nhà trường kỷ luật học sinh và gặp gỡ các quan chức nhà trường, nếu được yêu cầu, để thảo luận về các vấn đề liên quan đến kỷ luật và trường học.
 • Ký một tuyên bố cho thấy rằng họ biết trách nhiệm của họ. Tuyên bố này có trong Gói Hồ sơ Tựu trường trong ParentVUE.
 • Hoàn thành đọc lại COB hàng năm và các xác nhận pháp lý cần thiết khác ngay trước khi bắt đầu đi học hoặc trong những tuần đầu tiên của năm học.
 • Đảm bảo rằng học sinh mặc quần áo phù hợp với trường học theo quy định của quy tắc ăn mặc, được phát triển hợp tác tại các trường học địa phương bởi học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà trường.
 • Cung cấp sách, tài liệu, dụng cụ, đồng phục và thiết bị đó theo yêu cầu để tham gia hiệu quả vào chương trình của trường.
 • Biết các yêu cầu về lên lớp và tốt nghiệp như được công bố hàng năm cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trong "Danh mục các môn học Trung học phổ thông".
 • Cung cấp thông tin khẩn cấp hiện tại, bao gồm số điện thoại, cho nhà trường để đảm bảo rằng nhà trường sẽ liên lạc ngay với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp.
 • Cung cấp bản sao có chứng thực giấy khai sinh của học sinh, và / hoặc tài liệu nhập cư, kiểm tra thể chất, hồ sơ của loạt tiêm chủng đã hoàn thành và số an sinh xã hội, nếu có, khi nhập học ban đầu.
 • Hiểu rằng ma túy và vũ khí, như được mô tả trong COB, sẽ không được dung thứ tại các hoạt động của trường đối với tài sản thuộc sở hữu của Hội đồng trường, khi đi đến và đi từ các trạm trường và xe buýt, trên xe buýt trường học, tại các trạm xe buýt và trong các trường hợp liên quan đến các hoạt động ngoài khuôn viên, do trường tài trợ như các chuyến đi thực địa, sự kiện thể thao và các hoạt động câu lạc bộ; và người vi phạm phải chịu hành động khắc phục, cho đến và bao gồm cả việc đuổi học.

(Phụ huynh có thể bày tỏ sự không đồng ý với các chính sách hoặc quyết định của trường học hoặc hệ trường công. Phụ huynh có thể kháng cáo các quyết định liên quan đến học sinh của mình bằng cách sử dụng các thủ tục được quy định trong Quy định 731-1, “Khiếu nại liên quan tới học sinh.”)

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Theo Tiêu chuẩn Công nhận 8VAC20-131-220 của Virginia, “Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn phù hợp về mặt giáo dục trong bầu không khí tôn trọng và lịch sự lẫn nhau…” Giáo viên có trách nhiệm thiết lập và duy trì một môi trường an toàn, hỗ trợ phù hợp về mặt phát triển và văn hóa và thúc đẩy sự phát triển học tập, hành vi và xã hội-tình cảm của học sinh. Việc phát triển các mối quan hệ tích cực với học sinh được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau đã được chứng minh là thể hiện một số tác động tích cực cao nhất đối với thành tích và hành vi của học sinh.

Việc phát triển các mối quan hệ đòi hỏi “các kỹ năng cụ thể của giáo viên như kỹ năng lắng nghe, đồng cảm, quan tâm và có thái độ tích cực đối với người khác”. Tác động của các biến số mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh bao gồm lợi ích về hành vi tích cực, tư duy phản biện / sáng tạo, toán học, kỹ năng nói và điểm tổng thể.

Vì có mối tương quan giữa các hành vi của học sinh, môi trường học tích cực và thành tích học tập, trách nhiệm của giáo viên bao gồm:

Phát triển các mối quan hệ tích cực;

Phát triển một môi trường vật chất an toàn và tích cực;

Dạy (và dạy lại khi cần thiết) các kỳ vọng về hành vi;

Củng cố hành vi tích cực;

Cung cấp phản hồi hướng dẫn về các hành vi;

Sử dụng khuôn khổ can thiệp và hỗ trợ theo cấp bậc của trường dành cho những học sinh không đáp ứng được các kỳ vọng về hành vi;

Nhận biết căng thẳng cá nhân, các phản ứng có thể làm gia tăng hành vi tiêu cực của học sinh và thành kiến cá nhân; và

Sử dụng dữ liệu cá nhân và lớp học để theo dõi tiến bộ hành vi của học sinh và phản ứng của giáo viên đối với hành vi.

Nếu học sinh không đáp ứng được các kỳ vọng về hành vi và giáo viên đã thực hiện các biện pháp can thiệp tại lớp học hoặc trường học như được nêu trong các thủ tục của trường, giáo viên có thể yêu cầu loại học sinh đó ra khỏi lớp học.

Nhân viên hỗ trợ hướng dẫn chuyên biệt (SISP)

Hướng dẫn mẫu của Hội đồng Giáo dục Virginia về Chính sách Ứng xử Tích cực và Phòng ngừa của Học sinh và Các Giải pháp Thay thế Đình chỉ công nhận rằng các chuyên gia SISP có vai trò trực tiếp trong việc thúc đẩy và hỗ trợ một môi trường học đường tích cực, tập trung vào phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ hỗ trợ học sinh đáp ứng các mong đợi về hành vi của COB.

Cố vấn học đường

Các chương trình tư vấn học đường hỗ trợ các Tiêu chuẩn Học tập của Virginia bằng cách cung cấp hướng dẫn cho học sinh trong việc phát triển học tập, nghề nghiệp, cá nhân và xã hội. Cố vấn học đường cộng tác với phụ huynh, giáo viên, ban giám hiệu và những người khác để thúc đẩy việc học và giúp học sinh thiết lập và đạt được các mục tiêu giáo dục, nghề nghiệp và cá nhân bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn sau:

Phát triển Học thuật - Học sinh sẽ có được sự chuẩn bị học tập cần thiết để lựa chọn từ nhiều tùy chọn giáo dục, đào tạo và việc làm sau khi hoàn thành trung học.

Phát triển nghề nghiệp - Học sinh sẽ tìm hiểu thế giới việc làm để đưa ra quyết định nghề nghiệp sáng suốt.

Xã hội-Tình cảm - Học sinh sẽ hiểu và tôn trọng bản thân và những người khác, và các kỹ năng để trở thành công dân có trách nhiệm.

Nhân viên xã hội học đường

Nhân viên xã hội học đường “có chuyên môn đặc biệt trong việc hiểu các hệ thống gia đình và cộng đồng và liên kết học sinh và gia đình của họ với các dịch vụ cộng đồng cần thiết để thúc đẩy sự thành công của học sinh.

Họ làm việc để khắc phục những rào cản đối với việc học tập do nghèo đói, chăm sóc sức khỏe không đầy đủ và bạo lực trong khu phố. Nhân viên xã hội học đường thường tập trung vào việc hỗ trợ các nhóm học sinh dễ bị tổn thương có nguy cơ trốn học và bỏ học cao, chẳng hạn như trẻ em vô gia cư và trẻ nuôi, dân nhập cư, học sinh chuyển tiếp giữa trường học và các chương trình điều trị hoặc hệ thống tư pháp vị thành niên, hoặc học sinh bị bạo lực gia đình.

Họ hợp tác chặt chẽ với giáo viên, ban giám hiệu, phụ huynh và các nhà giáo dục khác để cung cấp các can thiệp phối hợp và tham vấn được thiết kế để giữ học sinh đến trường và giúp gia đình các em tiếp cận với các hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy sự thành công của học sinh."

Nhà tâm lý học đường

Các nhà tâm lý học đường được đào tạo chuyên biệt để giúp họ hiểu và làm việc với học sinh liên quan đến sự tiến bộ trong học tập, hành vi, sự phát triển tình cảm-xã hội và các mối quan hệ của họ.

“Các nhà tâm lý học đường chuyên phân tích các vấn đề phức tạp của học sinh và trường học, đồng thời lựa chọn và thực hiện các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng thích hợp để cải thiện kết quả ở nhà và trường học.” 1

Họ có thể tham khảo ý kiến của giáo viên và phụ huynh để điều phối các dịch vụ và hỗ trợ cho các nhu cầu học tập, xã hội và hành vi của học sinh.

Việc đào tạo của họ trong việc thực hiện đánh giá rủi ro và mối đe dọa cũng như đánh giá, thu thập dữ liệu và giải thích có thể tạo điều kiện thuận lợi xác định và thực hiện các hỗ trợ mà học sinh có thể cần để đảm bảo thành công của họ.

Phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DDEI)

Phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DDEI) hỗ trợ Kế hoạch Chiến lược PWCS thông qua việc nâng cao khả năng tiếp cận và cơ hội, công bằng tài nguyên cho khí hậu và văn hóa tích cực, đồng thời nhấn mạnh vào cộng đồng gia đình và sự tham gia, cũng như năng lực liên văn hóa và hòa nhập cho tất cả mọi người. Nhóm của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các cộng đồng trường học thông qua đào tạo, huấn luyện và các nguồn lực khác dựa trên nhu cầu của các trường học. DDEI hoạt động để giải quyết năng lực văn hóa trong các tương tác hàng ngày ở trường. Cụ thể, nhóm DDEI:

 • Hỗ trợ nhân viên khi họ triển khai năng lực văn hóa trong thực tiễn cho tất cả học sinh và nhân viên thông qua ngôn ngữ được chia sẻ và sử dụng các thuật ngữ không gây chia rẽ.
 • Hỗ trợ các hội đồng và ủy ban cấp trường với các cơ hội đa dạng, công bằng và hòa nhập ở cấp học sinh và nhân viên.
 • Đảm bảo Liên lạc viên Phụ huynh của Trường và các Chuyên gia về Sự tham gia của Gia đình và Cộng đồng được trang bị để hỗ trợ môi trường và văn hóa tích cực trong PWCS.
 • Hỗ trợ các gia đình định hướng và hiểu quy trình kỷ luật, đình chỉ và đuổi học của PWCS.

Các định nghĩa:

 • Đa dạng – Giá trị và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân bất kể chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, giới tính, khả năng, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia hay hệ tư tưởng chính trị.
 • Công bằng – Việc cung cấp các nguồn lực, khả năng tiếp cận và cơ hội một cách công bằng và không thiên vị cho tất cả học sinh dựa trên nhu cầu cá nhân của các em bất kể chủng tộc/sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội, khu vực cư trú (các vùng nông thôn) hoặc khuynh hướng tình dục.
 • Hòa nhập – Khả năng tạo điều kiện cho tất cả học sinh và nhân viên cảm thấy được chào đón, có giá trị và định vị để thành công.

Y tá học đường

Y tá học đường cung cấp các đánh giá và can thiệp chăm sóc khẩn cấp, quản lý các tình trạng sức khỏe cấp tính và mãn tính, chuyển tuyến và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu, các dịch vụ dự phòng, các biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm, tư vấn nâng cao sức khỏe, xác định và quản lý các rào cản liên quan đến sức khỏe đối với việc học của học sinh.

Nhân viên không có chứng nhận

 • Tất cả các thành viên của cộng đồng trường học nên tham gia và có trách nhiệm thiết lập một môi trường học đường tích cực.
 • Mỗi nhân viên của trường có trách nhiệm đảm bảo một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ và hiệu quả.

Cơ quan / nhân viên thực thi pháp luật

Nhân viên an ninh trường học (SRO) được định nghĩa trong Luật Virginia § 9.1-101 là “một nhân viên thực thi pháp luật có chứng chỉ được cơ quan thực thi pháp luật địa phương thuê để cung cấp các dịch vụ thực thi pháp luật và an ninh cho các trường tiểu học và trung học công lập Virginia.” Tuy nhiên, các nhân viên thực thi pháp luật không phải là nhân viên kỷ luật của trường. Vai trò của họ trong PWCS PWCS tập trung vào các sự cố có thể liên quan đến vi phạm luật hình sự, trong khi ban giám hiệu nhà trường tập trung vào việc liệu hành vi của học sinh có vi phạm các quy định của Bộ qui tắc Ứng xử hay không.

Luật Virginia § 22.1-279.3:1 yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phải báo cáo một số hành vi phạm tội hình sự có thể xảy ra cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Quyền của Học sinh

Hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ và Khối thịnh vượng chung Virginia cho học sinh nhiều quyền và sự tự do hợp pháp. Các chính sách và quy định của Hội đồng Trường cũng cung cấp cho học sinh nhiều đặc quyền, theo độ tuổi và mức độ trưởng thành của họ. Học sinh có thể thực hiện các quyền và đặc quyền này miễn là chúng không can thiệp vào quyền của người khác hoặc khả năng của nhà trường trong việc cung cấp một môi trường học tập an toàn.

Học sinh PWCS có quyền:

 • Được các trường học, văn phòng và lớp học chăm sóc, nuôi dưỡng và tăng cường các mối quan hệ tích cực;
 • Có các chương trình giảng dạy và hướng dẫn thúc đẩy cơ hội trải nghiệm giáo dục nghiêm ngặt;
 • Theo học tại các trường được chào đón, an toàn và có lợi cho môi trường học tập tích cực cho nhân viên và học sinh;
 • Trải nghiệm giáo dục công bằng và có giá trị đối với mức độ hiểu biết và khả năng cá nhân của họ;
 • Tự do bày tỏ ý kiến của mình thông qua lời nói, hội họp, kiến nghị và các phương tiện hợp pháp khác, sao cho không can thiệp vào quá trình giảng dạy;
 • Nhận đủ thủ tục pháp lý và có ý nghĩa trước khi bị đuổi khỏi trường vì các mục đích kỷ luật
 • Biện hộ theo thủ tục hợp pháp khi tranh chấp quyết định đình chỉ hoặc đuổi học;
 • Các tài liệu thiết yếu được dịch hoặc giải thích bằng ngôn ngữ hiểu biết của họ khi được yêu cầu; và
 • được đối xử lịch sự, tôn trọng và công bằng từ người lớn và các học sinh khác bao gồm cả niềm tin văn hóa và sự khác biệt của họ.

Quyền được không bị bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối

PWCS cam kết tạo ra một môi trường trong đó học sinh không bị bắt nạt. Bắt nạt là bất kỳ hành vi hung hăng và không mong muốn nào nhằm làm hại, đe dọa hoặc bị làm nhục; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực sự hoặc được nhận thức giữa kẻ gây hấn hoặc những kẻ gây hấn và nạn nhân; và được lặp đi lặp lại theo thời gian hoặc gây ra chấn thương tinh thần nghiêm trọng. Bắt nạt bao gồm bắt nạt trên mạng. Bắt nạt không bao gồm trêu chọc thông thường, đùa giỡn, tranh luận hoặc xung đột với bạn bè. Những học sinh tin rằng mình đã bị bắt nạt được khuyến khích báo cáo hành vi đó cho ban giám hiệu nhà trường. Vui lòng xem Bắt nạt để biết thêm thông tin, bao gồm biểu mẫu gửi khiếu nại bằng văn bản tới ban giám hiệu nhà trường.

Phân biệt đối xử xảy ra khi một hoặc nhiều cá nhân bị đối xử khác biệt hoặc không được đối xử công bằng hoặc không có cơ hội như những người khác vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các vấn đề liên quan các điều kiện y tế bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm. Nghiêm cấm phân biệt đối xử với học sinh hoặc nhân viên.

Quấy rối là một hình thức phân biệt đối xử. Quấy rối là một hành vi nhắm vào một hoặc nhiều cá nhân trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, cựu chiến binh trạng thái, khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm. Quấy rối có nghĩa là hạ thấp, đe dọa, đe dọa hoặc làm hại một cá nhân hoặc một nhóm theo cách gây lo lắng hoặc sợ hãi cho sự an toàn.

Nghiêm cấm hành vi quấy rối học sinh hoặc nhân viên vì bất kỳ lý do gì. Vui lòng xem Phân biệt đối xử và Quấy rối để biết thêm thông tin.

Những học sinh tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối được khuyến khích báo cáo vấn đề này với hiệu trưởng của trường hoặc Bộ phận Quan hệ Hoc học sinh và Công bằng tại TitleIXEquity@pwcs. edu hoặc 571-374-6839.

Lục soát và thu giữ

Học sinh sẽ chịu trách nhiệm về những vật dụng mà các em có ở trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường. Bàn và tủ đựng đồ của học sinh là tài sản của nhà trường và các quan chức nhà trường có quyền khám xét chúng. Tủ khóa hoặc bàn học có thể bị lục soát để lấy lại tài sản của trường hoặc để tìm những tài liệu không được phép mang vào trường. Học sinh, đồ đạc của họ và các vật dụng dưới sự kiểm soát của họ (bao gồm cả ô tô) có thể bị lục soát trong một số trường hợp như được mô tả trong Quy định 737-1, “Tìm kiếm và Thu giữ.” Quyền cá nhân của học sinh về quyền riêng tư và quyền tự do không bị lục soát và tịch thu vô lý được cân bằng bởi trách nhiệm của nhà trường trong việc bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của tất cả mọi người trong cộng đồng nhà trường. Nếu tài liệu bất hợp pháp được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, các quan chức thực thi pháp luật sẽ được thông báo. Nếu một học sinh từ chối khám xét khi ban giám hiệu có lý do nghi ngờ rằng học sinh đó sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của họ những đồ vật bị cấm như được định nghĩa trong quy định, phụ huynh và/hoặc chính quyền sẽ được liên hệ và học sinh có thể bị kỷ luật.

Tự vệ

Việc học sinh có hành động tự vệ hay không có thể được xem xét khi đưa ra quyết định kỷ luật. Tiêu chí xác định thời điểm một vụ việc sẽ được coi là hành động tự vệ phải bao gồm các điều kiện sau đây để hỗ trợ cho khiếu nại đó:

 • Không có lỗi trong việc kích động hoặc gây ra ẩu đả hoặc vụ việc;
 • Đã lo sợ một cách hợp lý, trong các trường hợp, khi chúng xuất hiện với học sinh, rằng có nguy hiểm hoặc tổn hại sắp xảy ra;
 • Đã không sử dụng vũ lực nhiều hơn mức cần thiết hợp lý để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm hoặc tổn hại sắp xảy ra; và
 • Không có tùy chọn dễ tiếp cận nào khác để giảm leo thang hoặc loại bỏ nguy hiểm hoặc tác hại.

Trả đũa hoặc cố ý tham gia đánh nhau không được coi là tự vệ. Học sinh phải rút lui và tìm kiếm sự trợ giúp từ nhân viên nhà trường ngay khi mối đe dọa về nguy hiểm hoặc tổn hại tức thời đã lắng xuống.

Các thủ tục xem xét yêu cầu tự vệ khi xác định các biện pháp hành chính phù hợp sẽ bao gồm cơ hội để học sinh trình bày phiên bản của mình về những gì đã xảy ra, cũng như xem xét các sự kiện liên quan đến nhân viên nhà trường và những người khác khi thích hợp, bao gồm cả các học sinh khác và nhân viên có thể đã chứng kiến vụ việc hoặc có thể đã quan sát các tương tác trước đó giữa các học sinh có liên quan. Trong một số trường hợp, các hoạt động tương tác giữa các học sinh có thể được điều tra ngoài một sự việc đơn lẻ để xem xét các kiểu tương tác, các mối đe dọa trong quá khứ và hành vi bắt nạt.

Nghiêm cấm vũ khí hoặc đồ vật có hại dưới bất kỳ hình thức nào trong khuôn viên trường học với mục đích tự vệ. Tự vệ không phải là biện pháp phòng vệ hợp lệ cho việc sở hữu hoặc sử dụng vũ khí trong khuôn viên trường học hoặc tại bất kỳ hoạt động nào do trường bảo trợ. Sở hữu vũ khí trong khuôn viên trường hoặc tại một hoạt động do trường tài trợ sẽ là vi phạm Quy định 775-1, “Vũ khí và các đồ vật bị cấm khác.”

Sử dụng biện pháp Cách ly và Kiềm chế

Luật Virginia § 22.1-279.1:1 yêu cầu Hội đồng Giáo dục Tiểu bang thông qua các quy định về việc sử dụng biện pháp cách ly và kiềm chế tại các trường tiểu học và trung học Virginia. “Các quy định quản lý việc sử dụng biện pháp cách ly và kiềm chế” (8VAC20-750-5 et seq.) (i) xác định những gì cấu thành sự tách biệt và kiềm chế về thể chất, cũng như kiềm chế cơ học, kiềm chế dược lý và kích thích gây khó chịu; (ii) cấm sử dụng các biện pháp kiềm chế cơ học, kiềm chế dược lý và các kích thích gây khó chịu; (iii) mô tả các điều kiện cho phép học sinh bị giam giữ hoặc cách ly; (iv) cung cấp thông báo và báo cáo cho phụ huynh, thảo luận với nhân viên và học sinh sau các sự cố, và theo dõi khi một học sinh bị kiềm chế hoặc cách ly hơn hai lần trong suốt một năm học; (v) cung cấp báo cáo cho Bộ Giáo dục Virginia (VDOE); (vi) yêu cầu các hệ trường công địa phương áp dụng các chính sách và thủ tục liên quan đến việc sử dụng biện pháp cách ly và kiềm chế; và (vii) yêu cầu tất cả nhân viên nhà trường được đào tạo về các kỹ thuật để tránh sử dụng biện pháp cách ly và kiềm chế và nhân viên nhà trường làm việc với những học sinh có khả năng bị kiềm chế hoặc cách ly phải được đào tạo bổ sung về các phương pháp an toàn để kiềm chế hoặc cách ly học sinh .

Kỳ vọng về học sinh

Học sinh, nhân viên và phụ huynh chia sẻ trách nhiệm đối với một môi trường học đường trật tự và an toàn. Thông tin về ma túy, vũ khí hoặc các yếu tố khác có thể gây hại cho người khác hoặc cho môi trường học đường phải được báo cáo. Bất kỳ hành động trả đũa cố gắng hoặc thực tế nào đối với việc báo cáo vi phạm COB sẽ được giải quyết bằng hành động khắc phục, tối đa và bao gồm cả việc đuổi học.

Những học sinh biết về ma túy, vũ khí, bạo lực hoặc các hành vi khác có thể gây hại cho người khác hoặc môi trường học đường có thể bị kỷ luật vì không báo cáo thông tin đó cho chính quyền nhà trường.

Học sinh phát hiện ra thứ gì đó thuộc sở hữu của mình mà không được phép ở trường, phải báo cáo ngay cho quản trị viên hoặc nhân viên khác. Nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm bắt đầu hành động tiếp theo sẽ xem xét rằng học sinh đã tự nguyện thông báo điều này cho nhân viên. Học sinh nên liên hệ ngay với quản trị viên, giáo viên, cố vấn hoặc người lớn đáng tin cậy khác nếu họ có thông tin về hoặc tin rằng họ đã từng là nạn nhân của hành vi sai trái vi phạm COB.

Chuyên cần

Theo luật Virginia, học sinh có trách nhiệm đi học mỗi ngày khi trường học hoạt động. Quy định 724-1, “Đi học, Vắng mặt, Có lý do và Đi học muộn,” có các thông tin cụ thể liên quan đến việc đi học đều của học sinh như được tóm tắt tại đây. Vắng mặt, đi học muộn và/hoặc về sớm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của phụ huynh và/hoặc nhân viên nhà trường. Trong vòng năm ngày kể từ ngày vắng mặt ở trường, phụ huynh phải cung cấp tài liệu cho nhân viên nhà trường thích hợp để xin phép vắng mặt. Bài tập cho những lần vắng mặt có phép có thể được học bù theo Quy định 724-1. Học sinh hoặc phụ huynh chịu trách nhiệm nhận bài tập. Học sinh đến trường muộn nên làm theo thủ tục của trường để đăng ký.

Các loại nghỉ học có lý do:

 • Học sinh gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần và/hoặc hành vi, rối loạn hoặc rối loạn theo các hướng dẫn đã được thiết lập của trường do VDOE cung cấp.
 • Bệnh cá nhân của học sinh.
 • Khám và/hoặc điều trị y tế và nha khoa cho học sinh khi các cuộc hẹn đó không thể sắp xếp được ngoài giờ học.
 • Học sinh tham gia vào các hoạt động do nhà trường tài trợ diễn ra trong giờ học.
 • Với sự chấp thuận trước của hiệu trưởng, học sinh cuối cấp có thể được phép đến thăm trường đại học hoặc nộp đơn xin việc làm sau khi tốt nghiệp.
 • Cái chết trong gia đình hoặc hộ gia đình trực tiếp của học sinh.
 • Bắt buộc phải hầu tòa.
 • Quan sát một ngày lễ tôn giáo (học sinh không nên bị tước bất kỳ giải thưởng nào hoặc tư cách hoặc cơ hội để cạnh tranh cho bất kỳ giải thưởng nào hoặc quyền làm bài kiểm tra hoặc kiểm tra thay thế, do sự vắng mặt như vậy).
 • Tình trạng khẩn cấp tại nhà của học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt của học sinh trong việc chăm sóc người bệnh hoặc người bị thương; tuy nhiên, việc sử dụng lý do này nhiều lần hoặc yêu cầu vắng mặt trong hơn năm ngày liên tiếp phải được chuyển đến Phòng Dịch vụ học sinh để được chấp thuận.
 • Theo Quy định 724-1, việc vắng mặt được phê duyệt trước không được khuyến khích và sẽ chỉ được hiệu trưởng hoặc người được chỉ định cho phép trên cơ sở từng trường hợp. Các chuyến đi gia đình được khuyến khích lên lịch trong những ngày nghỉ học và trong kỳ nghỉ hè. Sự vắng mặt cho các chuyến đi gia đình sẽ không được miễn trừ khi kèm theo những trường hợp đặc biệt. Việc xác định xem có tồn tại các trường hợp đặc biệt hay không tùy thuộc vào quyết định của hiệu trưởng, phối hợp với Phòng Sức khỏe và Sức khỏe của Học sinh. Các yếu tố như lý do vắng mặt, giá trị giáo dục của trải nghiệm được đề xuất và tác động của việc vắng mặt đối với tiến bộ học tập của học sinh sẽ được xem xét khi xác định xem việc vắng mặt có sắp xếp trước được chấp thuận hay không.
 • Vắng mặt được chấp thuận trước vì những lý do nhất định liên quan đến việc triển khai quân sự của cha mẹ.
 • Bất kỳ học sinh nào là thành viên của một quốc gia bộ lạc được tiểu bang hoặc liên bang công nhận có trụ sở chính tại Khối thịnh vượng chung và vắng mặt ở trường để tham dự buổi tụ họp của quốc gia bộ lạc đó sẽ được phép vắng mặt có lý do một lần trong năm học, với điều kiện là phụ huynh của học sinh thông báo trước cho nhà trường của học sinh.
 • Lý do có tình tiết giảm nhẹ theo phán quyết của hiệu trưởng.
 • Học sinh vô gia cư đang chờ sắp xếp phương tiện đi lại.
 • Phụ huynh/người giám hộ giữ quyền lựa chọn không cho phép con mình đi học trong những trường hợp mà theo đánh giá của phụ huynh/người giám hộ, đường hoặc lối đi trong khu phố của họ quá nguy hiểm để sử dụng.
 • Tham gia vào một sự kiện dân sự (chỉ dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông).
 • Đình chỉ nghỉ học. Khi ban giám hiệu nhà trường đưa một học sinh ra khỏi trường, việc nghỉ học sẽ được coi là có lý do.

Các loại vắng mặt không có lý do:

 • Trốn học cả ngày;
 • Trốn tiết
 • Nhỡ xe, hoặc xe buýt, hoặc hỏng xe;
 • Học sinh chỉ học ảo không đăng nhập để được hướng dẫn trực tiếp cho lớp học hoặc ngày học bằng Canvas;
 • Học sinh chỉ học ảo chưa yêu cầu và được giáo viên và / hoặc quản trị viên chấp thuận cho thủ tục tham dự / tham gia luân phiên do những trường hợp đặc biệt và không bật camera hoặc giáo viên không thể nhìn thấy trong các hoạt động hướng dẫn và học tập cho lớp học hoặc ngày học;
 • Không có lời giải thích thích hợp hoặc yêu cầu tài liệu cho một sự vắng mặt; và
 • Nghỉ học khi chưa có sự chấp thuận trước của hiệu trưởng trường.

Theo luật Virginia, Bộ giáo dục Virginia, và Quy định 724-1 của PWCS, "Đi học và nghỉ học có lý do" trường học sẽ triệu tập các cuộc họp về can thiệp việc đi học của học sinh và phát triển kế hoạch cải thiện tham dự cho những học sinh tích lũy năm hoặc nhiều hơn vắng mặt không lý do. Phụ huynh có thể được yêu cầu tham gia các cuộc họp can thiệp đi học. Phụ huynh của các học sinh trốn học nghiêm trọng có thể phải chịu hành động pháp lý vì không tuân thủ các luật đi học bắt buộc.

Trang phục và trang điểm của học sinh

Học sinh được khuyến khích ăn mặc để thành công mỗi ngày học. Diện mạo tổng thể của họ, dù ở trên sân trường hay ảo, phải dựa trên sức khỏe và sự an toàn của một cộng đồng trường học hòa nhập. Điều này được hiểu rằng trang phục của học sinh có thể phản ánh điều kiện thời tiết ngoài trời trong suốt năm học, tuy nhiên, học sinh không nên mặc bất kỳ loại quần áo nào có thể gây mất tập trung hoặc gián đoạn quá trình giáo dục hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn về thể chất và tinh thần của học sinh hoặc những người khác. Những học sinh có ngoại hình làm gián đoạn việc học có thể được yêu cầu thay quần áo.

Các hướng dẫn về trang phục và chải chuốt của học sinh PWCS được tạo ra để đảm bảo sự công bằng trong cách thể hiện của học sinh và sự thực thi của nhân viên và không nhằm mục đích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm. Các tiêu chuẩn về trang phục và chải chuốt áp dụng như nhau cho tất cả học sinh bất kể giới tính, bản dạng giới hay biểu hiện giới tính.

Học sinh được phép đội bất kỳ loại khăn trùm đầu hoặc kiểu tóc cụ thể nào về mặt tôn giáo và dân tộc hoặc có ý nghĩa quan trọng. Các loại khăn trùm đầu và kiểu tóc được phép bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Bím tóc
 • Cây ngô
 • Khăn quấn đầu
 • Khăn trùm đầu
 • Lộc
 • Yarmulke

Các loại trang phục bị cấm bao gồm:

Quần áo:

 • Để lộ da trần đến mức chúng làm mất tập trung hoặc có thể thấy trước là có thể làm mất tập trung của các học sinh hoặc nhân viên khác.
 • Lộ hoặc để lộ đồ lót.
 • Vừa vặn theo cách để lộ hoặc nhìn thấy đồ lót.
 • Chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh thô tục, phân biệt đối xử, dâm dục, rõ ràng là xúc phạm hoặc tục tĩu.
 • Chứa các mối đe dọa hoặc biểu tượng băng đảng.
 • Khuyến khích sử dụng vũ khí và bạo lực, hoặc sử dụng rượu, thuốc lá hoặc ma túy bất hợp pháp và/hoặc đồ dùng liên quan.
 • Gây ra hoặc có thể gây ra gián đoạn cho môi trường học tập.
 • Là những phụ kiện có thể được coi là hoặc được sử dụng làm vũ khí.

Mũ che toàn bộ đầu hoặc mặt của một người, trừ khi mũ đó là:

 • Được mặc như một phần tôn giáo của một người.
 • Vì lý do y tế.
 • Được sử dụng cho các hoạt động phòng ngừa cá nhân như trong trường hợp lây lan các bệnh truyền nhiễm.
 • Mặc cho một sự kiện của trường đã được phê duyệt.
 • Mặc như thể hiện nền tảng văn hóa hoặc sắc tộc của một người.

Không nhân viên PWCS nào có thể thực thi các điều khoản về Trang phục và Trang điểm của Học sinh bằng cách tiếp xúc trực tiếp với học sinh hoặc trang phục của học sinh. Không học sinh nào phải cởi quần áo trước mặt bất kỳ cá nhân nào để tuân thủ các quy định này.

Những hành vi mà học sinh có thể bị kỷ luật

Yếu tố cơ bản để ngăn chặn hiệu quả hành vi sai trái là thiết lập các quy tắc toàn trường được thực hiện một cách nhất quán. Học sinh có thể bị kỷ luật vì hành vi không phù hợp với môi trường giáo dục K-12, vì hành vi vi phạm cụ thể các chính sách và quy định của Hội đồng Trường Prince William, một số điều khoản của luật tiểu bang và liên bang, những vi phạm được tóm tắt dưới đây hoặc hành vi khác có tác động tiêu cực về hoạt động của trường, sức khỏe, sự an toàn hoặc an ninh của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường hoặc các cơ hội giáo dục của các học sinh khác. Việc thực hiện các quy tắc và quy định một cách công bằng và nhất quán sẽ diễn ra trên khắp các địa điểm trường học và trong tất cả các nhóm học sinh.

Hiệu trưởng có quyền đưa ra các biện pháp kỷ luật thích hợp đối với các vi phạm, có thể bao gồm từ tư vấn đến chuyển sang biện pháp kỷ luật tiếp theo (đình chỉ dài hạn, đưa vào môi trường phi truyền thống hoặc đề xuất đuổi học) bởi Ban Quản lý và Thay thế Học sinh Phòng Chương trình, hoặc Ban Giám hiệu tùy theo mức độ vi phạm. Độ tuổi và cấp lớp của học sinh, hoàn cảnh xung quanh vi phạm và các yếu tố liên quan khác sẽ được xem xét khi xác định biện pháp khắc phục thích hợp.

Khi đưa ra một số quyết định kỷ luật, PWCS tính đến sự hiện diện của các tình tiết tăng nặng. Theo định nghĩa của VDOE, các tình tiết tăng nặng bao gồm (i) hành vi sai trái gây tổn hại nghiêm trọng (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn hại về thể chất, cảm xúc và tâm lý) cho (những) người khác hoặc gây ra mối đe dọa đáng tin cậy gây tổn hại nghiêm trọng cho (những) người khác ), như được xác định bằng đánh giá mối đe dọa; hoặc (ii) sự hiện diện của học sinh trong trường gây ra rủi ro liên tục và không hợp lý đối với sự an toàn của trường, học sinh, nhân viên của trường hoặc những người khác trong trường; hoặc (iii) học sinh phạm tội nghiêm trọng dai dẳng và không đáp ứng với các biện pháp can thiệp có mục tiêu như được ghi lại thông qua quy trình can thiệp đã thiết lập. Luật Virginia yêu cầu những điều trên cũng bao gồm việc xem xét lịch sử kỷ luật của học sinh. Vui lòng xem Các biện kỷ luật theo cấp độ đối với hành vi sai trái của học sinh để biết hướng dẫn về các biện pháp can thiệp có thể áp dụng và các hình thức kỷ luật đối với hành vi vi phạm COB.

Các hành vi mà học sinh có thể bị kỷ luật bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Lạm dụng Đặc quyền lái Xe – Ô tô và các phương tiện khác chỉ có thể được mang vào khuôn viên trường khi có sự cho phép của ban giám hiệu và phải được vận hành một cách an toàn tuân thủ các quy tắc của trường cũng như luật pháp của tiểu bang và địa phương. Chủ sở hữu và/hoặc người điều khiển bất kỳ ô tô hoặc phương tiện nào khác nằm trên hoặc vận hành trong khuôn viên trường đồng ý, dựa trên hoạt động đó và/hoặc vị trí của ô tô hoặc phương tiện trong khuôn viên trường, để khám xét chiếc xe đó khi có nghi ngờ hợp lý tồn tại các mặt hàng bị cấm như mô tả trong Quy định 737-1, “ Lục xoát và Thu giữ,” có thể ở trong xe. Những người vi phạm phải chịu biện pháp khắc phục tại trường, có thể bao gồm tước quyền lái xe trong khuôn viên trường, đình chỉ học ngoài trường, bị kỷ luật thêm và các hình phạt pháp lý hiện hành.

Tấn công – Một hành động cố ý khiến người khác sợ hãi một cách hợp lý về sự tiếp xúc có hại hoặc xúc phạm sắp xảy ra.

Hành hung và/hoặc hành hung nhân viên – Hành vi tấn công và/hoặc hành hung (như được định nghĩa ở đây) đối với bất kỳ nhân viên nào của hệ trường, kể cả người thay thế, đều bị nghiêm cấm.

Hành hung – Khi một người cố tình gây ra sự tiếp xúc có hại hoặc xúc phạm với người khác.

Bắt nạt - “Bắt nạt” có nghĩa là bất kỳ hành vi hung hăng và không mong muốn nào nhằm làm hại, đe dọa hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực sự hoặc nhận thức giữa kẻ xâm lược hoặc kẻ xâm lược và nạn nhân; và lặp đi lặp lại theo thời gian hoặc gây ra chấn thương tinh thần nghiêm trọng. Bắt nạt bao gồm đe dọa trực tuyến. "Bắt nạt" không bao gồm trêu chọc thông thường, chơi cưỡi ngựa, tranh cãi hoặc xung đột đồng nghiệp. Học sinh được khuyến khích báo cáo ngay tất cả các trường hợp bị bắt nạt.

Việc trả thù một học sinh báo cáo bắt nạt hoặc tham gia vào cuộc điều tra liên quan đến bắt nạt bị nghiêm cấm và sẽ được giải quyết bằng hành động sửa chữa, cho đến và bao gồm cả các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn.

Bắt nạt trên mạng là một hình thức bắt nạt liên quan đến việc truyền, nhận hoặc hiển thị các tin nhắn và / hoặc hình ảnh điện tử. Đe doạ trực tuyến đề cập đến bất kỳ mối đe dọa nào của một học sinh đối với học sinh khác, thường là thông qua email, tin nhắn hoặc trên các trang web (ví dụ: blog, các trang mạng xã hội). Truyền thông điện tử hỗ trợ các thông điệp có chủ ý, thù địch, gây tổn thương nhằm làm hại người khác là một hình thức bắt nạt. Đe doạ trực tuyến bao gồm những thứ như gửi tin nhắn hoặc hình ảnh ác ý, thô tục hoặc đe doạ; đăng thông tin nhạy cảm, riêng tư về người khác; giả làm người khác để làm cho người đó trông xấu; và sử dụng trực tuyến phỉ báng các trang web thăm dò ý kiến cá nhân.

Bắt nạt trên mạng xảy ra tại trường học, trong khuôn viên trường học, tại các hoạt động liên quan đến trường học hoặc trong quá trình giảng dạy ảo sẽ không được dung thứ. Tương tự như vậy, bất kỳ hành vi đe dọa trực tuyến nào xảy ra bằng máy tính, thiết bị, hệ thống hoặc mạng PWCS (bất kể vị trí) đều bị nghiêm cấm. Hành vi sai trái như vậy là vi phạm Quy định 295-1, “Hệ thống Máy tính và Dịch vụ Mạng - Chính sách An toàn Internet và Sử dụng Có trách nhiệm của PWCS,” và Quy định 733-1, “Bắt nạt Học sinh”.

Bắt nạt trên mạng xảy ra ngoài sân trường và / hoặc không liên quan đến việc sử dụng máy tính, thiết bị, hệ thống hoặc mạng PWCS cũng có thể dẫn đến hành động kỷ luật nếu nó gây ra hoặc có khả năng gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động của (các) trường hoặc Bộ phận Nhà trường, đe dọa sự an toàn hoặc sức khỏe tinh thần / thể chất của học sinh hoặc nhân viên, hoặc đe dọa sự an toàn của các tòa nhà trường học hoặc tài sản của trường học.

Quay cóp và đạo văn - học sinh có trách nhiệm không cho cũng không nhận hỗ trợ (bằng văn bản, bằng miệng, hoặc bằng cách khác) về các bài kiểm tra, đánh giá cuối cùng kỳ thi, hoặc lớp học được phân loại là chỉ làm việc cá nhân. Gian lận bao gồm việc cho hoặc nhận của một tập tin máy tính, chương trình, một phần của một chương trình, hoặc máy tính khác dựa trên thông tin mà không có hướng dẫn của giáo viên cụ thể hoặc phê duyệt. Gian lận bao gồm bất kỳ vi phạm các quy tắc mà vi phạm liên quan đến không trung thực.

Phụ huynh sẽ được liên lạc, và học sinh sẽ bị xử lý một cách thích hợp cho các vi phạm học tập. Các trường học sẽ kết hợp việc sử dụng một lời hứa danh dự trong nỗ lực của họ để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực. Việc thực hiện các cam kết này sẽ được theo quyết định của hiệu trưởng.

Đạo văn là một hình thức gian lận. Học sinh có trách nhiệm trình ra các nguồn mà từ đó tài liệu được trích dẫn, tóm tắt hoặc diễn giải, cũng như cho những người mà học sinh đã nhận hỗ trợ.

Không trung thực - Học sinh không được dựng lên những cáo buộc sai lệch đối với nhân viên hoặc học sinh khác và cũng không đưa ra những thông tin sai lệch có thể gây hại cho người khác hoặc can thiệp vào nhiệm vụ của nhân viên.

Bất tuân thủ/không tôn trọng - Học sinh không được bỏ qua hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hợp lý được thực hiện bởi một nhân viên trường học. Bất kỳ học sinh nào có các hành động thô tục, đe dọa, hoặc các hình thức lạm dụng bằng lời khác đối với một nhân viên của trường sẽ phải tuân theo OSS và xem xét bị đuổi học.

Làm mất trật tự - Học sinh trong khi ở trên tài sản trường học, tại một hoạt động được tài trợ bởi trường học, hoặc xe buýt trường học, không được hành xử một cách mất trật tự hoặc trong bằng bất kỳ cách nào khác làm gián đoạn hoặc làm phiền hoạt động có trật tự của trường. Hành vi xảy ra ngoài sân trường gây ra sự gián đoạn cho trường học, quá trình giáo dục, hoặc các quyền của học sinh hoặc nhân viên cũng có thể dẫn đến hành động kỷ luật ở trường.

Tàng trữ, Sử dụng và Phân phối Ma túy và Rượu – Các quy tắc giải quyết việc học sinh sở hữu, sử dụng và phân phối các chất bị cấm được quy định trong phần có tiêu đề Các chất bị Cấm.

Lạm dụng thiết bị điện tử (Điện thoại di động) – Trong ngày học hoặc tại các sự kiện và hoạt động do trường tài trợ, học sinh không được ghi lại cảnh quay âm thanh hoặc video nhằm mục đích hoặc thực sự được sử dụng hoặc phân phối để gây hại cho học sinh hoặc người lớn khác hoặc có thể gây gián đoạn việc giảng dạy. quá trình. Những người vi phạm có thể bị tịch thu thiết bị và/hoặc các hành động khắc phục khác. Nhân viên hệ trường không chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin liên lạc và/hoặc các thiết bị điện tử được mang vào khuôn viên trường. Khi ở trong khuôn viên trường học, tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học, hoặc khi đi đến hoặc rời trường hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học, học sinh không được chụp hoặc hiển thị video đồ họa hoặc hình ảnh tĩnh của một người không mặc quần áo hoặc không mặc quần áo. Học sinh có thể sử dụng các thiết bị giải trí điện tử, bao gồm cả điện thoại di động, khi ở trên xe PWCS hoặc trong khi vận chuyển cho các hoạt động hoặc dịch vụ của PWCS, với điều kiện là những vật dụng này không làm tài xế xe buýt mất tập trung và/hoặc không ảnh hưởng đến sự an toàn. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị này không được làm xao nhãng hoặc làm gián đoạn các hoạt động.

Gây nguy hiểm cho người khác – Các hành vi của học sinh mà có thể gây nguy hiểm tới người khác là không được phép. Điều này bao gồm cả nhưng không giới hạn vi phạm các quy định về hỏa hoạn; báo cáo cháy giả; đốt lửa, tạo ra bất kỳ ngọn lửa nào không phải là một phần được chấp thuận của giảng dạy trong lớp học, sử dụng vật liệu cháy hoặc vật liệu nổ, và các mối đe dọa hoặc cố gắng đặt bom, đốt cháy, hoặc phá hủy, bất cứ cách nào, tài sản của trường hoặc tài sản của nhân viên trường học hoặc học sinh.

Không báo cáo vi phạm - Để duy trì an toàn và bảo mật trong trường học của chúng tôi, học sinh có trách nhiệm báo cáo các vi phạm nghiêm trọng đối với COB cho giáo viên, quản trị viên, các nhân viên thích hợp khác hoặc Hệ thống báo cáo ẩn danh “Nói điều gì đó” (SS-ARS) của PWCS . Các vi phạm nghiêm trọng bao gồm hành vi hoặc hành vi dẫn đến hoặc có thể dẫn đến thương tích cho con người, sức khỏe hoặc phúc lợi của học sinh hoặc nhân viên, hoặc thiệt hại về tài sản. Việc không báo cáo vi phạm có thể dẫn đến hành động khắc phục. 

Đánh lộn - Học sinh có trách nhiệm giải quyết các cuộc đối đầu một cách ôn hòa và không sử dụng bạo lực. Khi học sinh cảm thấy rằng họ không thể giải quyết bất đồng một cách ôn hòa, họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên trường học, chẳng hạn như một giáo viên, cố vấn, hiệu trưởng, cán bộ xã hội, v.v. Đánh lộn sẽ dẫn đến hành động khắc phục có thể bao gồm đình chỉ hoặc đuổi học. Học sinh cũng phải chịu hành động khắc phục cho hành vi mà họ có thể không coi là nghiêm trọng hoặc đe dọa ("trò chơi cưỡi ngựa", "chơi xung quanh," vv) khi hành vi đó có thể gây ra thương tích, khó chịu, hoặc mất trật tự.

Cờ bạc - Cờ bạc trên tài sản trường học bị nghiêm cấm. Cờ bạc được định nghĩa là cá cược tiền hoặc vật về kết quả của trò chơi, cuộc thi hoặc sự kiện.

Băng đảng hoặc hoạt động mang tính chất băng đảng- Hoạt động băng đảng, tuyển dụng và thể hiện tư cách thành viên băng đảng sẽ không được dung thứ. Các hành động, lời nói, cử chỉ, quần áo, biểu tượng hoặc các dấu hiệu khác liên quan đến băng đảng hoặc hoạt động băng đảng đều bị cấm ở trường và các hoạt động liên quan đến trường. Bất kỳ học sinh nào tham gia vào hành vi liên quan đến băng đảng ở trường đều phải chịu hình thức kỷ luật, tối đa và bao gồm cả việc chuyển đến SMAPD để nhận hình thức kỷ luật tiếp theo.

Đánh hội đồng - Đánh hội đồng trong trường học, tại các hoạt động liên quan đến trường học, hoặc trên đường đến và đi học đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ học sinh nào tham gia vào một cuộc tấn công nhóm mà kết quả gây ra sự gián đoạn hoặc xáo trộn ở trường hoặc các hoạt động liên quan đến trường học có thể chịu hành động khắc phục lên đến và bao gồm đuổi học. Bất kỳ học sinh nào tham gia vào một cuộc tấn công nhóm các cá nhân hoặc nhóm khác ở trường hoặc các hoạt động liên quan đến trường học có thể được đề nghị bị đuổi học. Bất kỳ hai hoặc nhiều hơn học sinh với mục đích làm hại cho người, tài sản, hoặc môi trường học đường có thể được coi là một nhóm theo quy định này.

Quấy rối - Quấy rối là một hình thức phân biệt đối xử. Quấy rối là một hành vi nhắm vào một hoặc nhiều cá nhân trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh , khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm. Quấy rối hạ thấp, đe dọa, uy hiếp hoặc gây tổn hại cho một cá nhân hoặc một nhóm theo cách gây lo lắng hoặc sợ hãi cho sự an toàn. Nghiêm cấm quấy rối học sinh hoặc nhân viên vì bất kỳ lý do gì. Học sinh tham gia vào hành vi quấy rối phải chịu biện pháp kỷ luật, tối đa và bao gồm, chuyển đến SMAPD để có thêm biện pháp kỷ luật.

Ức hiếp (hazing) - Học sinh không được tham gia vào hành vi liều lĩnh hoặc cố ý gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác hoặc gây thương tích cho học sinh liên quan đến việc bắt đầu, liên kết hoặc kết nạp vào câu lạc bộ, nhóm, tổ chức hoặc tập thể học sinh. Những người vi phạm phải chịu hành động kỷ luật, và hậu quả hình sự có thể xảy ra. Luật Virginia § 18.2-56 áp dụng hình phạt đối với tội tiểu hình Loại 1 đối với các vi phạm bắt nạt nghĩa là phạt tù không quá 12 tháng và phạt tiền không quá 2.500 đô la, một trong hai hoặc cả hai.

Đụng chạm không đúng cách - Động chạm không đúng cách là hành vi tiếp xúc thân thể có chủ ý nhằm kích dục với học sinh hoặc nhân viên không thuộc định nghĩa về tấn công tình dục theo Tiêu đề IX. (Xem định nghĩa Quấy rối Tình dục bên dưới.) Nghiêm cấm hành vi sờ mó không đúng cách xảy ra trong khuôn viên trường học hoặc tại một hoạt động do trường tài trợ.

Các tài liệu không đứng đắn - không có học sinh có, mặc/hiển thị, sản xuất, hoặc phân phối tài liệu không đứng đắn (thô tục, khiêu dâm, tục tĩu, gây khó chịu) bao gồm nhưng không chỉ giới hạn tới cả quần áo, áp phích, viết/in tài liệu, đĩa CD, DVD, và các tài liệu trên máy tính.

Soi đèn laser - Học sinh không được có đèn soi laser hoặc các thiết bị laser khác ở trường, trên xe buýt trường học, hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường mà không có sự cho phép của một ban giám hiệu trường học hoặc thành viên của giảng viên. Người vi phạm phải chịu các biện pháp khắc phục và có thể bị tịch thu đèn soi/thiết bị.

Xả rác - học sinh sẽ giúp duy trì một môi trường trường học sạch và lành mạnh bằng cách bỏ rác vào thùng rác trong khi ở trong nhà ăn, phòng học, hành lang, và những nơi khác trong trường và trên sân trường, xe buýt, trạm xe buýt, và tại các hoạt động liên quan đến trường học.

Phạm tội bên ngoài trường học - Các hành động bên ngoài trường học có tác động bất lợi đến việc trường học, các chương trình, học sinh hoặc nhân viên sẽ không được dung thứ. Hội đồng Trường và nhân viên PWCS cam kết duy trì trường học là nơi an toàn và lành mạnh để học tập, không bị tác động bởi bạo lực, vũ khí, hoạt động băng đảng, lạm dụng chất kích thích và các ảnh hưởng có hại khác. Học sinh phải chịu các biện pháp kỷ luật tại trường, cho đến và bao gồm cả đuổi học, đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong cộng đồng hoặc tại các địa điểm khác ngoài khuôn viên trường học nếu những vi phạm đó dẫn đến hoặc có thể dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của trường học, giáo dục. quy trình, hoặc tác động đến quyền, sự an toàn hoặc phúc lợi của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường. Theo luật Virginia, một học sinh có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học nếu bị tòa án kết tội sản xuất, bán, tặng cho, phân phối hoặc tàng trữ ma túy ngay cả khi hành vi phạm tội không liên quan đến trường học. Hơn nữa, luật Virginia quy định rằng một học sinh có thể bị chỉ định lại hoặc đưa vào một chương trình giáo dục thay thế (trường thay thế, trường học ban đêm, các nguồn trực tuyến, v.v.) khi có thông báo rằng học sinh đã bị buộc tội một số các hành vi phạm tội mà nhà trường báo cáo, bao gồm các tội liên quan đến vũ khí, rượu / ma túy, cố ý gây thương tích cho người khác, hoặc nếu bị kết án hoặc được cho là không vô tội đối với các hành vi phạm tội mà nhà trường báo cáo, như được quy định trong Quy định 681-1, “Chương trình Giáo dục Phi truyền thống. ” Việc kết án hoặc xét xử một số tội danh mà nhà trường báo cáo có thể dẫn đến việc bị chỉ định lại, đình chỉ học dài hạn hoặc đuổi học. Học sinh cũng có thể được chỉ định lại, đưa vào các chương trình giáo dục phi truyền thống, bị đình chỉ hoặc bị đuổi học khi vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm các chính sách và quy định của Hội đồng trường.

Báng bổ -không có học sinh nào sử dụng ngôn ngữ thô tục, dâm ô, hiển nhiên xúc phạm, hay cử chỉ không đứng đắn.

Trả đũa - Việc trả đũa bị nghiêm cấm và xảy ra khi có hành động bất lợi đối với một người vì đã báo cáo hành vi sai trái hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào về báo cáo hành vi sai trái. Trả đũa bao gồm đe dọa, đe dọa, quấy rối, ép buộc hoặc bất kỳ hành vi nào khác có thể ngăn cản ai đó báo cáo hành vi phạm tội hoặc tham gia vào cuộc điều tra

Quấy rối vì tình dục – Quấy rối vì tình dục theo Tiêu đề IX (“Quấy rối vì tình dục”) là hành vi sai trái trên cơ sở quan hệ tình dục đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Một nhân viên của PWCS cung cấp hoặc đề nghị cung cấp hỗ trợ, lợi ích hoặc dịch vụ cho một cá nhân để đổi lấy việc cá nhân đó tham gia vào hành vi tình dục.
 • Một học sinh hoặc nhân viên phải chịu hành vi không mong muốn nghiêm trọng, phổ biến và gây khó chịu một cách khách quan đến mức cá nhân đó bị từ chối tiếp cận bình đẳng với một chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS.
 • Bạo lực hẹn hò, bạo lực gia đình, tấn công tình dục hoặc rình rập theo định nghĩa của Bộ luật của Hoa Kỳ và Quy định 738-1.

Tiêu đề IX là luật liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính, bao gồm quấy rối, trong trường học. Các tố cáo Quấy rối dựa trên Tình dục được giải quyết theo Quy định 738-1, “Giải quyết các tố cáo đối với học sinh có hành vi sai trái tình dục.” Hành vi có tính chất tình dục tác động tiêu cực đến học sinh, nhân viên hoặc quá trình giáo dục, nhưng không đáp ứng định nghĩa về Quấy rối dựa trên tình dục này, cũng có thể bị kỷ luật theo COB. Những học sinh tin rằng mình đã bị quấy rối tình dục hoặc là mục tiêu của sự ngược đãi dựa trên giới tính hoặc khuôn mẫu giới tính được khuyến khích báo cáo vấn đề này với hiệu trưởng của trường hoặc Bộ phận Quan hệ Công bằng và Học sinh tại [email protected] hoặc 571-374-6839.

Hút thuốc và thuốc lá điện tử - tất cả các trường học đều là môi trường không khói thuốc. Không được phép hút thuốc và thuốc lá điện tử trong bất kỳ tòa nhà nào của PWCS vào bất kỳ lúc nào. Học sinh, bất kể tuổi tác, không được phép hút thuốc hoặc được sở hữu các sản phẩm thuốc lá, các loại máy tạo hơi nicotin, thuốc lá, diêm, bật lửa, hoặc các thiết bị hút thuốc điện tử khác, trên xe buýt trường học, trong các tòa nhà trường, trên tài sản của trường, hoặc tại một địa điểm hoặc bên ngoài địa điểm do trường tài trợ hoạt động

Học sinh liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá hoặc các sản phẩm hơi nicotine sẽ nhận được các hình phạt khác nhau, từ OSS đến các lựa chọn hiệu quả khác được hiệu trưởng chỉ định là biện pháp ngăn chặn thích hợp cho từng học sinh. Các lựa chọn này có thể bao gồm OSS, Đình chỉ học tập (ISS), giam giữ, các dự án trường học / cộng đồng và các khoản phí được nộp cho chính quyền địa phương. Các chương trình giáo dục có sẵn ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông để giúp học sinh hiểu rõ hơn về những hậu quả tiêu cực về sức khỏe liên quan đến việc hút thuốc và sử dụng nicotine

Rình rập - Rình rập là một hành vi nhắm vào một người cụ thể có thể khiến một người bình thường lo sợ cho sự an toàn của người đó hoặc sự an toàn của người khác hoặc phải chịu đựng sự đau khổ đáng kể về mặt cảm xúc. Hành vi rình rập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, liên lạc lặp đi lặp lại và không mong muốn với người đó thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư, email, tin nhắn hoặc mạng xã hội; đi theo người; đe dọa nạn nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp; và làm hư hại hoặc đe dọa làm hư hỏng tài sản của người đó.

Hỗ trợ Hành vi Sai trái – Những học sinh, bằng sự hiện diện và/hoặc hành động của mình, khuyến khích gây rối, đánh nhau hoặc các hành vi vi phạm COB khác sẽ bị xử lý kỷ luật. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những người ngoài cuộc từ chối di chuyển hoặc làm theo các hướng dẫn khác của nhân viên nhà trường trong thời gian gây rối, đánh nhau, v.v.

Lạm dụng công nghệ - Máy tính, mạng máy tính và công nghệ điện tử khác chỉ được sử dụng cho các mục đích giáo dục hợp lệ và chỉ khi có sự chấp thuận của nhân viên nhà trường. Khi sử dụng công nghệ điện tử trong trường, học sinh bắt buộc phải tuân thủ COB và tuân thủ các tiêu chuẩn được xác định bởi Chính sách PWCS 295, “Tiêu chuẩn cho Hệ thống Máy tính và Dịch vụ Mạng,” Quy định 295-1, “Hệ thống Máy tính và Dịch vụ Mạng – PWCS Chính sách sử dụng có trách nhiệm và an toàn Internet,” và Quy định 295-2, “Phát triển và triển khai trang web.”

Các chính sách và quy định này có sẵn trực tuyến tại www.PWCS.edu. Việc sử dụng công nghệ không được chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn chỉ:

 • Vi phạm quyền riêng tư của người khác;
 • Sử dụng, sản xuất, phân phối, hoặc nhận sự thô tục, ghê tởm, hoặc tài liệu bắt nạt, quấy rối, tấn công, đe dọa, hoặc làm hạ nhục người khác; Điều này bao gồm bắt nạt trên mạng, một hình thức bắt nạt liên quan đến việc truyền tải, nhận, hoặc hiển thị các tin nhắn điện tử hoặc hình ảnh;
 • Sản xuất, truyền tải, sở hữu, và/hoặc chia sẻ hình ảnh, tin nhắn, hoặc các tài liệu khác của về tình dục bằng cách sử dụng một thiết bị truyền thông không dây
 • Sao chép phần mềm thương mại vi phạm luật bản quyền;
 • Sử dụng công nghệ để có lợi về tài chính hoặc hoạt động thương mại hoặc bất hợp pháp;
 • Sử dụng công nghệ để quảng cáo sản phẩm hoặc chứng thực chính trị;
 • Gửi lại thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước của tác giả;
 • Sử dụng công nghệ vi phạm các quy tắc và quy định khác của "Bộ quy tắc ứng xử ;" và
 • Sử dụng công nghệ bên ngoài tài sản trường có tác động tới hoạt động hoặc phúc lợi chung của hệ trường, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quá trình giáo dục, đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường, xảy ra khi học sinh đang được giám hộ thay cho cha me ở trường, hoặc nếu không xâm nhập quyền của học sinh và nhân viên.

Vi phạm chính sách này và "nguyên tắc sử dụng được chấp nhận" có thể dẫn đến hành động khắc phục, mất ân huệ sử dụng công nghệ và hình phạt theo luật. Vô trách nhiệm cố ý có thể được xem là độc hại và có thể dẫn đến hành động khắc phục hoặc hình phạt. Cố ý nỗ lực làm suy thoái hoặc phá vỡ hiệu suất hệ thống công nghệ sẽ được xem là hoạt động tội phạm theo luật hiện hành của tiểu bang và liên bang.

Trộm cắp - Lấy đi mà không có sự cho phép hoặc cố gắng để có tài sản của trường mà không có sự cho phép của trường học hoặc tài sản cá nhân của người khác là rõ ràng bị cấm. Tất cả các sự cố liên quan đến trộm cắp hoặc cố gắng trộm thuốc theo toa của học sinh phải được báo cáo cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định. Người vi phạm phải chịu hành động khắc phục ở trường và có thể được giới thiệu đến các cơ quan có thẩm quyền thích hợp đẻ có hành động pháp lý.

Đe dọa - Đe dọa là một giao tiếp hoặc hành vi liên quan chỉ ra rằng một cá nhân gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhân viên nhà trường hoặc học sinh thông qua các hành vi bạo lực hoặc hành vi khác có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác. Mối đe dọa có thể được thể hiện/ truyền đạt bằng hành vi, bằng miệng, trực quan, bằng văn bản, điện tử hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác; và được coi là một mối đe dọa bất kể nó được quan sát bởi hoặc truyền đạt trực tiếp đến mục tiêu của mối đe dọa hoặc được quan sát bởi hoặc thông báo cho bên thứ ba; và bất kể mục tiêu của mối đe dọa có nhận thức được mối đe dọa hay không. Mỗi trường có một nhóm đánh giá mối đe dọa để đánh giá và can thiệp với những cá nhân có hành vi có thể gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của nhân viên nhà trường hoặc học sinh. Các quy trình đánh giá mối đe dọa PWCS được quy định trong Quy định 777-1, "Quy trình đánh giá mối đe dọa".

Đi vào vùng cấm - học sinh phải được phê duyệt bởi quản lý khu vực của trường và cơ sở trong giờ học bình thường hoặc sau giờ với sự cho phép của một nhân viên trường học. Học sinh được coi là bị xâm phạm nếu họ có mặt tại một trường học mà họ không ghi danh, trừ khi họ đang tham dự một hoạt động học được phê duyệt hoặc có sự chấp thuận của một nhân viên trường học. Học sinh phục vụ một OSS không được phép vào tài sản của trường mà không có sự cho phép bằng văn bản của hiệu trưởng. Trừ khi học sinh có văn bản cho phép từ các viên chức trường học thuộc tài sản của trường, một xe buýt trường học, hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ, học sinh có các trường hợp kỷ luật nào đang chờ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học lâu dài (ngoại trừ các phiên điều trần kỷ luật) bị cấm đến tài sản trường học, xe buýt trường học và các hoạt động của trường. Học sinh nào xâm phạm vào bất kỳ tài sản nào của trường đều phải chịu sự bắt giữ và hành động khắc phục ở trường. Tất cả du khách phải báo cáo trực tiếp cho văn phòng.

Trốn học - Học tại trường là bắt buộc cho đến khi 18 tuổi, trừ khi học sinh đã được luật pháp miễn, đã tốt nghiệp, hoặc đã hoàn thành một chương trình GED®. Các nhân viên theo doi chuyên cần của trường được phép thực thi các yêu cầu đi học và giới thiệu học sinh và/hoặc phụ huynh đến tòa án để có hành động pháp lý, nếu cần thiết.

Sử dụng trái phép các thiết bị liên lạc – Sở hữu các thiết bị liên lạc của học sinh trong khuôn viên trường là một đặc ân, không phải là quyền. Bất kỳ học sinh nào mang theo thiết bị liên lạc trong khuôn viên trường đều đồng ý với các quy tắc này và với quyền của hệ trường trong việc tịch thu và/hoặc khám xét các thiết bị đó theo quy định trong các quy tắc này. Bất kỳ kỳ vọng nào về quyền riêng tư liên quan đến việc sử dụng các thiết bị do học sinh hoặc nhân viên sở hữu đều bị phủ nhận do không tuân thủ các chính sách và quy định có liên quan của Hội đồng Nhà trường. Học sinh có thể sở hữu các thiết bị liên lạc không dây bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị đọc sách điện tử trong khuôn viên trường với điều kiện là các thiết bị này chỉ được sử dụng vào những thời điểm và cách thức được quy định bởi các quy định của PWCS, do hiệu trưởng nhà trường thực hiện và nhân viên. Việc sử dụng các thiết bị này có thể bị cấm vào những thời điểm và địa điểm cụ thể để duy trì tính toàn vẹn của môi trường học thuật. Bất kỳ hành vi vi phạm các lệnh cấm đó trong hoặc ngoài khuôn viên trường học đều có thể dẫn đến hành động kỷ luật. Các thiết bị liên lạc không dây có thể được sử dụng trên xe buýt trường học miễn là thiết bị đó không làm tài xế mất tập trung, ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc vi phạm các quy tắc và quy định khác về xe buýt trường học. Quay video, ghi âm hoặc chụp ảnh học sinh hoặc những người cư ngụ khác dưới bất kỳ hình thức nào khi hoạt động đó xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc được sử dụng để quấy rối, làm xấu hổ, làm nhục hoặc làm hại người khác, hoặc khi nhân viên nhà trường đánh giá là gây rối và/hoặc theo cách khác chuyển hướng sự chú ý khỏi các hoạt động của trường và/hoặc môi trường học tập và cản trở khả năng duy trì môi trường và văn hóa tích cực đều bị cấm và có thể dẫn đến hành động kỷ luật. Những người vi phạm có thể bị tịch thu thiết bị liên lạc và/hoặc hành động khắc phục khác. Việc khám xét các thiết bị liên lạc có thể được tiến hành nếu quản trị viên có cơ sở nghi ngờ rằng thiết bị đó đang được sử dụng hoặc đã được sử dụng cho hành vi phạm tội hoặc vi phạm COB. Nhân viên hệ trường không chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin liên lạc và/hoặc các thiết bị điện tử được mang vào khuôn viên trường. Khi ở trong khuôn viên trường học, tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học, hoặc trong khi di chuyển đến và về từ trường hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học, học sinh không được chụp hoặc hiển thị hình ảnh video hoặc hình ảnh tĩnh của một người không mặc quần áo hoặc không mặc quần áo. Những người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, lên đến và bao gồm cả hình thức kỷ luật tiếp theo.

Phá hoại - Không có học sinh nào được phép cố ý hoặc cố ý gây thiệt hại, đập phá hoặc phá hủy tài sản của trường, hoặc của cá nhân khác. (Điều này bao gồm cả vẽ graffiti, cũng như máy tính và phá hoại điện tử khác. ) Học sinh chịu trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng cho Hội đồng trường những thứ bị phá hoặc tiêu hủy tài sản, hoặc cho sự thất bại để khôi phục nguyên trạng tài sản thuộc sở hữu của hoặc dưới sự kiểm soát của Hội đồng trường. Hành động khắc phục có thể được thực hiện chống lại những học sinh không hoàn trả lại tài sản thuộc sở hữu của hoặc dưới sự kiểm soát của Hội đồng trường. Luật pháp Virginia cho phép các trường học có hành động pháp lý để phục hồi các chi phí của thiệt hại như vậy từ cha mẹ của học sinh gây ra.

Vi phạm quy tắc trường học, thể thao, câu lạc bộ, và các hoạt động - ngoài các quy tắc và quy định của "quy tắc ứng xử", học sinh được dự kiến sẽ tuân thủ các quy tắc được thiết lập bởi các trường học của họ và với các quy tắc của các môn thể thao, câu lạc bộ, và các hoạt động mà họ tham gia. Người vi phạm phải tuân thủ các hành động khắc phục như được mô tả trong "quy tắc ứng xử" hoặc như đã nêu trong sổ tay của trường. Học sinh có thể bị đình chỉ tham gia các môn thể thao, câu lạc bộ, hoặc các hoạt động do trường tài trợ khác nếu vi phạm các quy tắc của nhóm hoặc hoạt động, ngay cả khi vi phạm xảy ra bên ngoài sân trường và ngoài ngày học. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các quy tắc đào tạo nhóm liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, sản phẩm hơi nicotin, rượu và các loại thuốc kích thích khác.

Vũ khí - học sinh không được có vũ khí, những vật giống như vũ khí, hoặc các đối tượng có hại khác trên bất kỳ tài sản trường học hoặc trong bất kỳ sự kiện của trường học.

Quy tắc đi xe buýt trường học

Tổng quan

Tất cả các quy tắc được đặt ra cho hành vi của học sinh trong chính sách của PWCS (PWCS), các chính sách quy chế và "Bộ Quy tắc ứng xử," (COB) này áp dụng đối với hành vi của học sinh trên xe buýt trường học hoặc bất kỳ phương tiện nào của PWCS được sử dụng để vận chuyển học sinh đến và đi học và/hoặc các sự kiện và hoạt động liên quan đến trường học.

Luật Virginia, phần § 22.1-176, cho phép các Hội đồng trường cung cấp dịch vụ vận chuyển cho sinh, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy. Đối với PWCS, dịch vụ xe buýt hàng ngày sẽ được cung cấp cho tất cả các học sinh sống trong ranh giới cách xa hơn trường một dặm trở lên. Học sinh đủ điều kiện vận chuyển có thể được yêu cầu đi bộ lên đến một dặm để đến trạm xe buýt thường xuyên của họ. Không cung cấp dịch vụ vận chuyển cho học sinh sống trong ranh giới đi bộ của trường.

Dịch vụ xe buýt nhanh sẽ được cung cấp cho học sinh ghi danh vào tất cả các chương trình đặc biệt. Dịch vụ này sẽ chỉ đến và từ các trạm dừng xe buýt nhanh. Phụ huynh có trách nhiệm vận chuyển đến/từ các trạm xe buýt nhanh. Trong nhiều trường hợp, những điểm dừng này có thể là từ hai đến ba dặm từ nơi cư trú của học sinh.

Thiết bị truyền thông không dây có thể được sử dụng trên xe buýt trường học với điều kiện thiết bị không làm mất tập trung trình điều khiển, an toàn hoặc vi phạm các quy tắc và luật xe buýt trường học khác.

Đón xe buýt

Luật tiểu bang yêu cầu xe buýt hoạt động trên các tuyến đường giống nhau, theo lịch trình, hàng ngày. (Các) phụ huynh hoặc người được chỉ định của họ được yêu cầu đi cùng (các) con nhỏ của họ đến và đi từ trạm xe buýt. Các gia đình được khuyến khích đăng ký Here Comes the Bus ™ ( Đây là xe buýt). Đây là một công cụ hữu ích để theo dõi xe buýt của trường.

Học sinh nên:

 • Đi xe được phân công
 • Có mặt ở trạm xe buýt sớm hơn ít nhất từ 5 đến 10 phút trước thời gian đón thường xuyên;
 • Đứng xa đường. Không đứng trên phần dành cho người đi bộ trong khi chờ đợi xe buýt;
 • Duy trì hành vi thích hợp;
 • Tôn trọng tài sản của người khác;
 • Chờ cho đến khi xe buýt dừng hẳn, sau đó đi bộ đến cửa trước.
 • Không chạy dọc theo xe buýt đang di chuyển;
 • Lên xe buýt có trật tự.

Học sinh khi đi xe buýt nên:

 • Tuân thủ các hướng dẫn của tài xế xe buýt và/hoặc người hỗ trợ xe buýt;
 • Hãy ngồi xuống ngay lập tức;
 • Luôn ngồi và mặt hướng về phía trước;
 • Chia sẻ chỗ ngồi bằng nhau;
 • Hãy lịch sự;
 • Tôn trọng tài sản;
 • Giữ tất cả các bộ phận cơ thể bên trong xe buýt;
 • Giữ lối đi thông thoáng; và
 • Duy trì hành vi tốt.

Không cho phép các vi phạm sau đây:

 • Châm mồi lửa;
 • Đánh nhau
 • Hút thuốc
 • Sử dụng từ báng bổ;
 • Trò chơi cưỡi ngựa;
 • Ăn/uống;
 • Phun nước bọt
 • Sử dụng cử chỉ khiêu dâm;
 • Phá hoại tài sản;
 • Ném các đồ vật từ xe buýt;
 • Tạo tiếng ồn lớn;
 • Mang đồ vật thủy tinh;
 • Vận chuyển các vật thể lớn;
 • Quay video, ghi âm, hoặc chụp ảnh, dẫn đến quấy rối hoặc gây tổn hại cho người khác, gián đoạn hoặc phân tâm tài xế;
 • Tức giận với thiết bị;
 • Có vũ khí;
 • Sử dụng, sở hữu, hoặc phân phối ma túy hoặc các chất kích thích khác và các loại chất liên quan;
 • Xả rác
 • Thực hiện các mối đe dọa;
 • Làm nguy hiểm cho người khác; và
 • Các vi phạm khác của COB.

Khi rời khỏi xe buýt

Học sinh phải:

 • Vẫn ngồi cho đến khi xe buýt dừng hẳn;
 • Rời khỏi xe buýt theo cách có trật tự, học sinh ở ghế trước ra trước;
 • Rời khỏi trạm dừng xe buýt khi thấy an toàn ngay khi xuống xe;
 • Không tụ tập quanh xe buýt;
 • Băng qua đường, nếu cần thiết, ở phía trước của xe buýt và ở khoảng cách ít nhất 10 feet trước xe buýt; và
 • Không vượt qua đường cho đến khi tài xế đưa ra tín hiệu an toàn. Cấm đi ngang qua đường có 4 làn xe hoặc có giải phân cách cứng.

Nếu một vấn đề về kỷ luật xảy ra vào buổi chiều, và vấn đề được coi là theo cách đánh giá của tài xế, không an toàn để đi tiếp, tài xế có thể phải trở lại trường học để tìm kiếm hành động kỷ luật ngay lập tức và/hoặc được hỗ trợ. Tài xế xe buýt được hướng dẫn để báo cáo bất kỳ vi phạm nào cho hiệu trưởng trường học/người được chỉ định.

Đổi xe buýt

Học sinh phải có một văn bản yêu cầu từ cha mẹ để đi đến một điểm dừng khác với lịch trình thường xuyên của họ. Yêu cầu bằng văn bản này phải được chấp thuận của hiệu trưởng trường học hoặc người được ủy quyền. Tài xế xe buýt phải nhận được thông báo của văn phòng trường khi được phê duyệt cho học sinh thay đổi sang một trạm dừng hoặc xe buýt thay thế.

Không được thay đổi vị trí đón xe hoặc tuyến xe buýt mà không có sự chấp thuận của văn phòng dịch vụ vận tải. Không có thay đổi xe buýt được chỉ định mà không có sự cho phép của hiệu trưởng trường học và văn phòng dịch vụ vận tải.

Đi xe buýt trái phép

Chỉ những người được phép mới được đi trên xe buýt trường học (tài sản của trường). "Nó sẽ là bất hợp pháp cho bất kỳ người nào, học sinh hay không phải học sinh, để lên xe hoặc không chịu xuống xe sau khi đã được yêu cầu để rời khỏi xe bởi một người được ủy quyền " (Virginia Code § 18.2-128).

Đi xe buýt trường học là một “đặc ân”*

Nếu một học sinh được báo cáo với hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ có trách nhiệm về biện pháp kỷ luật, có thể bao gồm mất đặc huệ được vận chuyển bằng xe buýt, cho đến khi cha mẹ, tài xế xe buýt, hiệu trưởng, và trong một số trường hợp, một văn phòng đại diện dịch vụ vận tải thấy rằng vấn đề đã được khác phục. Phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển học sinh đã bị mất đặc quyền vận chuyển xe buýt trường học.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng tham khảo quy định 431-4, "Vận chuyển cho học sinh".

Các mối đe dọa bằng lời nói hoặc bằng văn bản để làm hại người khác hoặc tài sản PWCS, được lên kế hoạch hoặc thực hiện trên xe buýt trường học hoặc được dự định sẽ được thực hiện trên một xe buýt trường học, tại một trạm xe buýt trường học, hoặc trong khi đi đến trường, có thể dẫn đến việc mất ân huệ được vận chuyển trong một khoảng thời gian xác định hoặc cho phần còn lại của năm học bên cạnh các hình thức kỷ luật khác.

Một hệ thống quan sát video xe buýt trường học ghi lại các hoạt động trên một số xe buýt.

Xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường hoặc Văn phòng Dịch vụ vận chuyển để nhận trợ giúp về các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển con bạn.

* Đi xe buýt trường học là một đặc ân, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật cho học sinh khuyết tật.

Các chất cấm

Các quy tắc quản lý các chất bị cấm của PWCS được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo Quy định 735-1, "Các chất cấm," về tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề này.

Theo quy định của Luật Virginia § 22.1-277.08, Hội đồng trường sẽ cho phép, nhưng không yêu cầu, việc đuổi học của bất kỳ học sinh được xác định đã mang một chất bị kiểm soát, chất giả bị kiểm soát, hoặc cần sa như được nêu trong luật Virginia § 18.2-247, vào tài sản trường hoặc đến một hoạt động do trường học tổ chức. Những học sinh vi phạm pháp luật sẽ được giới thiệu đến chính quyền địa phương để hành động thích hợp về công lý hình sự hoặc hệ thống phạm tội của tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, Hội đồng trường và/hoặc Tổng giám thị điều hành hoặc người được chỉ định (Phó giám thị cấp, Giám đốc Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (SMAPD), hoặc một viên chức điều trần SMAPD) sẽ có thẩm quyền sửa đổi loại hình hành động kỷ luật khi có trường hợp đặc biệt, dựa trên sự thật của một tình huống cụ thể. Các trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí theo luật định được nêu tại § 22.1-277.06 (C) của luật Virginia, như được mô tả trong Quy định745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh."

Danh sách các chất và vật dụng bị cấm mà một học sinh có thể bị đuổi học theo các quy tắc của PWCS là rộng hơn so với danh sách các chất bị cấm mà luật pháp yêu cầu bắt buộc phải đuổi học. Ngay cả khi các chất bị cấm hoặc các loại đồ vật không nằm trong lớp các chất bị cấm bởi pháp luật, một học sinh bị đuổi học nếu học sinh tham gia vào việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc đã cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất bị cấm hoặc vật dụng, trừ khi người được ủy quyền của Tổng giám thị (cấp phó giám thị, giám đốc SMAPD, hoặc một viên chức điều trần SMAPD) hoặc Hội đồng trường thấy rằng các trường hợp đặc biệt biện minh cho một hành động kỷ luật thấp hơn, hoặc không cần có hành động nào cả, dựa trên sự thật của một tình huống cụ thể. Trong một số trường hợp, có thể có một câu hỏi về việc có hay không sở hữu, sử dụng hoặc phân phối một chất hoặc đối tượng là vi phạm. Bản chất và sự xuất hiện của các chất hoặc các loại hình liên quan, mục đích của nó, và làm thế nào nó được sử dụng, hoặc dự định được sử dụng, sẽ được xem xét khi đưa ra quyết định về hành động kỷ luật.

Trách nhiệmNhiệm vụ báo cáo các chất bị cấm - Tất cả nhân viên và học sinh PWCS được yêu cầu thông báo ban giám hiệu , bất kỳ nhân viên an ninh cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên, hoặc người lao động khác ngay lập tức nếu họ có lý do để tin rằng có, hoặc có khả năng là, các chất bị cấm hoặc các chất kích thích liên quan trong trường học, trên cơ sở trường học, trên xe buýt trường học, tại trạm xe buýt, trên đường đến trường. Những học sinh có kiến thức như vậy nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc dự đoán sự hiện diện của các chất bị cấm hoặc các vật dụng liên quan có thể bị kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc người chỉ định của hiệu trưởng sẽ có quyền xứng đáng để hành động ngay lập tức trong khuôn khổ của chính sách để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Các nguồn lực an ninh của bộ phận trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ có sẵn để giúp hiệu trưởng trong hành động này.

Hậu quả của vi phạm quy định chất cấm - Bất kỳ học sinh nào bị cáo buộc vi phạm quy định về chất cấm có thể bị kỷ luật. Điều này có thể bao gồm bị đình chỉ năm ngày với một hội nghị không chính thức với hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng để thu thập thông tin liên quan đến sự cố. Sau hội nghị không chính thức, ban giám hiệu trường sẽ trao đổi với Phó Tổng giám thị cấp thích hợp, và xác định xem đề nghị của SMAPD đối với các biện pháp kỷ luật hơn nữa có thể được biện hộ, trong trường hợp này các thủ tục trong quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh PWCS" và quy định 747-1, "Phòng Quản lý học sinh và các chương trình thay thế (SMAPD) cân được tuân theo. Hiệu trưởng hoặc người đại diện được chỉ định có thể cung cấp cho người phạm tội lạm dụng chất cấm và cha mẹ của họ cơ hội để tự nguyện tham gia chương trình News Horizons ở cấp trung học phổ thông.

Một đình chỉ học tập vì lạm dụng chất cấm cũng sẽ dẫn đến một đình chỉ ngay lập tức trong tối thiểu là 30 ngày theo lịch không được tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (các đội, câu lạc bộ, và tất cả các trường học khác tài trợ hoạt động), kể cả thực hành. Chỉ khi học sinh có văn bản cho phép từ ban giám hiệu trường mới được đến trường hoặc các tài sản của trường như xe buýt trường học, hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ, học sinh mà hình thức kỷ luật đang chờ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học lâu dài (ngoại trừ các phiên điều trần kỷ luật) bị cấm sử dụng các tài sản trường học, xe buýt trường học và các hoạt động do trường tổ chức. Cho dù có bị đình chỉ bởi trường hay không, huấn luyện viên và/hoặc nhà tài trợ, với sự chấp thuận của ban giám hiệu, có thể đình chỉ học sinh tham gia vào các hoạt động do trường học tài trợ nếu vi phạm các quy tắc của đội, câu lạc bộ, hoặc có các hoạt động liên quan đến các chất bị cấm. Điều này bao gồm vi phạm các quy tắc liên quan đến các chất bị cấm xảy ra ở trường và bên ngoài ngày học. Học sinh cũng có thể bị quản chế thử thách 90 ngày theo lịch trong thời gian này hiệu trưởng có thể yêu cầu sau đó tiếp tục theo dõi với nhân viên phòng chống lạm dụng chất.

Vũ khí và các vật nguy hiểm khác

Các quy tắc quản lý vũ khí và các đối tượng bị cấm khác bởi Sở Giáo dục quận Prince William (PWCS) được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo Quy định 775-1, "Vũ khí và các vật bị cấm khác" cho tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề này.

Để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, và những người khác trong tài sản trường học hoặc tại các hoạt động của trường và để bảo vệ tài sản trường học, vũ khí và các vật bị cấm khác sẽ không được phép vào bất kỳ trường học nào, trên xe buýt trường học, đi hoặc đến trường hoặc tại bất kỳ hoạt động nào liên quan tới trường bất kể hoạt động đó diễn ra ở đâu. Tài sản trường có nghĩa là bất kỳ bất động sản thuộc sở hữu hoặc cho thuê của Hội đồng trường hoặc bất kỳ chiếc xe sở hữu, cho thuê, hoặc điều hành bởi hoặc thay mặt cho Hội đồng trường. Học sinh cũng có thể chịu biện pháp kỷ luật đối với các hành vi phạm tội vũ khí xảy ra ngoài sân trường, nếu phạm tội làm gây ra hậu quả hoặc thấy trước sẽ gây ra hậu quả làm gián đoạn các hoạt động của trường, nếu hành vi phạm tội được lên kế hoạch trong trường học hoặc tại các hoạt động trường học, nếu hành vi phạm tội xảy ra khi học sinh là thuộc thẩm quyền giám hộ của trường thay cho cha mẹ, nếu đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường hoặc nếu vi phạm liên quan tới trường.

Đuổi học bắt buộc đối với một số vi phạm về vũ khí/súng - theo quy định của đạo luật liên bang về Trường học không có súng và luật Virginia, Hội đồng trường phải đuổi học không ít hơn một năm (365 ngày) bất kỳ học sinh nào được xác định đã sở hữu một vũ khí, thiết bị phá hoại, súng giảm thanh, bộ phận giảm thanh, hoặc súng nén đạn trên bất kỳ tài sản nào của trường học, trên xe buýt trường học, hoặc tại bất kỳ hoạt động liên quan đến trường học. Tuy nhiên, Hội đồng trường và/hoặc Tổng giám thị hoặc người được chỉ định của mình (Phó giám thị, Giám đốc Phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (SMAPD), hoặc một viên chức điều trần SMAPD), có quyền thay đổi thời hạn đuổi học cho các hành vi phạm tội như vậy, hoặc các loại biện pháp kỷ luật khi hoàn cảnh đặc biệt tồn tại dựa vào từng trường hợp cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí theo luật định được nêu tại § 22.1-277.06 (C) của luật Virginia, như được mô tả trong Quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh." Những học sinh vi phạm pháp luật này sẽ được giới thiệu đến chính quyền địa phương để có các hành động thích hợp về công lý hình sự hoặc hệ thống phạm tội của tuổi vị thành niên.

Danh sách các vũ khí và các đối tượng bị cấm mà một học sinh có thể bị đuổi học theo các quy tắc của PWCS là rộng hơn so với danh sách các loại vũ khí mà luật pháp quy định phải đuổi học. Ngay cả khi vũ khí không nằm trong lớp vũ khí bị cấm bởi pháp luật, học sinh vẫn sẽ bị đề nghị đuổi học cho việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối, tất cả các vũ khí hoặc các đối tượng bị cấm trên tài sản trường học hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường hoặc kết nối với trường, trừ khi người được ủy quyền của Tổng giám thị , giám đốc SMAPD, hoặc một viên chức điều trần SMAPD thấy rằng các trường hợp cụ thể biện minh cho một hành động kỷ luật ít hơn hoặc không cần có hành động nào cả. Trong một số trường hợp, có thể cần trả lời câu hỏi về việc sở hữu, sử dụng và phân phối đối tượng là vi phạm hay không. Các loại đối tượng, mục đích của nó, và làm thế nào nó đã được sử dụng hoặc dự định được sử dụng sẽ được xem xét khi đưa ra quyết định về hành động kỷ luật.

Trách nhiệm phải báo cáo về vũ khí và các vật bị cấm - tất cả nhân viên PWCS và học sinh được yêu cầu thông báo cho hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng, bất kỳ cán bộ giữ gìn trật tự cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên hoặc nhân viên trường học ngay lập tức nếu họ có lý do để tin rằng có, hoặc có khả năng là, có một vũ khí ở trường, trên xe buýt trường học, tại bến xe hoặc tại bất kỳ hoạt động nào của trường. Các học sinh có kiến thức như vậy nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc hiện diện được thấy trước của một vũ khí có thể bị kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc người chỉ định của hiệu trưởng sẽ có quyền xứng đáng để hành động ngay lập tức trong khuôn khổ của chính sách của bộ phận trường để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Nhân viên giữ trật tự của bộ phận trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ có sẵn để hỗ trợ trong hành động này. Học sinh mà phát hiện ra rằng họ đang sở hữu một vật có thể được coi là "vũ khí", học sinh đó nên báo cáo cho ban giám hiệu hoặc nhân viên khác ngay lập tức. Hành động tiếp theo sẽ tính đến việc học sinh đã tự nguyện lưu ý sự việc cho nhân viên.

Phản hồi theo mức độ đối với hành vi sai trái

Triết lý của PWCS là hướng tới một cách tiếp cận ngăn ngừa và khắc phục cho hành vi không mong muốn, phù hợp với Hướng dẫn Mẫu về Chính sách và các giải pháp thay thế Tích cực và Phòng ngừa cho việc đình chỉ học sinh của VDOE. Nếu học sinh bị từ chối cơ hội để đi học như là kết quả của hành vi không mong muốn, giáo viên, hiệu trưởng, và/hoặc các nhân viên giáo dục thích hợp sẽ xác định các biện pháp khắc phục thích hợp sử dụng một hệ thống đáp ứng tốt nghiệp mà kết hợp hướng dẫn, phục hồi, và độ tuổi. Khi hành vi của học sinh không phản hồi với sự can thiệp và tăng tần suất, cường độ và thời gian, hình thức kỷ luật có thể tăng mức độ nghiêm trọng.

Các loại hành vi sau đây của học sinh, theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Virginia, được thiết kế để hỗ trợ việc xác định tác động của hành vi tới môi trường học tập của trường và khuyến khích các phản ứng thúc đẩy năng lực học tập cảm xúc và xã hội.

 • Hành vi cản trở sự tiến độ học tập (BAP):
  Những hành vi này cản trở sự tiến bộ học tập của học sinh. Nó thường chỉ ra học sinh thiếu tính tự quản hoặc tự nhận thức. Đôi khi, học sinh có thể cần sự giúp đỡ trong việc hiểu cách mà hành vi tác động đến người khác. Do vậy kết quả là đào tạo về nhận thức xã hội cũng có thể được chỉ định.
 • Các hành vi liên quan đến hoạt động trường học (BSO):
  Những hành vi này can thiệp vào hoạt động thủ tục hàng ngày của trường học. Học sinh thể hiện những hành vi này có thể cần phải phát triển tính tự quản, tự nhận thức, hoặc kỹ năng nhận thức xã hội.
 • Hành vi quan hệ (RB):
  Những hành vi này tạo ra một mối quan hệ tiêu cực giữa hai hoặc nhiều người không gây tổn hại về thể chất. Hành vi quan hệ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng trường học trong đó không khí trường học thường là một sự phản ánh về cách người đối xử với Học sinh thể hiện khó khăn với hành vi quan hệ cũng có thể gặp khó khăn với các năng lực xã hội khác.
 • Hành vi gây lo lắng về an toàn (BSC):
  Những hành vi này tạo điều kiện không an toàn cho học sinh, nhân viên, và khách đến thăm trường. Những lý do cơ bản cho loại hành vi này có thể nằm trong bất kỳ năng lực cảm xúc xã hội do vậy ban giám hiệu nên điều tra động cơ tiềm ẩn cho hành vi của học sinh. Đào tạo về nhận thức xã hội và ra quyết định thường được chỉ định cho bất kỳ hành vi nào tạo nên một mối quan tâm an toàn.
 • Hành vi tự gây nguy hiểm cho bản thân hoặc những người khác (BESO):
  Các hành vi tự gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn, hoặc phúc lợi của học sinh hoặc những người khác trong cộng đồng trường học. Hành vi tăng lên đến mức độ nghiêm trọng này thường phức tạp. Trong khi họ là chỉ của người kém về kỹ năng ra quyết định, học sinh có những hành vi này cũng có thể có nhu cầu phát triển về năng lực xã hội-cảm xúc khác.
 • Các hành vi nguy hiểm dai dẳng (PDB):
  Những hành vi này được sử dụng trong các tính toán để xác định một trường học là nguy hiểm dai dẳng. "Các vụ việc được sử dụng làm biện pháp để xác định các trường công lập nguy hiểm dai dẳng là những tội ác bạo lực và hành vi phạm tội đối với một người và tàng trữ ma túy với ý định phân phối hoặc bán, tất cả đều được chỉ định là trọng tội trong phần hình sự của Luật Virginia (Tiêu đề 18.2)." Những hành vi này xứng đáng được báo cáo cho văn phòng Tổng Giám thị và cho cơ quan thực thi pháp luật và cần được giải quyết theo cách phù hợp với phản hồi cấp 5.

Các luật lệ và quy định của "Bộ quy tắc ứng xử " nhằm hướng dẫn hành vi của học sinh khi ở trường, trên xe buýt trường học, đến và đi từ trường, và trong khi tham gia vào bất kỳ hoạt động tài trợ nào của PWCS. Như đã nêu trong "Quy tắc ứng xử", các cách hành xử hiện đang được xem như là nguyên nhân dẫn đến biện pháp kỷ luật bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ một trong những vi phạm được liệt kê dưới đây. Các hành vi có thể dẫn đến các các biện pháp đối phó của quản trị từ cấp 1 đến cấp 5B như được hiển thị trong bảng sau.

Phân loại hành vi học sinh

Bảng sau đây xác định các hậu quả kỷ luật do Bộ Giáo dục Virginia khuyến nghị để đối phó với một số hành vi sai trái nhất định. Các biện pháp kỷ luật không giới hạn ở những phản ứng được xác định và có thể được nâng lên mức phản ứng hành chính cao hơn đối với hành vi hoặc hành vi lặp đi lặp lại liên quan đến các tình tiết tăng nặng, dẫn đến hậu quả kỷ luật vượt quá các hướng dẫn này.

Loại hành vi Mô tả hành vi Phản ứng hành chính có thể (phản ứng hành chính có thể khác nhau ở mức độ) Các mức phản ứng có thể

LOẠI A

HÀNH VI CẢN TRỞ TIẾN ĐỘ HỌC TẬP (BAP)

(Những hành vi này làm cản trở tiến độ học tập của học sinh bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

Cấp Tiểu học:

 • Nói chuyện và gây tiếng ồn quá mức trong lớp học
 • Không làm bài; ròi khỏi chỗ ngồi
 • Có các đồ vật làm phân tâm học tập trong lớp học
 • Gây tiếng ồn quá mức ở hành lang
 • Làm gián đoạn các lớp khác
 • Gian lận
 • Đi học muộn không phép

Cấp Trung học cơ sở và Phổ thông:

 • Xen vào vào việc học trong lớp học
 • Xen vào việc học bên ngoài lớp học
 • Không trung thực trong học tập
 • Thường xuyên không chuẩn bị cho lớp học
 • Đi học muộn không phépl

Cấp độ 1: Hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

Cấp độ 2: hậu quả nhỏ lên đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

ĐỘ I
ĐỘ II
ĐỘ III

LOẠI B

 

HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌC (BSO)

(Những hành vi này can thiệp vào hoạt động thủ tục hàng ngày của trường học bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông:

 • Thay đổi tài liệu chính thức
 • Đưa/cho phép những người trái phép vào sân trường
 • Không trung thực/cung cấp thông tin sai cho nhân viên
 • Không đi tham dự các lớp học được chỉ định hoặc thiết lập kỷ luật trong khi ở sân trường
 • Cờ bạc
 • Chơi trò cưỡi ngựa
 • Trang phục học sinh không phù hợp
 • Lạm dụng các thiết bị giao tiếp
 • Sử dụng trái phép thiết bị điện tử của trường
 • Sử dụng không phù hợp các công nghệ/chính sách Internet
 • Phá hoại, vẽ bậy graffiti, hoặc gây thiệt hại cho trường học hoặc tài sản cá nhân

Cấp độ 1: Hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

 

Cấp độ 2: hậu quả ít lên đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

 

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

 

ĐỘ I
ĐỘ II
ĐỘ III

LOẠI C

 

HÀNH VI QUAN HỆ (RB)

(Những hành vi này tạo ra một mối quan hệ tiêu cực giữa hai hoặc nhiều người không gây tổn hại về thể chất bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông:

 • Bắt nạt/bắt nạt trên mạng
 • Không đáp ứng yêu cầu của nhân viên
 • Động chạm cơ thể không phù hợp có tính chất tình dục
 • Đăng, phân phối, hiển thị, hoặc chia sẻ tài liệu hoặc văn học, bao gồm cả điện tử
 • Nói hoặc viết các ý kiến khiêu dâm trực tiếp hoặc bằng điện tử, đề nghị, hoặc các nhận xét khác
 • Hành vi sai trái về tình dục(không phải là quấy rối tình dục Tiêu đề IX)
 • Nói chuyện với nhau một cách thô lỗ, không thân thiện
 • Chế giễu, mắng nhiếc, tham gia vào một cãi vã với lời nói kích động đánh lộn
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc khiếm nhã hoặc cử chỉ (chửi thề, lời nói hận thù, dấu hiệu hoặc cử chỉ băng đảng)
 • Sử dụng lời sỉ nhục dựa trên chủng tộc thực tế hoặc nhận thức, sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập cư/di trú, trọng lượng, giới tính, bản sắc giới tính, biểu hiện giới tính, khuynh hướng tình dục, hoặc khuyết tật, hoặc dựa trên bất cứ cơ sở nào bị cấm bởi luật pháp.

Cấp độ 1: hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

Cấp độ 4: đình chỉ từ sáu đến 10 ngày

Mức 5A: đình chỉ học tạm thời trong hơn 10 ngày liên tục, nhưng ít hơn 365 ngày liên tục (cần có điều trần SMAPD)

Cấp 5B: Khuyến nghị đuổi học (cần có điều trần SMAPD)

ĐỘ II
ĐỘ III

CATEGORY D

BEHAVIORS OF A SAFETY CONCERN (BSC)

(These behaviors that create unsafe conditions for students, staff, and visitors to the school include, but are not limited to, the following.)

Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông:

 • Sở hữu, sử dụng, hoặc phân phối chất cấm
 • Bất kỳ đe dọa gây chấn thương về thể chất hoặc cố gắng đánh bom hoặc phá hủy tài sản hoặc tòa nhà
 • Bắt nạt/trên mạng: liên tục sau các biện pháp can thiệp
 • Xe buýt: làm phân tâm tài xế, gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người khác trên xe buýt
 • Ma túy: sở hữu các loại chất paraphernalia, thuốc mua không đơn, hoặc trông giống như chất kích thích
 • Tham gia vào hành vi thiếu thận trọng gây nguy cơ chấn thương cho bản thân hoặc người khác kể cả hành vin cố ý gây nguy hiểm về sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của người khác.
 • Tiết lộ các bộ phận cơ thể: dâm dục hoặc không đứng đắn
 • Kích hoạt báo cháy giả
 • Liên quan tới hỏa hoạn: sở hữu các vật có thể được sử dụng để thiết lập hoặc gây ra một đám cháy hoặc sản xuất một lượng lớn khói
 • Quấy rối hoặc đe dọa, bao gồm cả quấy rối tình dục Tiêu đề IX.
 • Kích động/gây ra một sự xáo trộn đáng kể đến việc vận hành trường học hoặc sự an toàn của nhân viên và/hoặc học sinh
 • Rời khỏi sân trường mà không có sự cho phép
 • Động chạm cơ thể có bản chất tình dục: vỗ vào bộ phận cơ thể, cấu véo kéo quần áo
 • Tấn công tình dục về thể chất và/hoặc buộc người khác để tham gia vào hoạt động tình dục
 • Xô đẩy, đẩy, tấn công một học sinh không gây thương tích có thể nhìn thấy
 • Ăn cắp tiền hoặc tài sản: không sử dụng vũ lực hoặc vũ khí
 • Ném một đối tượng có khả năng gây ra một sự xáo trộn, thương tích, hoặc thiệt hại tài sản
 • Thuốc lá: sở hữu/sử dụng sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thiết bị vaping
 • Đi vào trường không được phép
 • Vũ khí: Sở hữu hoặc bán bất kỳ vũ khí nào (không bao gồm súng cầm tay)

Cấp độ 1: Hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

ĐỘ II
ĐỘ III

LOẠI E

 

HÀNH VI TỰ GÂY NGUY HIỂM CHO BẢN THÂN HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC (BESO)

(Những hành vi này gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh hoặc những người khác trong cộng đồng trường học bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

 • Tấn công: có ý định gây tổn thương thể chất cho người khác
 • Tấn công và hành hung: gây thương tích thể chất cho người khác
 • Đe dọa bom: gây ra một mối đe dọa bom
 • Ma túy: sở hữu/đang dưới ảnh hưởng/sử dụng/phân phối (kiểm soát chất, ma túy bất hợp pháp, chất tổng hợp gây ảo giác, hoặc thuốc theo toa trái phép)
 • Đánh nhau /làm loạn: sử dụng bạo lực thể chất giữa học sinh hoặc người khác không có thương tích
 • Cháy: cố gắng thiết lập, giúp đỡ trong thiết lập, hoặc thiết lập một ngọn lửa
 • Liên quan đến băng đảng: tham gia vào hành vi đe dọa hoặc nguy hiểm
 • Ép buộc tham gia
 • Xâm lược tình dục thể chất và/hoặc buộc khác để tham gia vào hoạt động tình dục
 • Sở hữu, phân phối hoặc sử dụng vũ khí hoặc những thứ tương tự
 • Đánh nhân viên: việc sử dụng vũ lực chống lại một nhân viên không gây thương tích
 • Đe dọa hoặc kích động bạo lực, thương tích, hoặc gây hại cho một học sinh hoặc nhân viên khác bao gồm cả hành vi có ý gây nguy hiểm đối với sưc khỏe, an toàn và phúc lợi.
 • Vũ khí: sở hữu súng hoặc thiết bị phá hoại
 • Vũ khí: sử dụng bất kỳ vũ khí để đe dọa hoặc cố gắng làm tổn thương nhân viên trường học, học sinh, hoặc những người khác

Cấp độ 1: hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả ít

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

Cấp độ 4: đình chỉ từ sáu đến 10 ngày

Mức 5A: Đình chỉ trong hơn 10 ngày liên tục, nhưng ít hơn 365 ngày liên tục (cần có điều trần SMAPD)

ĐỘ III

LOẠI F

HÀNH VI NGUY HIỂM DAI DẲNG (PDB)

(Những hành vi này là những chỉ số cho thấy học sinh cần can thiệp và hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây.)

 • Giết người bằng súng hoặc vũ khí khác bao gồm bất kỳ cái chết nào do các nguyên nhân khác ngoài nguyên nhân tự nhiên, ngẫu nhiên hoặc tự sát
 • Tội tấn công tình dục được định nghĩa là xâm nhập tình dục mà không có sự đồng ý và bao gồm hiếp dâm theo luật định và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên
 • Sử dụng bom bao gồm bất kỳ thiết bị nổ nào
 • Tấn công bằng súng hoặc vũ khí khác bao gồm việc cố ý gây tổn hại cơ thể cho một cá nhân
 • Gây thương tích độc hại mà không có vũ khí bao gồm cố ý gây thương tích cho người khác, với mục đích gây thương tích, làm biến dạng, vô hiệu hóa hoặc giết người
 • Tấn công tình dục tăng nặng bao gồm tấn công và lạm dụng tình dục đối với một người dưới mười lăm tuổi
 • Thực tế và cố gắng cướp
 • Bắt cóc/dự dỗ bắt cóc
 • Sở hữu bất hợp pháp súng ngắn, súng trường/súng ngắn, vũ khí đạn, bom hoặc các loại súng cầm tay khác
 • Sở hữu bất hợp pháp các loại ma túy và chất bị kiểm soát với mục đích phân phối hoặc bán

Cấp độ 5A: Đình chỉ trong hơn 10 ngày liên tục, nhưng dưới 365 ngày liên tục (yêu cầu điều trần SMAPD)

Cấp độ 5B: Đề xuất đuổi học trục xuất (yêu cầu điều trần SMAPD)

ĐỘ III

Ví dụ về các cấp độ xử lý đối với hành vi của học sinh

Các phản hồi theo cấp độ đối với hành vi của học sinh là một phần của khuôn khổ Hệ thống Hỗ trợ Đa cấp (MTSS) toàn diện bao gồm các chiến lược hướng dẫn, phòng ngừa và chủ động. Khi học sinh không đáp ứng được các kỳ vọng về hành vi, các em sẽ nhận được các biện pháp can thiệp và hỗ trợ để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của hành vi đó và học các hành vi thay thế có thể chấp nhận được. Khi một hành vi cụ thể của học sinh không thay đổi sau khi can thiệp hoặc hành vi đó gia tăng về tần suất, cường độ hoặc thời lượng; một cách tiếp cận giải quyết vấn đề xác định các biện pháp can thiệp và phản ứng thay thế.

ĐỘ I

VÍ DỤ VỀ SỰ CAN THIỆP VÀ PHẢN ỨNG CỦA TRƯỜNG HỌC/LỚP HỌC

Can thiệp:

 • Họp lớp
 • Tịch thu các thiết bị liên lạc và giải trí gây rối
 • Tập trung vào việc ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá và vaping
 • Dạy lại hoặc làm mẫu về hành vi mong muốn
 • Nhận biết/ thưởng những hành vi phù hợp
 • Hội nghị ban giám hiệu/ học sinh và / hoặc
 • Hội nghị ban giám hiệu/ học sinh / giáo viên
 • Viết kiểm điểm hoặc thư xin lỗi
 • Hòa giải ngang hàng hoặc giải quyết xung đột
 • Biểu đồ tiến trình hành vi
 • Dịch vụ cộng đồng (thích hợp để điều chỉnh hành vi)
 • Hội nghị ban giám hiệu / Giáo viên / Phụ huynh / Người giám hộ

Các biện pháp kỷ luật

 • Đền bù thiệt hại
 • Thay đổi chỗ ngồi
 • Mất các đặc quyền của trường học
 • Tịch thu bởi ban giám hiệu
 • Tạm giam (trước giờ học, ăn trưa, sau giờ học)
 • Đình chỉ học tập trong trường (một hai ngày) với hướng dẫn hành vi và hỗ trợ học tập

ĐỘ II

VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP HÀNH CHÍNH VÀ PHẢN HỒI

Can thiệp:

 • Hội nghị học sinh
 • Hội nghị ban giám hiệu / Giáo viên / Cố vấn / Học sinh (bao gồm việc giảng dạy lại các hành vi mong đợi)
 • Hội nghị ban giám hiệu / Giáo viên / Phụ huynh / Người giám hộ
 • Đăng nhập. Thoát ra
  Hòa giải hoặc giải quyết xung đột
 • Giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ (ví dụ: Cố vấn học đường, Nhà can thiệp hành vi, Chương trình cố vấn và Nhóm giải quyết vấn đề (ví dụ: VTSS), Chương trình can thiệp và sử dụng chất cấm)
 • Giới thiệu đến Nhóm Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP)
 • Dịch vụ cộng đồng (thích hợp để điều chỉnh hành vi)
 • Giới thiệu các dịch vụ dựa vào cộng đồng

Các biện pháp kỷ luật

 • Thay đổi lịch học
 • Tạm giam (trước giờ học, ăn trưa, hoặc sau giờ học)
 • Trường thứ bảy
 • Bồi thường thiệt hại
 • Tịch thu
 • Tạm thời mất đặc quyền
 • Đình chỉ học ngay trong trường với các biện pháp can thiệp hành vi và / hoặc thực hành phục hồi (một ba ngày)

ĐỘ III

VÍ DỤ VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT MỞ RỘNG

 • Tiến hành kế hoạch đánh giá hành vi chức năng và can thiệp hành vi
 • Hành động kỷ luật hơn nữa (đình chỉ dài hạn hoặc đề nghị đuổi học) bởi SMAPD
 • Không tham gia vào các hoạt động do trường tài trợ
 • Xếp học ở giáo dục phi truyền thống
 • Lệnh không được bén mảng
 • Đình chỉ ngoài trường học (OSS)
 • Cảnh sát/tòa án hành động
 • Giới thiệu đến cơ quan thích hợp dựa trên cộng đồng, Dịch vụ sức khỏe tâm thần, Dịch vụ tư vấn lạm dụng chất cấm, v.v.
 • Bồi thường

Những biện pháp can thiệp và xử lý nhằm mục đích dạy các hành vi thích hợp và thay thế, qua đó học sinh có thể rút ra bài học và chứng minh hành vi an toàn và tôn trọng. Các ví dụ trên không bao gồm tất cả và cũng không bắt buộc phải áp dụng hết. Trong mọi trường hợp, nhân viên nên cân nhắc việc sửa đổi kế hoạch hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt (phản ứng với sự can thiệp, học tập trẻ em, IEP, hoặc 504).

Họp với nhà trường

Bất cứ khi nào học sinh hoặc phụ huynh cảm thấy rằng lợi ích tốt nhất của cá nhân hoặc của nhóm đã bị bỏ qua, một cuộc họp với giáo viên, nhà tài trợ, huấn luyện viên, cố vấn, hoặc nhân viên trường khác nên được sắp xếp. Nếu không thể đạt được thỏa thuận thường lệ trong số học sinh và nhân viên trường, thì học sinh có quyền:

 • Sắp xếp cuộc họp với hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng được chỉ định để thảo luận các điều kiện hoặc quyết định mà do đó học sinh bị phán xét bất lợi.
 • Yêu cầu một hội nghị với cha mẹ, học sinh, và hiệu trưởng nếu không hài lòng với các cuộc họp Ban đầu.
 • Xem "Thủ tục khiếu nại" trong tài liệu này và trong Quy định 731-1, "Khiếu nại các vấn đề của học sinh."

Giáo viên đuổi học sinh ra khỏi lớp

Giáo viên có thể đuổi học sinh gây rối ra khỏi theo Chính sách 702 của Hội đồng trường, "giáo viên đuổi học sinh ra khỏi lớp học," như đã nêu dưới đây.

Luật Virginia, § 22.1-276.2, trao thẩm quyền ban đầu cho một giáo viên đuổi một học sinh ra khỏi lớp vì hành vi gây rối. Hơn nữa, luật Virginia định nghĩa hành vi gây rối như là một " hành vi của học sinh vi phạm các quy định của Hội đồng nhà trường làm gián đoạn hoặc cản trở môi trường học tập."

Thông báo về Chương trinh và Thủ tục kỷ luật

Học sinh và phụ huynh cũng có trách nhiệm đọc và làm quen với các chính sách và quy định sau đây khi thông báo về các chương trình và quy trình kỷ luật của PWCS:

Thủ tục đình chỉ học tập

Các quy tắc điều chỉnh việc đình chỉ học ngoài trường được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo Quy định 744-1, “Đình chỉ ngắn hạn của Học sinh,” và Quy định 745-1, “Đình chỉ hoặc Đuổi học Dài hạn của Học sinh,” để được hướng dẫn thêm về việc đình chỉ ngắn hạn và dài hạn. Việc đình chỉ học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ tuân theo Quy định 745-2< /a>, “Kỷ luật học sinh khuyết tật.”

Quy định chung liên quan đến tất cả đình chỉ

Quy trình

Hiệu trưởng, hiệu phó hoặc người được hiệu trưởng chỉ định có thể đình chỉ học một học sinh vì hành vi sai trái bao gồm, nhưng không giới hạn ở, vi phạm COB. Trước khi bị đuổi học vì các mục đích kỷ luật, học sinh có quyền được hưởng thủ tục pháp lý đầy đủ và có ý nghĩa, được thiết lập theo các quy tắc và nguyên tắc như đã nêu trong Quy định 747-1, “Phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế (SMAPD).” Học sinh có quyền được thông báo về lý do đình chỉ và có cơ hội kể câu chuyện của mình trước khi bị đình chỉ. Tuy nhiên, nếu sự hiện diện của học sinh gây nguy hiểm liên tục cho người hoặc tài sản, hoặc có nguy cơ gây rối liên tục, học sinh có thể bị đuổi khỏi trường ngay lập tức và thông báo, giải thích sự thật và cơ hội trình bày quan điểm của học sinh của các sự kiện sẽ được đưa ra càng sớm càng tốt. Bất cứ khi nào áp dụng đình chỉ, hiệu trưởng/người được chỉ định sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để liên lạc với (các) phụ huynh để thông báo cho họ về việc đình chỉ và sắp xếp thích hợp để đưa học sinh trở về nhà của học sinh. Học sinh và gia đình cũng có quyền nhận được thông báo về việc đình chỉ bằng văn bản, bao gồm các điều kiện áp đặt đối với học sinh trong thời gian đình chỉ và quyền kháng cáo của họ.

Tiếp tục giáo dục trong thời gian bị đình chỉ

Trường của học sinh sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ giáo dục trong suốt thời gian đình chỉ ngắn hạn và, nếu học sinh đã được chuyển đến SMAPD để xem xét biện pháp kỷ luật tiếp theo cho đến khi có quyết định đình chỉ dài hạn, phân công lại, hoặc đuổi học học sinh cuối cùng đã được SMAPD hoặc Hội đồng Nhà trường ban hành. Trong thời gian này, học sinh có trách nhiệm lấy và hoàn thành tất cả các bài tập bị bỏ lỡ ở trường. Các bài tập này phải được hoàn thành trong một khung thời gian do nhà trường thiết lập. Tuy nhiên, hiệu trưởng cũng có thể cung cấp các bài tập khác hoặc các lựa chọn bổ sung sẽ hiệu quả hơn trong việc thay đổi hành vi của học sinh. Nếu quyết định cuối cùng được đưa ra là đình chỉ dài hạn, chỉ định lại hoặc đuổi học một học sinh, thì học sinh và phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin cụ thể về tính đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục thay thế.

Nghiêm cấm có mặt trong khuôn viên trường học trong thời gian đình chỉ

Học sinh bị đình chỉ học bị cấm vào tài sản của trường (bao gồm cả xe buýt của trường) và các hoạt động liên quan đến trường trong thời gian bị đình chỉ và có thể bị bắt vì tội xâm phạm. Trừ khi học sinh có sự cho phép bằng văn bản của các quan chức nhà trường để có mặt trong khuôn viên trường, trên xe buýt của trường hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ, những học sinh có trường hợp kỷ luật đang chờ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn (ngoại trừ các phiên điều trần kỷ luật) bị cấm vào tài sản của trường, xe buýt của trường và các hoạt động do trường tài trợ. Học sinh bị đình chỉ học cũng sẽ bị đình chỉ tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (đội, câu lạc bộ và tất cả các hoạt động khác do trường tài trợ) bao gồm cả thực hành. Trong trường hợp phụ huynh hoặc học sinh trưởng thành thông báo cho hiệu trưởng tại thời điểm đình chỉ rằng sẽ có kháng cáo, học sinh sẽ được phép đi học cho đến khi vụ việc được xét xử và quyết định cuối cùng được đưa ra trừ khi hiệu trưởng cho rằng sự hiện diện của học sinh tạo ra mối đe dọa hiện tại và liên tục đối với sức khỏe, sự an toàn và/hoặc phúc lợi của người hoặc tài sản trong trường hoặc có thể gây gián đoạn cho quá trình giáo dục.

Thẩm quyền sửa đổi quyết định kỷ luật

Ở mỗi cấp độ của thủ tục đối với tất cả các khiếu nại kỷ luật, khiếu nại có thể được chấp thuận hoặc từ chối, và các hậu quả liên quan (biện pháp khắc phục) có thể được tăng lên, giảm bớt hoặc được phép giữ nguyên. Nếu trong khiếu nại về việc đình chỉ dài hạn, Hội đồng Nhà trường xác định rằng việc đuổi học có thể là phù hợp, học sinh sẽ được SMAPD thông báo về quyền yêu cầu một phiên điều trần theo đúng thủ tục trước một ủy ban của Hội đồng Nhà trường. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một phiên điều trần như vậy, hoặc một phiên điều trần được yêu cầu nhưng học sinh không xuất hiện, một ủy ban của Hội đồng Nhà trường sẽ đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ bằng văn bản. Trong trường hợp quyết định của ủy ban Hội đồng trường không được nhất trí, học sinh có thể nộp đơn khiếu nại lên toàn thể Hội đồng trường.

Đình chỉ hoặc Đuổi học Học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp Ba

Ngoại trừ một số tội phạm về ma túy hoặc vũ khí được xác định trong Bộ luật Virginia, không học sinh nào từ mẫu giáo đến lớp ba bị đình chỉ học hơn ba ngày hoặc bị đuổi học, trừ khi (i) hành vi phạm tội liên quan đến tổn hại về thể chất hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất đáng tin cậy cho những người khác hoặc (ii) Hội đồng Nhà trường, Giám đốc Học khu hoặc người được chỉ định thấy rằng có các tình tiết tăng nặng. Một học sinh từ mầm non đến lớp ba có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học khi hệ trường công nhận được báo cáo chiếu theo Bộ luật Virginia § 16.1-305.1 về một phán quyết về tội phạm pháp hoặc bị kết án vì một hành vi phạm tội được liệt kê trong tiểu mục G của Bộ luật Virginia § 16.1 -260.

Đình chỉ học sinh từ lớp bốn trở lên

Đình chỉ ngắn hạn

Đình chỉ ngắn hạn là một biện pháp kỷ luật sau đó học sinh không được đến trường trong tối đa 10 ngày học như được nêu trong Quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn". Học sinh và phụ huynh có thể khiếu nại quyết định đình chỉ ngắn hạn lên Hiệu trưởng trong vòng ba ngày kể từ ngày thông báo đình chỉ. Phụ huynh/người giám hộ phải được thông báo bằng văn bản về tình trạng quyết định của hiệu trưởng trong vòng năm ngày học kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Học sinh bị đình chỉ ngắn hạn đang bị khiếu nại có thể đi học cho đến khi khiếu nại được quyết định trừ khi họ gây ra rủi ro an toàn hoặc có nguy cơ gây tranh cãi liên tục.

Nếu quyết định của Hiệu trưởng bị khiếu nại, một yêu cầu bằng văn bản khiếu nại quyết định đó phải được nhận bởi Phó Giám đốc Học khu Cấp thích hợp trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi (những) phụ huynh / (những) người giám hộ được thông báo về quyết định của hiệu trưởng. Văn bản khiếu nại phải bao gồm lời kể của học sinh về vụ việc và lý do tin rằng việc đình chỉ là không chính đáng. Phó Giám đốc Cấp hoặc người được chỉ định phải cung cấp quyết định bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Phó Giám đốc Cấp hoặc người được chỉ định sẽ là quyết định cuối cùng.

Đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể áp dụng đình chỉ 10 ngày kết hợp với việc giới thiệu đến SMAPD để xem xét kỷ luật thêm, ví dụ: đình chỉ dài hạn, bổ nhiệm lại hoặc trục xuất. Bất kỳ khiếu nại nào về việc đình chỉ 10 ngày được áp dụng cùng với việc giới thiệu đến SMAPD để xem xét hành động kỷ luật tiếp theo sẽ được quyết định bởi nhân viên điều trần SMAPD sau phiên điều trần theo thủ tục tố tụng được mô tả trong phần có tiêu đề Đình chỉ dài hạn bên dưới.

Đình chỉ dài hạn

Đình chỉ dài hạn là một biện pháp kỷ luật mà sau đó học sinh không được đến trường trong hơn 10 ngày học nhưng ít hơn 365 ngày theo lịch. Học sinh sẽ không bị đình chỉ học quá 45 ngày; tuy nhiên, trừ khi (i) hành vi phạm tội được mô tả trong Bộ luật Virginia § 22.1-277.07 hoặc § 22.1-277.08 hoặc liên quan đến thương tích cơ thể nghiêm trọng; hoặc (ii) Hội đồng Nhà trường hoặc Giám đốc Học khu hoặc người được chỉ định thấy rằng tồn tại các tình tiết tăng nặng theo định nghĩa của VDOE. Trước khi áp dụng đình chỉ dài hạn, học sinh có quyền được điều trần theo đúng thủ tục do Phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế tiến hành theo các thủ tục được giải thích trong Quy định 745-1, “Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh, ” và Quy định 747-1, “Phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế (SMAPD).” Bất kỳ khiếu nại nào khác sẽ tuân theo Quy định 731-1, “Kháng cáo các vấn đề của học sinh,” Quy định 745-6, “Khiếu nại đình chỉ dài hạn và đuổi học lên Hội đồng trường,” và Quy định 745-2, “Kỷ luật học sinh vi phạm khuyết tật.”

Phụ huynh và học sinh có thể kháng cáo các quyết định Đình chỉ Dài hạn theo các thủ tục được quy định trong Quy định 745-6, “Kháng cáo Đình chỉ Dài hạn và Đuổi học lên Hội đồng Nhà trường,” được tóm tắt tại đây. Phụ huynh hoặc học sinh có thể nộp đơn kháng cáo trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư quyết định SMPD. Kháng cáo bằng văn bản phải được gửi cho SMPD và phải bao gồm tài khoản của học sinh về vụ việc, lý do tin rằng việc đình chỉ là không chính đáng và bất kỳ bằng chứng bổ sung nào mà học sinh hoặc phụ huynh muốn xem xét. Viên chức điều trần SMPD có thể gửi một văn bản tuyên bố để phản hồi kháng cáo của phụ huynh. Kháng cáo sẽ được quyết định bởi Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Trường (SBDC), một hội đồng gồm ba thành viên Hội đồng Trường. SBDC sẽ xem xét kháng cáo bằng văn bản đối với quyết định của viên chức điều trần SMPD trong phiên họp kín và sẽ quyết định về kháng cáo trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đơn yêu cầu kháng cáo. SBDC có thể ủng hộ, từ chối hoặc sửa đổi quyết định của viên chức điều trần SMPD hoặc có thể xác định rằng biện pháp kỷ luật khác là xứng đáng, bao gồm cả đuổi học. Quyết định của SBDC sẽ là quyết định cuối cùng trừ khi quyết định không được nhất trí, trong trường hợp đó, học sinh có thể, trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày quyết định của SBDC, thông báo cho SMAPD bằng văn bản rằng học sinh có ý định kháng cáo quyết định của SBDC lên toàn thể Hội đồng Nhà trường. Hội đồng Nhà trường sẽ xem xét đơn kháng cáo chỉ dựa trên hồ sơ hành chính được trình cho SBDC và sẽ đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo.

Thủ tục đuổi học

Đuổi học là một biện pháp kỷ luật trong đó học sinh không được phép theo học tại bất kỳ trường PWCS nào trong 365 ngày theo lịch sau ngày bị đuổi học. Tuy nhiên, Hội đồng Nhà trường có thể cho phép hoặc yêu cầu bất kỳ học sinh nào đã bị đuổi khỏi trường tham gia một chương trình giáo dục thay thế trong thời gian bị đuổi học.

Các quy tắc quản lý trục xuất, nhập học lại và loại trừ được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo Quy định 745-1, “Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh,” Quy định 745-5, “Học lại và Loại trừ/Nhập học,” Quy định 745-6, “Khiếu nại Đình chỉ Dài hạn và Đuổi học lên Hội đồng Nhà trường, ” và Quy định 747-1, “Phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế (SMAPD),” để biết tất cả thông tin liên quan đến chủ đề này. Vui lòng tham khảo Quy định 745-2, “Kỷ luật Học sinh Khuyết tật,” để biết thông tin về việc đuổi học học sinh đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Một số hạn chế áp dụng cho việc đuổi học học sinh từ mẫu giáo đến lớp ba. Vui lòng xem phần có tiêu đề Đình chỉ hoặc Đuổi học Học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp Ba để biết thêm thông tin.

Hội đồng Nhà trường có thể đuổi học học sinh vì lý do chính đáng. Học sinh có thể bị đuổi học và bị từ chối quyền theo học tại bất kỳ trường PWCS nào khi:

 • Học sinh là mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc liên tục đối với sức khỏe, phúc lợi hoặc sự an toàn của người khác; hoặc
 • Hành vi của học sinh gây rối cho nhiệm vụ giáo dục hoặc hoạt động có trật tự của trường; hoặc
 • Học sinh đã tham gia vào hành vi vi phạm các chính sách và quy định của hệ trường hoặc COB, hoặc đe dọa sự an toàn hoặc an ninh của trường hoặc có liên quan đến trường; hoặc
 • Học sinh đã phạm nhiều tội đáng bị đuổi học; hoặc
 • Học sinh đã bị xét xử là phạm pháp hoặc bị kết án sau một báo cáo chiếu theo Bộ luật Virginia § 16.1-305.1 vì một hành vi phạm tội được liệt kê trong tiểu mục G của Bộ luật Virginia § 16.1-260; hoặc
 • Các trường hợp khác chứng minh rằng việc đuổi học học sinh là vì lợi ích tốt nhất của trường học địa phương hoặc hệ trường công.

PWCS coi các hành vi phạm tội sau đây là mối quan tâm đặc biệt và việc xem xét trục xuất là bắt buộc:

 • Việc sở hữu, sử dụng hoặc phân phối các chất bị cấm như được quy định trong Quy định 735-1, "Các chất bị cấm;"
 • Tàng trữ vũ khí, như được quy định trong Quy định 775-1, “Vũ khí và các đồ vật bị cấm khác;”
 • Hành hung, hành hung, đối với nhân viên nhà trường, như được quy định trong Quy định 745-1, “Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh;” Và
 • Hành hung theo nhóm, như được nêu trong Quy định 745-1, “Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh.”

Nếu một học sinh bị SMAPD đề nghị đuổi học, (các) phụ huynh và học sinh có thể kháng cáo đề xuất kỷ luật của viên chức điều trần SMAPD lên SBDC theo các thủ tục được quy định trong Quy định 745-6, “Kháng cáo Đình chỉ Dài hạn và Đuổi học đối với Bảng." Bất kỳ quyết định nào của SMPD về việc đưa học sinh vào một chương trình giáo dục thay thế khi nhập học trở lại cũng có thể bị kháng cáo. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định sắp xếp nào khác của SMPD là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo. SMAPD phải nhận được văn bản yêu cầu điều trần trước SBDC trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư quyết định.

Học sinh và phụ huynh sẽ có quyền trình bày phiên bản của học sinh về vụ việc và lý do họ tin rằng đề xuất đuổi học là do nhầm lẫn trong phiên điều trần trực tiếp kéo dài 45 phút trước SBDC. Học sinh có thể được đại diện bởi một luật sư. Nếu quyết định của SBDC không được nhất trí, học sinh và phụ huynh có thể nộp đơn kháng cáo để vấn đề được toàn thể Hội đồng Nhà trường quyết định trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của SBDC. Hội đồng Nhà trường sẽ xem xét vấn đề trong phiên họp kín chỉ dựa trên hồ sơ được trình lên SBDC và sẽ đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày kháng cáo. Quyết định của Hội đồng trường sẽ là quyết định cuối cùng. Các thủ tục, thời hạn và quy trình kháng cáo đối với việc nhập học trở lại trường của những học sinh trước đây đã bị trục xuất khỏi PWCS được quy định trong Quy định 745-5, “Tái nhập học và Loại trừ/Nhập học”. Đối với những trường hợp kháng cáo, Hội đồng trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong phiên họp kín và biểu quyết quyết định cho nhập học trở lại trong phiên họp công khai. Chỉ những tài liệu được gửi tới SMPD để xem xét tái nhập học mới được Hội đồng Nhà trường xem xét. Không có tài liệu bổ sung nào, ngoài thư kháng cáo, sẽ được gửi để xem xét. Học sinh và (các) phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng Nhà trường.

Đuổi học

PWCS được phép từ chối nhập học vào các trường học của mình đối với những học sinh đã được đưa vào một chương trình giáo dục phi truyền thống hoặc bị một hệ trường công hoặc trường tư thục khác trục xuất hoặc đình chỉ việc đi học, hoặc những học sinh này đã bị rút khỏi bất kỳ trường học nào. học sinh đã được ghi danh trước đó sau buổi điều trần nhập học SMPD. Quy trình này được quy định trong Quy định 745-5, “Tái nhập học và Loại trừ/Nhập học.”

Học sinh và phụ huynh có quyền khiếu nại quyết định SMAPD lên Hội đồng Nhà trường. Hội đồng Nhà trường sẽ họp kín để tiến hành xem xét các tài liệu được xem xét trong phiên điều trần tuyển sinh SMPD và thư kháng cáo của phụ huynh. Học sinh và (các) phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi có quyết định của Hội đồng Nhà trường trong trường hợp đuổi học hoặc rút hồ sơ nhập học, và trong vòng 15 ngày theo lịch trong trường hợp đình chỉ hơn 30 ngày . Hội đồng Nhà trường có thể yêu cầu một học sinh bị loại trừ tham gia một chương trình giáo dục phi truyền thống do Hội đồng Nhà trường cung cấp trong thời hạn bị trục xuất khỏi trường cơ sở.

SMAPD chỉ định lại/bố trí đối với một số tội hình sự theo Bộ luật Virginia §§ 22.1-209.1:2 hoặc 22.1:277.2:1

PWCS được phép phân công lại hoặc đưa học sinh vào các chương trình thay thế nếu học sinh đó đã bị buộc tội hoặc kết án về một số tội hình sự theo các thủ tục được quy định trong Quy định 681-1, “Chương trình giáo dục phi truyền thống.” Học sinh và phụ huynh có thể khiếu nại quyết định SMAPD lên Hội đồng Nhà trường trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày đưa ra quyết định SMAPD.

Khiếu nại các vấn đề của học sinh

Một trong những mục tiêu của lãnh đạo tại cơ sở là giải quyết các vấn đề ở cấp trường bất cứ khi nào có thể. Ngoài quyền kháng cáo các quyết định đình chỉ và đuổi học được giải thích ở trên, PWCS cung cấp cho học sinh và phụ huynh quyền kháng cáo các vấn đề sau đây của học sinh:

Khiếu nại học thuật – xếp lớp; Phân lớp; điểm và/hoặc bài tập, bài kiểm tra và điểm bài kiểm tra; thăng tiến/giữ chân; danh dự; và vị trí trong các chương trình dành riêng cho trang web.

 • Các quyết định liên quan đến khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy rối.
 • Khả năng đủ điều kiện tham gia các chương trình ngoại khóa và ngoại khóa.
 • Tốt nghiệp
 • Các hoạt động và cuộc thi liên trường.
 • Việc tham gia biểu diễn âm nhạc ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và các vấn đề liên quan đến học tập/điểm số.
 • Sắp xếp vào một chương trình giáo dục phi truyền thống.
 • Được chuyển đến trường học truyền thống cho các vị trí không tự chọn.
 • Chuyển trường.

Vui lòng tham khảo Quy định 731-1, “Khiếu nại về các vấn đề của sinh viên,” để biết thời hạn và thủ tục khiếu nại.

Phân biệt đối xử và Quấy rối

PWCS cam kết cung cấp môi trường học tập và làm việc không có mọi hình thức phân biệt đối xử và quấy rối. Phân biệt đối xử và quấy rối học sinh hoặc nhân viên là hành vi bất hợp pháp bị nghiêm cấm bởi COB. PWCS khuyến khích học sinh, phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng cùng hợp tác để ngăn chặn và khắc phục mọi hình thức phân biệt đối xử và quấy rối.

Chính sách 738 của PWCS và các quy định liên quan cung cấp thông tin chi tiết về các thủ tục mà PWCS sẽ trả lời cáo buộc rằng một học sinh có hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối.

Hành vi sai trái dựa trên tình dục có thể cấu thành Quấy rối dựa trên tình dục và bị pháp luật nghiêm cấm. Tất cả các hành vi sai trái liên quan đến tình dục xảy ra trong khuôn viên trường học, tại một hoạt động do trường bảo trợ hoặc ngăn cản học sinh đến trường hoặc về nhà một cách an toàn đều vi phạm COB và sẽ bị các quan chức của trường điều tra và phản hồi.

Phân biệt đối xử và Quấy rối

Phân biệt đối xử xảy ra khi một hoặc nhiều cá nhân bị đối xử khác biệt hoặc không được đối xử công bằng hoặc không có cơ hội như những người khác vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm thời kỳ cho con bú, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm.

Quấy rối là một hình thức phân biệt đối xử. Quấy rối là một hành vi nhắm vào một hoặc nhiều cá nhân trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, cựu chiến binh trạng thái, khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm. Quấy rối:

 • Hạ, đe dọa, uy hiếp hoặc làm hại một cá nhân hoặc một nhóm theo cách gây lo lắng hoặc sợ hãi cho sự an toàn.
 • Tạo ra một môi trường đáng sợ, thù địch và/hoặc gây khó chịu; can thiệp đáng kể hoặc bất hợp lý vào việc học của học sinh; hoặc hạn chế khả năng tham gia hoặc hưởng lợi từ chương trình giáo dục PWCS của học sinh.
 • Có thể nhắm mục tiêu vào một cá nhân ngay cả khi cá nhân đó không thực sự sở hữu bất kỳ đặc điểm nào làm cơ sở cho hành vi quấy rối (miễn là hành vi quấy rối dựa trên niềm tin rằng mục tiêu sở hữu đặc điểm đó).
 • Có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua hành động thể chất hoặc thông qua giao tiếp bằng lời nói, phi ngôn ngữ, điện tử hoặc bằng văn bản và có thể ở nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Nhận xét xúc phạm, gọi tên, cử chỉ, “trò đùa” hay tin đồn.
  • Làm mất phẩm giá của các bức vẽ, phim hoạt hình hoặc graffiti.
  • Các hành vi gây hấn đối với các cá nhân hoặc tài sản của họ, bao gồm cả đe dọa hoặc hành hung.

Bắt nạt trên mạng và bất kỳ hành vi ngược đãi hoặc bắt nạt nào xảy ra trong khuôn viên trường học, tại một hoạt động do trường tài trợ hoặc ngăn cản học sinh đến hoặc rời trường một cách an toàn đều vi phạm COB và sẽ bị các quan chức của trường điều tra và phản hồi. Tuy nhiên, không phải tất cả hành vi ngược đãi hoặc bắt nạt đều cấu thành hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối do phân biệt đối xử.

Quấy rối dựa trên tình dục và hành vi sai trái dựa trên tình dục

Quấy rối dựa trên tình dục theo Tiêu đề IX có nghĩa là quấy rối tình dục; quấy rối dựa trên khuôn mẫu giới tính, đặc điểm giới tính, mang thai hoặc các tình trạng liên quan, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới; và các hành vi khác trên cơ sở tình dục đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Nhân viên hoặc đại lý của PWCS cung cấp hoặc đề nghị cung cấp viện trợ, lợi ích hoặc dịch vụ cho một người để đổi lấy việc người đó tham gia vào hành vi tình dục không được hoan nghênh.
 • Một người phải chịu hành vi không mong muốn dựa trên tình dục đủ nghiêm trọng hoặc phổ biến để từ chối hoặc hạn chế khả năng của người đó tham gia hoặc hưởng lợi từ một chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS.
 • Hành hung tình dục, bạo lực khi hẹn hò, bạo lực gia đình hoặc rình rập theo định nghĩa của các quy định liên bang thực hiện Tiêu đề IX.

Hành vi sai trái dựa trên tình dục là bất kỳ hành vi sai trái nào có tính chất tình dục hoặc ngược đãi dựa trên giới tính hoặc khuôn mẫu giới tính. Hành vi sai trái dựa trên giới tính có thể bằng lời nói, phi ngôn ngữ, điện tử hoặc thể chất và có thể nhắm vào một người bất kể giới tính, bản dạng giới hoặc khuynh hướng tình dục của người đó. Hành vi sai trái dựa trên tình dục bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Gạ gẫm tình dục, bao gồm yêu cầu quan hệ tình dục, liếc mắt đưa tình hoặc tham gia vào hành vi tán tỉnh lặp đi lặp lại và không được hoan nghênh.
 • Tham gia vào lạm dụng bằng lời nói dựa trên tình dục, bao gồm sử dụng lời nói xấu hoặc biệt hiệu hoặc mô tả bằng hình ảnh và/hoặc hạ thấp phẩm giá về cơ thể của một cá nhân.
 • Tạo, chia sẻ và/hoặc hiển thị những trò đùa, cử chỉ, đồ vật hoặc hình ảnh dựa trên giới tính (bao gồm cả sexting, hình vẽ, ảnh hoặc video).
 • Truyền bá tin đồn dựa trên tình dục.
 • Đe dọa dựa trên tình dục hoặc đe dọa có bản chất tình dục.
 • Cản trở hoặc chặn chuyển động của một cá nhân theo cách đe dọa tình dục.
 • Hành hung tình dục hoặc đụng chạm không đúng cách vào người khác.

Báo cáo Sự phân biệt đối xử hoặc nghi ngờ Quấy rối

Những học sinh tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối được khuyến khích báo cáo vấn đề này với hiệu trưởng của trường hoặc Bộ phận Quan hệ Công bằng và Sinh viên theo số 571-374-6839. Báo cáo ban đầu có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Một biểu mẫu báo cáo có sẵn trên trang web Quan hệ Sinh viên và Công bằng của PWCS; việc sử dụng nó được khuyến khích, nhưng không cần thiết.

Ngăn ngừa Phân biệt đối xử và Quấy rối

Các viên chức của trường sẽ hành động để ngăn chặn và ngăn chặn sự phân biệt đối xử và sách nhiễu. Học sinh có thể giúp ngăn chặn và ngăn chặn sự phân biệt đối xử và quấy rối bằng cách:

 • Cho học sinh thực hiện hành vi sai trái biết rằng hành vi của họ là không thể chấp nhận được bằng cách yêu cầu học sinh dừng lại ở dấu hiệu đầu tiên của hành vi đó;
 • Yêu cầu sự giúp đỡ từ cha mẹ, giáo viên, cố vấn, ban giám hiệu trường học, hoặc người lớn đáng tin cậy khác; và
 • Báo cáo hành vi sai trái cho ban giám hiệu trường học, một người lớn đáng tin cậy khác ở trường hoặc Văn phòng Công bằng học sinh và Title IX.

Các chính sách và quy định liên quan của PWCS

Chính sách 738, “Không phân biệt đối xử và quấy rối học sinh” Quy định 738-1, “Nghị quyết về các cáo buộc chống lại Học sinh có hành vi sai trái tình dục” Quy định 738-2, “Tiêu đề IX – Tiếp cận bình đẳng với các chương trình và hoạt động giáo dục” Quy định 738-3, “Nghị quyết về các cáo buộc chống lại Học sinh bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối” Quy định 738-4, “Không phân biệt đối xử với học sinh trên Cơ sở của khuyết tật” Quy định 738-5, “Đối xử với người chuyển giới và Học sinh không phù hợp với giới tính” Nguồn trợ giúp hoặc thông tin bổ sung Bất kỳ học sinh hoặc phụ huynh nào có thắc mắc hoặc lo ngại về hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan đến một hoặc nhiều học sinh đều được khuyến khích liên hệ với hiệu trưởng, hiệu phó, cố vấn trường học hoặc Bộ phận Quan hệ Học sinh và Công bằng tại: Điện thoại: 571-374-6839 Fax: 571-503-2230 Email: [email protected] Địa chỉ gửi thư: Phòng Quan hệ Học sinh và Công bằng Trường Công lập Quận Prince William P.O. Box 389 Manassas, Virginia, 20108
 • Chính sách 738, “Không phân biệt đối xử và quấy rối học sinh”
 • Quy định 738-1, “Nghị quyết về các cáo buộc chống lại Học sinh có hành vi sai trái tình dục”
 • Quy định 738-2, “Tiêu đề IX – Tiếp cận bình đẳng với các chương trình và hoạt động giáo dục”
 • Quy định 738-3, “Nghị quyết về các cáo buộc chống lại Học sinh bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối”
 • Quy định 738-4, “Không phân biệt đối xử với học sinh trên Cơ sở của khuyết tật”
 • Quy định 738-5, “Đối xử với người chuyển giới và Học sinh không phù hợp với giới tính”

Nguồn trợ giúp hoặc thông tin bổ sung

Bất kỳ học sinh hoặc phụ huynh nào có thắc mắc hoặc lo ngại về hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan đến một hoặc nhiều học sinh đều được khuyến khích liên hệ với hiệu trưởng, hiệu phó, cố vấn trường học hoặc Phòng Quan hệ Học sinh và Công bằng tại:

Điện thoại: 571-374-6839
Fax: 571-503-2230
Email: [email protected]

Địa chỉ gửi thư:
Equity and Student Relations Department
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, Virginia, 20108

Bắt nạt

Cấm bắt nạt học sinh

Mỗi trường cam kết tạo ra một môi trường mà trong đó học sinh không bị bắt nạt. Học sinh được khuyến khích để báo cáo sự cố cho nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường sẽ thực hiện các bước thích hợp để phản hồi nhanh chóng và dứt khoát đối với các báo cáo của học sinh về bắt nạt. Để báo cáo bị bắt nạt, học sinh có thể sử dụng mẫu đơn "Tố cáo về bắt nạt (PDF) để báo cáo các vụ việc bị bắt nạt. Mẫu đơn này cũng có ở bộ phận tư vấn hoặc văn phòng trường.

Hỏi: Bắt nạt là gì?

Đáp: "Bắt nạt’ có nghĩa là bất kỳ hành vi hung hăng và không được hoan nghênh nhằm gây tổn hại, dọa nạt, hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực sự hay được nhận thức giữa kẻ xâm lược hoặc các kẻ xâm lược và nạn nhân; và được lặp đi lặp lại theo thời gian hoặc gây chấn thương tâm lý một cách nghiêm trọng . ‘Bắt nạt’ bao gồm bắt nạt trên mạng. ‘Bắt nạt’ không bao gồm trêu chọc bình thường, đùa giỡn, cãi vả, hoặc xung đột đồng đẳng.

Hỏi: Bắt nạt trên mạng là gì?

Đáp: Bắt nạt trên mạng là một hình thức bắt nạt liên quan đến việc gửi, nhận hoặc hiển thị các tin nhắn và / hoặc hình ảnh điện tử. Đe doạ trực tuyến có thể bao gồm bất kỳ mối đe dọa nào của một học sinh đối với học sinh khác, thường là qua email, tin nhắn hoặc trên các trang web (ví dụ: blog, các trang mạng xã hội). Truyền thông điện tử hỗ trợ các thông điệp có chủ ý, thù địch, gây tổn thương nhằm làm hại người khác cũng là những ví dụ về đe dọa trực tuyến. Đe doạ trực tuyến có thể bao gồm những điều như gửi tin nhắn hoặc hình ảnh ác ý, thô tục hoặc đe doạ; đăng thông tin nhạy cảm, riêng tư về người khác; giả làm người khác để làm cho người đó trông xấu; và sử dụng các trang web thăm dò ý kiến cá nhân trực tuyến phỉ báng.

Việc bắt nạt trên mạng sử dụng internet, máy tính và/ các hoặc các thiết bị liên lạc không dây khác của Học khu công lập quân Prince William (PWCS) trong trường học, trong khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường học sẽ không được chấp nhận. Đe doạ trực tuyến xảy ra ngoài sân trường và / hoặc không liên quan đến việc sử dụng internet hoặc máy tính PWCS cũng có thể dẫn đến hành động kỷ luật nếu nó gây ra hoặc có khả năng gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của trường hoặc Bộ phận nhà trường, đe dọa sự an toàn hoặc sức khỏe tinh thần / thể chất của học sinh hoặc nhân viên, hoặc đe dọa sự an toàn của các tòa nhà trường học hoặc tài sản của trường học.

Hỏi: Hành vi nào được coi là hành vi bắt nạt?

Đáp: Một số ví dụ về các hành vi bắt nạt có thể bao gồm cố ý loại trừ những người khác, chế nhạo, đe dọa, cử chỉ, lăng mạ, buôn chuyện, sỉ nhục, trêu chọc, bắt nạt trên mạng, gây hấn về thể chất, ăn cắp hoặc phá hoại tài sản, chửi bới hoặc cười nhạo ai đó. Bắt nạt có nhiều hình thức. Ví dụ, đôi khi bắt nạt là người khiến người khác cảm thấy bị bỏ rơi. Những lần khác, bắt nạt có thể bao gồm đánh, trêu chọc hoặc đe dọa làm tổn thương ai đó. Ăn cắp hoặc làm hỏng bữa trưa hoặc sách của ai đó cũng có thể là hành vi bắt nạt, cũng như việc cười nhạo mọi người vì họ đeo kính hoặc các loại quần áo khác hoặc vì họ không giỏi thể thao. Sử dụng internet hoặc máy tính để làm hại mọi người là một hình thức bắt nạt khác.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ bắt nạt đe dọa và uy hiếp học sinh? Các viên chức nhà trường có thể làm gì để giúp giữ an toàn cho học sinh?

Đáp: Bất kỳ học sinh nào đang bị đe dọa hoặc uy hiếp (hoặc biết rằng học sinh khác đang bị đe dọa hoặc uy hiếp) đều được khuyến khích báo cáo hành vi sai trái với ban giám hiệu, cố vấn hoặc nhân viên trường đáng tin cậy khác. Các cáo buộc sẽ được điều tra ngay lập tức và cũng được báo cáo cho Nhóm Đánh giá Đe doạ của trường, nhóm này sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường học đường.

Hỏi: Tôi có thể báo cáo bị bắt nạt như thế nào?

Đáp Bất kỳ học sinh nào cũng có thể báo cáo hành vi bắt nạt bằng cách nói chuyện với ban giám hiệu hoặc nhân viên trường đáng tin cậy hoặc bằng cách điền vào Mẫu Đơn Khiếu nại Bắt nạt. Bất kỳ nhân viên nào của trường nhận được báo cáo về hành vi bắt nạt đều phải báo cho ban giám hiệu nhà trường.

Hỏi: Tôi nên làm gì nếu bắt nạt vẫn tiếp tục?

Đáp: Báo cáo điều này cho ban giám hiệu trường học hoặc một nhân viên đáng tin cậy của trường học ngay lập tức. Điều quan trọng nữa là nói với cha mẹ của bạn rằng hành vi bắt nạt vẫn đang tiếp diễn. Ban giám hiệu sẽ thực hiện biện pháp kỷ luật nếu học sinh bị buộc tội bắt nạt cố gắng đánh lại nạn nhân vì đã báo cáo hành vi bắt nạt.

Hỏi: Tôi cần làm gì ngay lập tức nếu tôi bị bắt nạt?

Đáp: Nhiều thứ. Những hành động này bao gồm:

 • Nói cho kẻ bắt nạt một cách kiên quyến là phải dừng lại; và
 • Nói chuyện với một nhân viên, cố vấn, ban giám hiệu, hoặc cha mẹ về vụ việc ngay lập tức.

Tố cáo bị bắt nạt

"Bộ quy tắc ứng xử " của PWCS định nghĩa bắt nạt là bất kỳ hành vi hung hăng và không mong muốn nào nhằm gây tổn hại, hăm dọa, hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực hoặc nhận thức giữa kẻ tấn công hoặc hung hăng và nạn nhân; và được lặp lại theo thời gian hoặc gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Bắt nạt cũng bao gồm bắt nạt trên mạng, liên quan đến việc truyền, nhận, hoặc hiển thị các thông điệp điện tử và/hoặc hình ảnh. "Bắt nạt không bao gồm trêu chọc, chơi cưỡi ngựa, tranh luận, hoặc xung đột đồng đẳng. Hiệu trưởng và nhân viên của trường này cam kết thực thi "Bộ quy tắc ứng xử " và sẽ đáp ứng kịp thời và phù hợp các tố cáo về hành vi bắt nạt. Bất kỳ học sinh nào cũng có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách nói chuyện với nhà trường và/hoặc điền đơn này và gửi đến hiệu phó hoặc hiệu trưởng. Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể hoàn tất mẫu đơn này thay mặt cho học sinh hoặc phụ huynh báo cáo hành vi bắt nạt.

Mẫu đơn tố cáo hành vi bắt nạt" (PDF)