Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Vũ khí và các vật dụng bị cấm khác

Mã 775-1

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 2/6/2019


VŨ KHÍ VÀ CÁC VẬT DỤNG BỊ CẤM

Các quy tắc quản vũ khí và các vật dụng bị cấm bởi các Sở Giáo dục quận Prince William (PWCS) được nêu trong quy định này và được tóm tắt trong "bộ quy tắc ứng xử " của học sinh PWCS.

Để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, và những người khác trên khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động của trường học, và để bảo vệ tài sản trường học, vũ khí và vật dụng bị cấm khác sẽ không được phép xuất hiện trên bất động sản của trường, trên xe buýt trường học, đi hoặc đến trường hoặc tại bất kỳ tài sản nào của trường có nghĩa là bất kỳ bất động sản thuộc sở hữu hoặc cho thuê của Hội đồng trường hoặc bất kỳ chiếc xe sở hữu, cho thuê, hoặc điều hành bởi hoặc thay mặt cho hội đồng trường. Học sinh cũng có thể phải chịu biện pháp kỷ luật đối với hành vi phạm tội sử dụng vũ khí xảy ngoài trường học, nếu làm gián đoạn về mặt vật chất hoạt động của trường, nếu hành vi phạm tội được lên kế hoạch trong trường học hoặc tại các hoạt động trường học, nếu hành vi phạm tội đe dọa an toàn và phúc lợi của học sinh , nhân viên, hoặc tài sản của trường, hoặc nếu vi phạm là có liên quan tới trường học. Học sinh cũng có thể phải chịu biện pháp kỷ luật để xét xử những trọng tội như đã nêu trong quy định 681-1, "Chương trình giáo dục phi truyền thống."

 1. Ví dụ về vũ khí và vật dụng bị Cấm

  Vũ khí và các vật dụng bị cấm khác bao gồm bất kỳ vũ khí, hoặc đồ vật nào giống vũ khí , bom, hoặc đồ vật tương tượng, hoặc các vật dụng được sử dụng để đe doạ, hăm dọa, hoặc gây hại cho người khác, hoặc để gây thiệt hại hoặc đe dọa để làm hỏng tài sản của trường. Nghiêm cấm việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc đã thực hiện, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối bất kỳ loại vũ khí có thể hoạt động hoặc không thể hoạt động nào. Phân phối bao gồm việc phân phối, chuyển nhượng, bán hàng, trao đổi, giao nhận, hoặc quà tặng của một vũ khí hoặc vật dụng bị cấm. Các mặt hàng bị cấm theo quy định này bao gồm các vật dụng được sử dụng như một vũ khí hoặc cố gắng để được sử dụng như một vũ khí, hoặc đó là được cảm nhận một cách hợp lý là một vũ khí, như súng đồ chơi, dao đồ chơi, bút chì, dao thủ công, gậy bóng chày, công cụ tiện ích cầm tay, kéo, khóa xích, vv. Ví dụ về vũ khí và các vật bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, súng hơi; vũ khí sử dụng hơi hoặc vận hành bởi khí nén; bất kỳ đĩa, bất cứ cấu hình, có ít nhất hai điểm hoặc lưỡi nhọn được thiết kế để ném hoặc đẩy và có thể được biết đến như là tiêu đĩa (hình sao) ném hoặc phi tiêu phương đông; bất kỳ vũ khí bị cấm sở hữu dân sự theo luật liên bang; bất kỳ loại côn nào bao gồm hai hoặc nhiều bộ phận cứng nhắc kết nối theo cách như vậy là để cho phép họ vung tự do; bất kỳ súng cầm tay tự động; bất kỳ loại đồ vật nào trông giống như những thứ được liệt kê trong quy định này; Dao đạn đạo; gậy bóng chày; súng hơi; khóa thắt lưng; xích xe đạp; bom; hộp đạn dược (đạn, vỏ, túi, bột, vành, mồi); dao thủ công; phi tiêu và các dụng cụ ném khác với điểm nhọn hoặc lưỡi; Các thiết bị phá hoại; dao; xích; thiết bị nổ; khí nổ; xích; bom lửa; súng (bất kỳ loại vũ khí sẽ, hoặc được thiết kế hoặc có thể dễ dàng được chuyển đổi sang, bắn ra một hoặc nhiều đạn bởi hành động của sự phát nổ của một vật liệu dễ cháy hoặc khung hoặc nhận của bất kỳ loại vũ khí như vậy); súng cầm tay; pháo hoa lựu đạn khí cháy; dao các loại; mìn hoặc các thiết bị tương tự khác; Các tên lửa có tính nổ hoặc cháy nhiều hơn một phần tư ounce; dây chuyền phi trang sức; mâm cặp; nunchakus; bút chì xịt tiêu và các tác nhân hóa học khác; súng lục súng hơi (bất kỳ, được thiết kế như một khẩu súng, mà sẽ bắn ra đạn một hoặc một miếng bằng hành động của áp lực khí nén; bao gồm cả súng bắn đạn sơn mà khai hỏa bởi một quả bóng khí nén áp lực bằng nhựa đầy sơn cho mục đích đánh dấu điểm tác động); dao khí độc; dao cạo lưỡi dao cạo; hỏa tiễn có một khí phóng hơn bốn ounce; súng cua nòng các loại; tiêu đĩa có cạnh, súng cao su; que lò xo; vũ khí gây choáng; dao gă, súng bắn hơi; súng đồ chơi; dao đồ chơi; công cụ tiện ích; và ví chuỗi. Trong một số trường hợp, có thể có một câu hỏi về việc liệu một vật dụng có được bao gồm trong quy định này hay không. Các loại vật dụng, mục đích của nó, và cách nó được sử dụng hoặc dự định được sử dụng sẽ được xem xét khi quyết định nếu các vật dụng vi phạm quy chế này.

 2. Bắt buộc đuổi học với vi phạm về vũ khí Phù hợp với đạo luật liên bang về Cải thiện trường học năm 1994 (phần F - Trường học không có súng năm 1994), hội đồng trường học sẽ đuổi khỏi trường học trong một thời gian không dưới một năm bất kỳ học sinh nào mà hội đồng nhà trường đã xác định, phù hợp với các thủ tục đặt ra trong điều § 22,1-277.07 luật Virginia, vì sở hữu một vũ khí trên tài sản trường hoặc tại một hoạt động được trường học tài trợ như bị cấm bởi § 18.2-308.1 của bộ luật Virginia hoặc đã sở hữu một vũ khí hoặc phá hoại thiết bị như được định nghĩa trong tiểu mục E của § 18.2-308.1 của bộ luật Virginia, một súng giảm thanh hoặc súng cầm tay, hoặc một súng bắn hơi nước như được định nghĩa trong tiểu mục E của § 15.2-915.4 của luật Virginia về tài sản trường học hoặc tại một trường học tài trợ hoạt động. Một thành viên ban giám hiệu trường học, theo chính sách của Hội đồng trường học, hoặc một hội đồng trường có thể xác định xem liệu có tăng hoặc giảm nhẹ tình tiết và có áp dụng biện pháp kỷ luật đuổi học hay không dựa vào tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, các yếu tố được quy định trong tiểu mục C của điều § 22,1-277.06 của bộ luật Virginia. Ngoài ra, hội đồng trường học có thể, theo quy định, ủy quyền cho các giám thị điều hành (hoặc người được chỉ định) thực hiện đánh giá sơ bộ các trường hợp như vậy để xác định liệu có biện pháp kỷ luật khác ngoài việc đuổi học. Các quy định như vậy sẽ đảm bảo rằng, nếu một hành động kỷ luật là thích hợp, bất kỳ hành động kỷ luật tiếp theo sẽ được thực hiện theo các thủ tục quy định tại § 22.1-277.07 của bộ luật Virginia. Không có gì trong § 22,1-277.07 của bộ luật Virginia được hiểu để yêu cầu đuổi học của học sinh bất kể sự thật của tình hình cụ thể.

 3. Đuổi học vì các loại vũ khí/vật dụng bị cấm khác

  Danh sách các loại vũ khí và các vật dụng bị cấm được xác định trong quy định này mà một học sinh có thể bị trục xuất là rộng hơn so với danh sách các loại vũ khí mà luật pháp quy định về đuổi học bắt buộc, và được quy định trong các tập tin đính kèm để quy định này. Ngay cả khi vũ khí không nằm trong lớp vũ khí mà luật pháp đòi hỏi phải dduoir học, theo quy định 745-1, "đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," học sinh sẽ được đề nghị bị đuổi học vì sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối tất cả các loại vũ khí hoặc các vật dụng bị cấm, trừ khi người được ủy quyền của giám thị, giám đốc chương trình quản lý học sinh và thay thế (OSMAP), hoặc một viên chức điều trần OSMAP) thấy rằng các trường hợp đặc biệt biện minh cho một hành động kỷ luật ít hơn hoặc không có hành động nào cả.

 4. Nhiệm vụ báo cáo vũ khí và các vật dụng bị cấm

  Tất cả nhân viên và học sinh của PWCS được yêu cầu phải thông báo cho hiệu trưởng, hiệu phó, bất kỳ cảnh sát trường học, cán bộ an ninh, giáo viên, hoặc nhân viên trường ngay lập tức nếu họ có lý do để tin rằng có, hoặc có khả năng là, một vũ khí trong trường học, trên bất động sản trường học Những học sinh có kiến thức như vậy nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc hiện diện của một vũ khí dự đoán, bản thân họ có thể phải chịu các biện pháp kỷ luật. Hiệu trưởng (hoặc người có thẩm quyền) sẽ duy trì quyền xứng đáng để hành động phù hợp với chính sách của Hội đồng quản trị trường để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Cảnh sát trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ có sẵn để hỗ trợ trong hành động này.

 5. Hậu quả của một vi phạm vũ khí

  Bất kỳ học sinh bị cáo buộc với một hành vi phạm tội liên quan đến một vũ khí hoặc vật dụng khác bị cấm sẽ có một cuộc họp không chính thức với hiệu trưởng hoặc hiệu phó của trường. Sau hội nghị và sau khi xem xét lại cùng với các cấp phó giám thị thích hợp, một đề xuất cho việc trục xuất hoặc hành động kỷ luật khác sẽ được thực hiện, tuân thủ theo các quy định tại Quy chế 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," và quy chế 747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và chương trình thay thế"

Phó giám thị về giáo dục đặc biệt và dịch vụ học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo chéo

681-1-Quy định - Chương trình giáo dục phi truyền thống

745-1-Quy định - Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh

747-1-Quy định - Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAP)

Quy định 775-1-Attachment. PDF (129 KB)