R723-4 TB screen requirement

Quyển: Quy định và Chính sách
Phần: 700 - Học sinh
Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Yêu cầu tầm soát bệnh lao phổi (TB)
Mã: 723-4
Tình trạng: Hoạt động
Thông qua:10/10/2018

Học sinh

Quy định 723-4

Yêu cầu tầm soát bệnh lao phổi

Tất cả phụ huynh / người giám hộ sẽ hoàn thành Mẫu Đơn Ghi danh Bệnh Lao cho Học sinh (Đính kèm I) khi ghi danh học sinh vào các Trường Công lập Quận Prince William (PWCS).

 1. Đối với tất cả sinh viên cư trú ở nước ngoài nằm trong Danh sách Quốc gia Gánh nặng Lao cao của Tổ chức Y tế Thế giới (Đính kèm II) trong năm năm qua trong thời gian liên tục từ năm tháng trở lên, cần có một trong những điều sau:
  1. Bằng chứng về việc xét nghiệm lao tố âm tính trên da (TST), hoặc xét nghiệm máu Quantiferon TB Gold (QFT), và kiểm tra triệu chứng âm tính được hoàn thành trong vòng 90 ngày theo lịch trước khi đăng ký, được chứng nhận bởi bác sĩ được cấp phép hoặc sở y tế (Đính kèm III).
  2. Bằng chứng về việc chụp X-quang phổi bình thường (âm tính) được thực hiện trong vòng 90 ngày theo lịch trước khi đăng ký.
  3. Những sinh viên xuất trình giấy tờ chứng minh đã hoàn thành điều trị nhiễm lao tiềm ẩn hoặc bệnh lao phải cung cấp tài liệu về tầm soát triệu chứng âm tính và đánh giá nguy cơ từ sở y tế hoặc bác sĩ tư nhân.
  Học sinh có thể được ghi danh vào PWCS có điều kiện nếu các em xuất trình giấy miễn xét nghiệm lao tố trên da tạm thời về mặt y tế. Miễn / miễn trừ y tế phải liệt kê (các) lý do miễn trừ và ngày hết hạn. Khi đã hết hạn miễn trừ y tế, học sinh phải xuất trình thư xác nhận hoặc báo cáo bằng văn bản về dẫn xuất protein tinh khiết âm tính (PPD) hoặc TST trước khi được phép tiếp tục tham gia PWCS. Việc miễn trừ như vậy sẽ chỉ được chấp nhận nếu học sinh được chứng nhận không có các triệu chứng bệnh lao. Nếu kết quả đánh giá về triệu chứng bệnh lao là dương tính, học sinh sẽ được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc Khu Y tế Prince William đánh giá về bệnh lao phổi trước khi nhập học.

  Những học sinh đến từ những nước không có trong danh sách này cần một thư xác nhận từ phòng y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép của Hoa Kỳ (Đính kèm IV). Những học sinh này chỉ nên được kiểm tra nếu họ có triệu chứng hoặc có một yếu tố nguy cơ cá nhân đối với nhiễm trùng lao hoặc tiến triển thành bệnh lao.
 2. Căn cứ vào hoàn cảnh thay đổi hoặc các lý do y tế khác, bất kỳ học sinh mới nhập học nào cũng có thể được yêu cầu kiểm tra bệnh lao.

 3. Các nhân viên sẽ chuyển bất kỳ mối quan tâm nào về tài liệu do học sinh cung cấp cho y tá của trường để đánh giá thêm. Y tá của trường sẽ tham vấn với Giám sát Dịch vụ Y tế Trường học và Khu Y tế Hoàng tử William.

 4. Tất cả các báo cáo phải được chứng nhận bởi bộ y tế, bác sĩ hoặc y tá được cấp phép hành nghề y tế tại Hoa Kỳ.

Phó Tổng Giám thị Phụ trách Học tập và Trách nhiệm của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.