Quyển Chính sách và quy định

Phần 9000 - Quan hệ cộng đồng

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Cảnh sát tiếp xúc với học sinh

Mã 966-1

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 6/3/1996

Quan hệ cộng đồng

QUY ĐỊNH 966-1

CẢNH SÁT TIẾP XÚC VỚI HỌC SINH

Một sĩ quan cảnh sát, trong quá trình nhiệm vụ, có quyền nói chuyện với một học sinh, hỏi một học sinh, hoặc giám hộ một học sinh khi học sinh đó ở trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định (sau đây gọi là "hiệu trưởng") nên hợp tác theo các nguyên tắc sau:

 1. Hiệu trưởng phải gặp viên chức cảnh sát khi họ đến và xác định lý do của sự hiện diện của cảnh sát, bao gồm:
  1. Tên của học sinh cần gặp
  2. Lý do liên hệ với học sinh
   • Điều tra lạm dụng trẻ em/bỏ bê
   • Hỏi (nghi ngờ, nạn nhân, chứng kiến)
   • Bắt giữ (tội gì /theo đơn khởi kiện nộp với tình trạng vị thành niên có hoặc không có tham gia vào quyền nuôi con)
   • Tạm giữ

   Cần lưu ý rằng cảnh sát không thể cung cấp thông tin chi tiết vì quyền riêng tư của người vị thành niên.

 2. Hiệu trưởng nên xác nhận danh tính của sỹ quan cảnh sát. Nếu không thống nhất hoặc nếu một viên chức mặc đồng phục được xác định là có vấn đề, nhận dạng nên được xác minh bằng cách xem thẻ nhận dạng của viên chức. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hiệu trưởng nên yêu cầu tên của chỉ huy của viên chức và liên hệ với người giám sát để xác minh. Sở Cảnh sát quận Prince William cần được liên lạc ngay lập tức nếu có lý do để tin rằng danh tính là gian lận hoặc nếu viên chức hành động một cách không đúng đắn.

 3. Nếu có thể, hiệu trưởng nên gọi học sinh ra khỏi lớp học/hoạt động đến một khu vực mà viên chức cảnh sát có thể gặp riêng với học sinh. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định nên có mặt trong tất cả các cuộc thẩm tra của học sinh, trừ khi nhân viên cảnh sát yêu cầu không có sự hiện diện của nhân viên trường. Nếu hiệu trưởng không có mặt khi học sinh bị hỏi, hiệu trưởng nên ở gần và có mặt khi cuộc họp kết thúc và khi viên chức ra khỏi tòa nhà

 4. Hiệu trưởng sẽ cố gắng ngay lập tức để liên lạc với cha mẹ của học sinh, nếu chưa làm điều này trước đó, trừ khi viên chức cảnh sát tư vấn cho rằng đây là một trường hợp lạm dụng trẻ em hoặc bỏ bê. Mục đích của cuộc gọi là để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về sự liên hệ của cảnh sát và tên của các viên chức tham gia, và để cố gắng đáp ứng yêu càu của cha mẹ/người giám hộ về mong muốn liên quan đến sự tương tác của học sinh của họ với cảnh sát. Thông báo sẽ xảy ra càng sớm càng tốt nhưng không nên can thiệp vào những nỗ lực của cảnh sát. Nếu học sinh sau đó bị tạm giữ, phụ huynh/người giám hộ một lần nữa càn đươc thông báo. Phụ huynh/giám hộ có thể liên hệ với cảnh sát nếu họ có thắc mắc, quan tâm hoặc phản đối. Mọi nỗ lực để thông báo cho phụ huynh nên được lưu hồ sơ.

  Giám đốc Dịch vụ học sinh, hiệu trưởng, và Phó Giám thị thích hợp chịu trách nhiệm về việc thực hiện và theo dõi các quy định này.