Regulation 602-1 Elementary Instructional Day

Quy định 602-1
HƯỚNG DẤN
Ngày 25 tháng 4 năm 2018

GIẢNG DẠY

Ngày giảng dạy tiểu học

Quy định này mô tả việc tổ chức sáu giờ và 10 phút, ngày giảng dạy tiểu học, với các hướng dẫn và mô tả về khối thời gian giảng dạy, bao gồm phân bổ thời gian, khắc phục và thời gian lập kế hoạch của giáo viên.

I. Định nghĩa

A. Cốt lõi - Hướng dẫn về đọc/nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học và nghiên cứu xã hội.

B. Mở rộng cốt lõi - Hướng dẫn mở rộng dựa trên nền tảng, không phải hướng dẫn mới, về đọc/nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học và/hoặc nghiên cứu xã hội. Điều này sẽ bao gồm khắc phục và/hoặc làm giàu, chuỗi và các dịch vụ đặc biệt khi thích hợp. Điều này có thể bao gồm hướng dẫn trong các lĩnh vực encore khác, dựa trên nhu cầu của từng trường.

C. Những dịch vụ đặc biệt - Các dịch vụ tài nguyên như giáo dục đặc biệt, Tiêu đề I, giáo dục năng khiếu và tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL).

D. Encore - Hướng dẫn về nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất và các môn học khác ngoài cốt lõi.

E. Vòng xoay - Việc lập lịch trình các lớp encore.

II. Tổ chức ngày hội trường

Lịch trình tiểu học sẽ cung cấp sự nhất quán trong ngày giảng dạy. Việc thực hiện chương trình giảng dạy của Quận Prince William trong tất cả các lĩnh vực nội dung sẽ tối đa hóa thời gian giảng dạy được phân bổ. Lịch trình sẽ cung cấp cơ hội để khắc phục trong ngày học, và thời gian lập kế hoạch cấp lớp cá nhân và cấp lớp hàng ngày cho giáo viên. Lịch trình cho phép linh hoạt trong việc lên lịch ăn trưa và nghỉ.

III. Hướng dẫn nội dung cốt lõi hàng ngày*

Dưới đây là các yêu cầu thời gian tối thiểu cho hướng dẫn nội dung cốt lõi ở cấp tiểu học. Để đáp ứng các yêu cầu về thời gian cũng như nhu cầu của người học, các chiến lược hướng dẫn nội dung chéo được mong đợi.


Lớp

Đọc/Ngữ văn

toán học

Khoa học xã hội

Trường mẫu giáo

140 phút

70 phút

45 phút

Lớp 1 và 2

120 phút

90 phút

45 phút

Lớp 3, 4, 5

90 phút

75 phút

90 phút (mỗi 45 phút)

*Những thời gian này bao gồm thời gian đi lại


IV. Sử dụng chương trình Mở rộng cốt lõi

Có thể lên lịch chương trình Mở rộng cốt lõi trong suốt cả ngày theo cấp lớp để tối đa hóa việc tận dụng hiệu quả các nhà giáo dục chuyên nghiệp. Chương trình Mở rộng cốt lõi sẽ kéo dài 45 phút đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 nhằm mục đích tăng cường, can thiệp và bổ trợ. Học sinh đã trượt các bài kiểm tra SOL về đọc/tư duy ngôn ngữ và/hoặc toán và học sinh có trình độ dưới cấp lớp trong các môn học đó sẽ được bổ trợ theo Quy định 649-1.

Việc phân bổ thời gian cho các chương trình tài nguyên cụ thể như sau:
Giáo dục đặc biệt - Chương trình giáo dục theo cá nhân (IEP) của học sinh cần xác định thời gian phân bổ cho các dịch vụ.

ESOL (Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) - Mức độ thành thạo tiếng Anh, nhu cầu học thuật và kết quả sàng lọc chương trình của học sinh cần xác định thời gian phân bổ cho các dịch vụ từ 45 phút đến3 giờ mỗi ngày tương xứng với mức hỗ trợ phù hợp nhất. Có thể cung cấp hỗ trợ hướng dẫn bằng cách tách riêng (Mức 1 và 2)
hoặc lồng ghép (Mức 3 và 4).
Giáo dục năng khiếu - Cấp lớp của học sinh cần xác định thời gian phân bổ tối thiểu cho các dịch vụ START và SIGNET.

Trường mẫu giáo

45 phút, 2 tuần một lần

Lớp 1 và 2

45 phút/tuần

Lớp 3

90 phút/tuần

Lớp 4 và 5

225 phút/tuần

Số phút này có thể được cung cấp tại chỗ hoặc ở một trung tâm ngoài cơ sở

Hướng dẫn có điều kiện ràng buộc - Hướng dẫn có điều kiện ràng buộc đối với lớp 5 sẽ được cung cấp tối thiểu 2 lớp/tuần, mỗi lớp từ 30 đến 45 phút.
V. Hướng dẫn biểu diễn ngắn

Thời gian giảng dạy về nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất và các môn biểu diễn ngắn khác (như được xác định bởi nhà trường) cho các lớp mẫu giáo đến lớp 5 sẽ là 45 phút. Các trường sẽ lên lịch cho môn nghệ thuật và âm nhạc để đáp ứng ít nhất một lần trong chu kỳ 5 hoặc 6. Giáo dục thể chất phải đáp ứng ít nhất 2 lần trong 6 ngày. Các lớp học này có thể diễn ra thường xuyên hơn, 3, 4 hoặc 5 ngày một lần.

VI. Trường học đóng cửa

Khi trường học đóng cửa vào kỳ nghỉ hoặc do thời tiết khắc nghiệt hoặc các lý do đột xuất khác, chu kỳ luân phiên sẽ tiếp tục vào ngày tiếp theo học sinh đi học (tức là: nếu trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt vào ngày thứ ba của chu kỳ, thì ngày hôm sau trường học mở cửa sẽ là ngày thứ ba đó). Tuy nhiên, các giới hạn ràng buộc và chương trình START sẽ tuân theo lịch trình được chỉ định.

VII. Thời gian giải trí tự do

Các trường sẽ cung cấp không dưới 30 phút thời gian thư giãn phi cấu trúc mỗi ngày và thời gian này sẽ được tính vào tổng thời gian giảng dạy. Mười phút trong đó có thể được tiến hành trong lớp học một cách không chính thức, vì trường xác định trong suốt khóa học trong ngày. Thời gian giải trí phi cấu trúc được định nghĩa là thời gian dành cho sinh viên để phát triển tinh thần đồng đội, kỹ năng xã hội, và cải thiện thể lực tổng thể. Những hoạt động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Hoạt động trong sân chơi;
  Đi bộ (trong nhà/ngoài trời);
  Giờ khiêu vũ;
  Lựa chọn các hoạt động thể thao/thể dục với không gian và thiết bị có sẵn;
  Hoạt động thăm dò kỹ năng vận động thô;
  Thời gian để nói chuyện hoặc giao tiếp trong các nhóm nhỏ;
  "Plus 5 Fitness";
  "Go Noodle"; và
  "Peace Paths".

Đội ngũ nhà trường sẽ tham khảo ý kiến của giáo viên giáo dục thể chất và sức khỏe của trường, giáo viên âm nhạc, giáo viên nghệ thuật và Ủy ban Sức khỏe để có thêm ý tưởng và đề xuất. Lưu ý rằng thời gian giải trí tự do là bổ sung và không thay thế cho giáo dục thể chất.

VIII. Kế hoạch giáo viên

Hàng ngày, tất cả giáo viên sẽ được cung cấp khối thời gian theo kế hoạch là 45 phút không bị cản trở trong ngày đi dạy. Khối thời gian này sẽ bao gồm cả kế hoạch cá nhân và nhóm.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM