Quy định 733.01-1
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HỌC SINH

Bắt nạt Học sinh

Học khu Công lập Quận Prince William cam kết một môi trường học đường lành mạnh để học sinh miễn bị bắt nạt. Ban điều hành nhà trường sẽ thực hiện những bước phù hợp để ngăn ngừa bắt nạt và sẽ xử lý một cách kịp thời và dứt khoát với các sự kiện báo cáo về bắt nạt. Mục đích của quy định này là để cung cấp nguyên tắc hướng dẫn cho việc đảm bảo các hành động phòng ngừa và khắc phục phù hợp. Trợ giúp với việc xác định những hành vi bắt nạt được cung cấp trong bản Đính kèm I, Những Hành vi Bắt nạt: Thể chất hoặc Cảm xúc.

I. Định nghĩa Bắt nạt

Bắt nạt có nghĩa là bất kỳ hành vi hung hăng và không mong muốn trong đó có mục đích nhằm gây tổn hại, đe dọa, hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến một sự mất cân bằng về quyền lực thực sự hay nhận thức giữa người gây sự hoặc các người gây hấn và nạn nhân; và được lặp đi lặp lại theo thời gian hoặc gây chấn thương cảm xúc nghiêm trọng. Bắt nạt cũng bao gồm bắt nạt trên mạng, trong đó liên quan đến việc truyền phát, nhận, hoặc hiển thị các thông điệp và/hoặc hình ảnh điện tử. Bắt nạt không bao gồm trêu chọc, đùa giỡn, tranh cãi, hoặc xung đột đồng đẳng bình thường.

Các hành vi bắt nạt bao gồm các hành động gây lạm dụng thể chất, bằng lời nói, hoặc tình cảm của người khác và sẽ không được dung thứ. Những lời chế nhạo, đe dọa, lăng mạ, tin đồn, làm nhục, trêu chọc, đẩy, vấp ngã, và đánh đập là tất cả được coi là những hành vi bắt nạt. Một hình thức bắt nạt khác là bắt nạt trên mạng. Bắt nạt trên mạng đề cập đến bất kỳ mối đe dọa của một học sinh đối với một học sinh khác, thường là thông qua các thư điện tử hoặc trên các trang mạng; (ví dụ như trên những diễn đàn, các trang mạng kết nối giao tiếp) và những giao tiếp đường điện tử hỗ trợ các thông điệp có tính chất cố ý, gây thù địch, gây tổn thương nhằm ý định làm hại những người khác bao gồm những điều như gửi các thông tin hoặc những hình ảnh thủ đoạn, thô tục, hoặc đe dọa; đăng những thông tin nhạy cảm và thuộc cá nhân về người khác; giả vờ là một người nào khác để làm cho người đó mất mặt; và các trang mạng trên trực tuyến bỏ phiếu cá nhân nói xấu hay phỉ báng. Việc sử dụng công nghệ không được chấp thuận bao gồm việc sử dụng công nghệ ngoài khu vực trường học có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động hoặc phúc lợi chung của
Chi khu Trường; tác động đến sự toàn vẹn của quá trình giáo dục, đe dọa sự an toàn và phúc lợi của các học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường, xảy ra khi học sinh dưới quyền giám hộ của trường trong vị trí thế phụ huynh, hoặc nếu không thì xâm phạm đến các quyền lợi của học sinh hay nhân viên. Những người vi phạm có thể bị khắc phục hành động lên đến và bao gồm cả bị đình chỉ và trục xuất.

II. Quy trình Khiếu nại

Tất cả các học sinh phải được thông báo về quyền của họ về sự bảo vệ chống lại các hành vi bắt nạt và quyền nộp đơn khiếu nại nếu họ tin rằng họ đã là nạn nhân của hành vi bắt nạt. Các viên quản lý trường học có trách nhiệm điều tra mỗi đơn khiếu nại, xác định nếu việc khiếu nại là hợp pháp phù hợp với định nghĩa ở trên, và thực hiện hành động khắc phục phù hợp. Bất kỳ học sinh cũng có thể bắt đầu một đơn khiếu nại bằng cách nói chuyện với viên điều hành hoặc hoàn thành một mẫu đơn khiếu nại (Đính kèm II) và gởi mẫu nầy cho một viên điều hành trường. Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể khởi kiện khiếu nại thay mặt cho học sinh hoặc phụ huynh/ người giám hộ báo cáo bắt nạt bằng cách nói chuyện với một viên điều hành và/hoặc hoàn thành một mẫu đơn khiếu nại (Đính kèm II). Tất cả các nhân viên trường học được thông báo về quyền của học sinh để bắt đầu một đơn khiếu nại và phải có khả năng tư vấn cho các học sinh làm thế nào để khởi xướng những khiếu nại đó. Các viên điều hành trường phải trả lời các khiếu nại về bắt nạt theo các nguyên tắc hướng dẫn sau đây.

III. Những Nguyên tắc Hướng dẫn Ứng phó với Khiếu nại về Bắt nạt

Học sinh

Ngay khi nhận được báo cáo của bắt nạt, hiệu trưởng hoặc viên được chỉ định đại diện trường phải nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra. Điều phối viên phòng chống bắt nạt cấp trường được chỉ định sẽ hỗ trợ viên hiệu trưởng trong việc giải quyết các khiếu nại, lưu trữ tài liệu các cuộc phỏng vấn, và cung cấp một báo cáo đến hiệu trưởng.

A. Họp với Người Khiếu nại

1. Xác định các thông tin cơ bản (ai, cái gì, khi nào, ở đâu).
2. Nhận một văn bản tuyên bố của học sinh khi có thể.
3. Hỏi về các nhân chứng hay thông tin bổ chứng/chứng cứ.
4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn phù hợp.
5. Đảm bảo phục vụ bảo vệ chống lại sự trả thù.
6. Giải thích các thủ tục để theo dõi;
7. Duy trì bảo mật và bảo vệ sự riêng tư của tất cả các bên

tới chừng mực nào có thể được; và

8. Hoàn thành và đệ trình báo cáo về sự việc và tập tin với Văn

phòng Quản lý Rủi ro và các Dịch vụ Bảo vệ trong vòng 48 tiếng đồng hồ của vụ việc.

B. Xem lại Bằng chứng và Phỏng vấn (các) Nhân chứng

C. Họp với Người bị Cáo buộc Bắt nạt

1. Giải thích hành vi bắt nạt và mức độ của nó;
2. Trình bày cáo buộc.
3. Tạo cơ hội cho lời đáp ứng/phản bác;
4. Giải thích thủ tục điều tra và theo dõi các thủ tục;
5. Cảnh cáo phạt chống lại sự trả thù;
6. Hành động khắc phục/kỷ luật thích đáng; và
7. Hoàn thành những báo cáo đình chỉ/vụ việc khi cần thiết.

D. Thu thập và Đánh giá các Sự việc Thật, Bao gồm, Nhưng Không

chỉ Giới hạn ở:

1. Mô tả các (các) sự cố kể cả bản chất tự nhiên của hành vi đó;

2. Hành vi thường xuyên xảy ra như thế nào;
3. Cho dù đã có các sự việc xãy ra trong quá khứ hay tiếp tục mô hình của hành vi quá khứ;
4. Mối quan hệ giữa các bên liên quan;
5. Những đặc điểm của các bên liên quan (ví dụ, cấp lớp, tuổi tác, giới tính, dân tộc, v.v.);
6. Nhận dạng và số lượng các cá nhân đã tham gia trong hành vi bắt nạt hoặc quấy rối;
7. Địa điểm, thì giờ, và ngày của (các) vụ việc cáo buộc; and
8. Cho dù hành vi gây ảnh hưởng bất lợi đến vấn đề giáo dục hoặc môi trường giáo dục của học sinh; được xác định bằng cách nhắm mục tiêu vào các điểm của học sinh, sự hiện diện, cách cư xử, tương tác với các đồng đẳng, tham gia trong trường học và các hoạt động ngoại khóa, và các chỉ số hoạt động hoặc hành vi khác.

Nhân viên phải chịu trách nhiệm cho việc duy trì một biên bản của tất cả các cuộc họp và các cuộc đối thoại với các học sinh bao gồm các ghi chú ngày, giờ, địa điểm, tên các nhân chứng, và các thông tin khác về các cuộc phỏng vấn và các sự việc. Ra ngoài các nguyên tắc này phải được chỉnh đáng dựa trên các tình huống bất thường.

Một báo cáo cho thấy liệu hành động hoặc sự cố đặc biệt cấu thành một vi phạm chính sách bắt nạt và "Bộ Quy tắc Ứng xử" đòi hỏi một quyết tâm dựa trên các sự kiện và những hoàn cảnh xung quanh và bao gồm:

1. Các bước được đề nghị cần thiết để ngăn chặn hành vi bắt nạt và/hoặc quấy rối;
2. Một kế hoạch an toàn và hội nghị theo tiếp với nạn nhân; và
3. Một báo cáo cuối cùng cho hiệu trưởng.

E. (Các) Phụ huynh/(Các) Người Giám hộ

(Các) Phụ huynh/(Các) Người giám hộ của bất cứ học sinh nào liên quan trong một vụ cáo buộc bắt nạt sẽ được thông báo càng sớm càng tốt có thể được, nhưng không thể trễ hơn năm ngày học sau khi có thông cáo về cáo buộc bắt nạt.

F. Cân nhắc cho (các) học sinh có (các) khuyết tật nếu có liên quan

trong một vụ bắt nạt cần được thực hiện. Một số bắt nạt các học sinh có khuyết tật cũng có thể tạo thành quấy rối và gây thêm trách nhiệm theo pháp luật dân quyền. Các quy trình cụ thể sẽ được sử dụng để xác định liệu, do hậu quả từ ảnh hưởng của bắt nạt, các nhu cầu của học sinh đã thay đổi, và Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) không còn mang lại lợi ích giáo dục có ý nghĩa. Các quyết định phải được thực hiện bởi nhóm IEP và phù hợp với các điều khoản tham gia của phụ huynh thuộc Đạo luật về Giáo dục cho Người Khuyết tật (IDEA).

G. Báo cáo Kết quả Điều tra ra

Ba kết quả có thể tồn tại:

1. Hành động khắc phục - Nếu vụ việc nằm trong phạm vi của

chính sách bắt nạt, những hậu quả và/hoặc các biện pháp can thiệp phù hợp nên được thực hiện theo thủ tục kỷ luật được thành lập. Những hành động được quy định phải được thiết lập để ngăn chặn và khắc phục sự bắt nạt và phải có biện pháp can thiệp sắp xếp tăng dần phù hợp với bối cảnh và mức độ nghiêm trọng của hành vi. Hành động khắc phục có thể có từ lời khuyên đến đình chỉ hoặc đuổi học tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc, những sự cố trước đó, và sự cần thiết phải bảo vệ nạn nhân và các học sinh khác khói sự bắt nạt trong tương lai. Những dịch vụ hỗ trợ phù hợp nên được cung cấp cho những người khác bị ảnh hưởng bởi hành vi bắt nạt.

2. Nếu vụ việc không thuộc phạm vi của chính sách bắt nạt và/hoặc

được xác định là một hành động tội phạm tội

hình sự, phải thực hiện việc giới thiệu chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật phù hợp và Văn phòng Quản lý Rủi ro và những Dịch vụ Bảo vệ.

3. Nếu vụ việc không thuộc phạm vi trong chính sách của Chi khu

Trường, và không được xác định là một hành động tội phạm hình sự, (các) phụ huynh/(các) người giám hộ của tất cả các học sinh tham gia phải được thông báo.

IV. Quan hệ với những Luật Khác

Chi khu Trường tuân thủ với tất cả các luật tiểu bang và liên bang về quấy rối, đe dọa, hoặc bắt nạt. Không có gì trong chính sách mà cấm một học sinh, phụ huynh/người giám hộ, hoặc Chi khu Trường từ có hành động để khắc phục sự quấy rối, hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính của một người hoặc thành viên trong một lớp bảo vệ hợp pháp theo luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.

V. Bảo vệ Khỏi Trả thù

Học sinh cần phải cảm thấy tự do để báo cáo những vụ cố bắt nạt mà không sợ bị trả thù. Bất kỳ nỗ lực trả thù phải được giải quyết bằng biện pháp khắc phục, lên đến và bao gồm cả trục xuất.

VI. Quy Trình Kháng Cáo

Cả hai bên đều có quyền kháng cáo quyết định của ban điều hành trường trong bất kỳ tình huống nào có liên quan đến hành vi bắt nạt. Kháng cáo phải được soạn thảo bằng văn bản do (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hoặc học sinh tự lập và được chuyển đến Phó Tổng Giám đốc phù hợp. (Các) phụ huynh/ (các) người giám hộ và học sinh tự lập có quyền kháng cáo đến Cấp Phó Tổng Giám đốc và Hội đồng Trường theo Chính sách 731, "Kháng cáo các Vấn đề Học sinh," và Quy định 731-1, "Kháng cáo các Vấn đề Học sinh."

VII. Thông cáo

Các học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ sẽ được thông cáo qua "Bộ Quy tắc Ứng xử" rằng các hành vi bắt nạt sẽ không được dung thứ. Các viên quản lý trường học sẽ sử dụng các thông báo, các bản tin, các cuộc họp giảng viên, hoặc các phương tiện phù hợp khác để thông báo cho tất cả các học sinh và nhân viên về lệnh cấm chống đối bắt nạt và thủ tục để báo cáo những khiếu nại. Trang Web của Chi khu Trường sẽ đăng thông tin làm nổi bật báo cáo bắt nạt và thông tin liên lạc cho điều phối viên ngăn ngừa bắt nạt của Chi khu Trường.

Trừ khi có thể pháp luật cấm, viên hiệu trưởng cũng phải báo cáo ngay bất kỳ hành động nào có thể cấu thành một tội hình sự cho (các) phụ huynh/ (các) người giám hộ của bất cứ học sinh nào dưới tuổi vị thành niên là nạn nhân của hành vi đó. Hiệu trưởng phải báo cáo rằng vụ việc đã được báo cáo đến khoa thực thi pháp luật địa phương và rằng (các) phụ huynh/(các) người giám hộ có thể liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để biết thêm thông tin, nếu họ muốn.

VIII. Hướng dẫn

Vấn đề không thích đáng của bắt nạt được giải quyết thông qua chương trình Giáo dục Tính cách (Character Education) được giảng dạy thông qua Giáo trình Nghiên cứu Xã hội học và Tư vấn Trường cấp Mẫu giáo -12, cũng như hướng dẫn trong "Bộ Quy tắc Ứng xử."

IX. Các Biện Pháp Phòng Ngừa

A. Bắt nạt có thể được ngăn ngừa nếu tất cả các nhân viên nhà trường hỗ trợ trong một nỗ lực để giao tiếp với

các học sinh và nhân viên:

1. Hành vi bắt nạt là gì (định nghĩa);
2. Rằng bắt nạt sẽ không được dung thứ;
3. Những hậu quả là gì;
4. Làm thế nào để báo cáo những khiếu nại;
5. Làm thế nào xử lý những khiếu nại; và
6. (Các) phụ huynh/(các) giám hộ sẽ được thông báo.

B. Giám sát hành vi và Thực thi các Quy tắc

1. Thực hiện các khiếu nại một cách nhanh chóng, công bằng, và có quyết đoán.
2. Truyền cho các học sinh về những hành động sau đây để nếu bị bắt nạt:

a. Cho kẻ bắt nạt biết rất rõ rằng các hành động như vậy là không được hoan nghênh.
b. Nói cho kẻ bắt nạt một cách kiên quyết để ngừng lại.
c. Giữ các văn bản ghi chép về ngày, giờ, địa điểm, tên các nhân chứng, và các thông tin khác về bất kỳ sự kiện bắt nạt thật sự xãy ra.

d. Hãy giữ các ghi chú, các thư từ, và các bằng chứng bắt nạt khác.
e. Nói chuyện với một cố vấn hoặc quản trị viên và, nếu thích hợp, nộp một đơn khiếu nại.

C. Giáo dục của Giảng viên và Nhân viên

1. Giáo dục hàng năm về việc xác định bắt nạt, quá trình can thiệp, quá trình báo cáo, và các hậu quả sẽ

được thực hiện.

a. "Bộ Quy tắc Ứng xử" của Hệ Trường Công Quận Prince William sẽ chứa đựng thông tin cho các học sinh, những gia đình, và các nhân viên thông tin về định nghĩa của bắt nạt, quá trình báo cáo những quan tâm, và các hậu quả.
b. Điều phối viên được chỉ định cho can thiệp bắt nạt tại mỗi trường sẽ cho thông tin bao gồm xác định bắt nạt, quá trình can thiệp, quá trình báo cáo, và hậu quả vào dịp phát triển chuyên nghiệp hàng năm.

c. Huấn luyện ngăn phòng bắt nạt, sử dụng các chương trình dựa trên nghiên cứu, và các kỹ thuật sẽ tiếp tục được thực hiện.

d. Điều phối viên phòng bắt nạt của Chi khu Trường sẽ phối hợp với Văn phòng Học tập Chuyên nghiệp trong việc cung cấp huấn luyện trên trực tuyến về ngăn ngừa bắt nạt nhằm giải quyết việc xác định, quá trình can thiệp, quá trình báo cáo, và những hậu quả của hành vi bắt nạt.

2. Những Khảo sát Hàng năm của Chi khu Trường sẽ được tiến hành với các học sinh, giảng viên, nhân viên, và (các) phụ huynh/ (các) người giám hộ để đánh giá và sửa đổi những nỗ lực và chiến thuật.

3. Các trường được đào tạo trong việc thực hiện các chương trình dựa trên nghiên cứu sẽ tiếp tục khảo sát các học sinh để đánh giá những ảnh hưởng về sự can thiệp của họ và chỉnh sửa những nỗ lực và chiến thuật.

4. Điều phối viên phòng chống bắt nạt cấp Chi khu trong sự phối hợp với Văn phòng Trách nhiệm Giải trình sẽ đánh giá những nỗ lực.

X. Những thủ tục về Báo cáo các Nạn nhân và những Thủ phạm Bặ́t

nạt đến khâu Tư vấn

Một giao thức phải có tồn tại cho việc can thiệp khi có nghi ngờ về bắt nạt hay quấy rối hoặc khi có báo cáo về một vụ việc bắt nạt. Việc liên tục của những hỗ trợ phù hợp với phạm vi của mức độ có thể nghiêm trọng của các vụ việc (từ các học sinh có thể hưởng lợi từ đào tạo kỹ năng xã hội cho đến những người sẽ phải đối mặt với những cáo buộc hình sự) bao gồm:


1. Truyền đạt rõ ràng quá trình khởi báo cáo; và

2. Báo cáo đến nhóm can thiệp của trường để xem xét các dịch vụ trường học phù hợp có thể bao gồm:

a. Tư vấn và hỗ trợ để giải quyết các nhu cầu của các nạn nhân của bắt nạt hay quấy rối, được cung cấp bởi nhân viên hỗ trợ hoặc các viên tư vấn từ Văn phòng Dịch vụ Học sinh;

b. Tư vấn/ can thiệp dựa trên nghiên cứu để giải quyết hành vi của các học sinh bắt nạt và quấy rối những người khác (ví dụ, đào tạo sự đồng cảm); và

c. Tư vấn/ can thiệp dựa trên nghiên cứu trong đó bao gồm trợ lý và hỗ trợ cho (các) phụ huynh/(các) người giám hộ, nếu xét thấy cần thiết hoặc phù hợp.

Các viên điều hành và tất cả các nhân viên nhà trường có trách nhiệm áp dụng thống nhất quy định này trong các lĩnh vực tương ứng của họ về quyền lực, và để đảm bảo tính bảo mật của các học sinh đến mức có thể.

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) và Cấp Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần.

HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Đính kèm I

Quy định 733.01-1

Những Hành vi Bắt nạt: Thể chất hoặc Cảm xúc

Bắt nạt thể chất bao gồm đánh, đấm, chọc, xô đẩy, nhéo, đâm mạnh, đá, bóp cổ, sờ chạm không được mong muốn, ngăn chặn, đuổi rượt, và dồn vào thế bí, làm vấp ngã, phá hoại, trộm cắp, và viết vẽ tranh phun sơn (cả trên tài sản công cộng và tư nhân và qua sử dụng các máy vi tính hoặc các thiết bị kỹ thuật khác).

Bắt nạt cảm xúc bao gồm: gọi tên, đe dọa, khiêu khích, trêu chọc độc hại và không ngừng, lan truyền tin đồn, chế nhạo, sỉ nhục công khai, rình rập, làm cho khuôn mặt hay cử chỉ tục tĩu, góp ý kiến về chủng tộc, tôn giáo, hoặc tình dục tấn công; hùa lên trên những người khác, coi thường, liên tục loại bỏ những người khác từ một nhóm hoặc hoạt động (lảng tránh), lờ đi, và nói dối.

Bắt nạt cũng bao quanh:

I. Việc trả thù chống lại một học sinh hoặc một nhân viên khác bởi học sinh khác bằng cách khẳng định hoặc cáo buộc một hành động bắt nạt. Cố ý báo cáo sai về bắt nạt hay quấy rối được coi như là trả thù.

II. Hành vi mãi liên tục được liệt kê trong định nghĩa của bắt nạt hay quấy rối bởi một cá nhân hoặc một nhóm với ý định hạ thấp, hạ phẩm, làm xấu hổ, hoặc gây tổn hại về tinh thần hoặc thể chất bằng cách:

A. Xúi giục hoặc Kích động;
B. Trêu tức; hoặc
C. Ép buộc.

Truy cập, hoặc cố ý và sẵn sàng gây ra hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hoặc phần mềm máy tính thông qua một máy tính, hệ thống máy tính, hoặc mạng máy tính trong phạm vi thuộc hệ thống của Hệ Trường và hành động theo một cách mà có một ảnh hưởng lớn tương tự với hiệu ứng bắt nạt, (ví dụ như, ức hiếp).

Tài liệu tham khảo:

Virginia Board of Education, "Model Policy to Address Bullying in Virginia's Public Schools" (Bộ Giáo dục Virginia, "Chính sách Mô hình để Chỉnh đốn Bắt nạt trong Hệ Trường Công Virginia", tháng 10 năm 2012, trang 3

Đính kèm II
Quy định 733.01-1

Khiếu Nại Bắt Nạt

"Bộ Quy tắc Ứng xử" của Hệ Trường Công Quận Prince William tuyên bố rằng, "Bắt nạt có nghĩa là bất kỳ hành vi hung hăng và không được hoan nghênh với nhằm mục đích gây tổn hại, đe dọa, hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực sự hay được nhận thức giữa kẻ xâm phạm hoặc những kẻ xâm phạm và nạn nhân; và được lặp đi lặp lại theo thời gian hoặc gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Bắt nạt cũng bao gồm bắt nạt trên mạng hoặc trên trực tuyến, trong đó liên quan đến việc truyền phát, nhận, hoặc hiển thị các thông điệp và/hoặc hình ảnh điện tử." Bắt nạt không bao gồm trêu chọc, đùa giỡn, tranh cãi, hoặc xung đột đồng đẳng bình thường. Hiệu trưởng và nhân viên của trường này cam kết thực thi "Bộ Quy tắc Ứng xử" và sẽ đáp ứng một cách kịp thời và phù hợp đối với các khiếu nại về hành vi bắt nạt. Bất cứ học sinh nào có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách nói chuyện với viên điều hành và/hoặc hoàn thành mẫu đơn này và gởi đến một viên phó hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng.

VUI LÒNG VIẾT IN

Tên của Người Thưa kiện: ______________________________________________

Trường:______________________________________________________________

(Các) Tên của (Những) Người bị Buộc tội Bắt nạt: ____________________________ ____________________________________________________________________

Mô tả về Khiếu nại (sử dụng các ngày tháng, thời gian, các tên nhân chứng cụ thể, v.v. nếu có thể):
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Chữ ký Người Khiếu nại: __________________________________

Ngày: _________________________________________________


GHI CHÚ: Mọi khiếu nại sẽ được tiếp theo sau với một cuộc điều tra. Những người bị cáo buộc cũng như (các) phụ huynh/(các) người giám hộ của các em học sinh liên quan sẽ được thông báo về các khiếu nại, các nhân chứng sẽ được phỏng vấn, và tất cả các thông tin sẽ được giữ kín ngoại trừ những gì cần phải được chia sẻ như là một phần của cuộc điều tra.

Quy định 733.01-1 Đính kèm I (dành cho In Ấn)

Quy định 733.01-1 Đính kèm II (dành cho In Ấn)

Board