Bản In Quy Định 757-2 Đính kèm I

Bản In Quy Định 757-2 Đính kèm II

Bản In Quy Định 757-2 Đính kèm III

Bản In Quy Định 757-2 Đính kèm IV

Bản In Quy Định 757-2 Đính kèm V

Quy định 757-2
HỌC SINH
Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Quản Lý Các Phản Ứng Dị Ứng Trong Trường Học/Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Tuổi Đi Học:

Tiêm Epinephrine Tự Động

I. Epinephrine có thể được sử dụng trong trường học, trong các hoạt động do trường tài trợ hoặc trong thời gian Chăm Sóc Trẻ Em Tuổi Đi Học (SACC) với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phụ huynh/người giám hộ đã ký Kế Hoạch Chăm Sóc Khẩn Cấp Khi Bị Dị Ứng Thực Phẩm và Sốc Phản Vệ (FAAECP) (Phụ Đính II). Phụ huynh/người giám hộ cũng cần hoàn thành bảng kê Lịch Sử Dị Ứng Của Học Sinh theo mẫu (Phụ Đính I).

II. Y tá nhà trường sẽ đào tạo về tiêm epinephrine cho tất cả các nhân viên của trường vào đầu mỗi năm học và khi cần thiết trong suốt năm học. Ngoài y tá nhà trường, hiệu trưởng nhà trường phải cử ít nhất 3 nhân viên đảm trách với vai trò là nhân viên đã được đào tạo tiêm epinephrine.

III. Phụ huynh/người giám hộ phải thông báo cho giáo viên/nhà tài trợ về bệnh dị ứng của con mình khi học sinh ở lại trường để tham gia các hoạt động được nhà trường tài trợ sau giờ học. Phòng khám đóng cửa sau khi tan trường và y tá/trợ lý phòng khám y khoa không có mặt tại trường. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông nên mang bơm tiêm tự động để có thể tiêm epinephrine nhanh. Đối với các học sinh mang bơm tiêm epinephrine tự động, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phụ huynh/người giám hộ và học sinh phải ký tên và ghi ngày vào Giấy Cho Phép Học Sinh Mang và/hoặc Tự Tiêm Epinephrine theo mẫu (Phụ Đính IV). Bộ Dịch Vụ Xã Hội không cho phép học sinh tại SACC được tự mang hoặc tự tiêm epinephrine. Phụ huynh/giám hộ sẽ được thông báo trước khi ghi danh cho trẻ em vào SACC.

IV. Bất kỳ nhân viên của trường hoặc Nhà Thầu Chăm Sóc Trẻ Em (CCC) nào đều có thể từ chối nhận trách nhiệm tiêm thuốc epinephrine cho học sinh mà không bị định kiến.

V. Mẫu văn bản Yêu Cầu của Phụ Huynh/Người Giám Hộ về Thuốc Điều Trị Phản Ứng Dị Ứng (Phụ Đính III) phải được nhân viên Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) hoặc nhân viên CCC hoàn thành và ký trước khi tiêm thuốc .

VI. Phòng y tế của trường phải giữ một bản sao FAAECP hoàn chỉnh và Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Cá Nhân Mắc Chứng Dị Ứng Nghiêm Trọng (SAIHCP). SAIHCP sẽ được gửi cho tất cả các nhân viên thiết yếu và SACC.

VII. Phụ huynh/người giám hộ phải chịu trách nhiệm cung cấp các loại thuốc cần thiết cho phòng y tế nhà trường theo quy định trong FAAECP, đảm bảo rằng thuốc không bị hết hạn. Thuốc phải được kê toa chính thức đóng gói kèm theo nhãn của nhà thuốc. Thuốc không cần kê toa phải được để nguyên trong vỏ hộp gốc còn nguyên niêm phong. Phụ huynh/giám hộ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thuốc do học sinh mang đi nhằm mục đích tự mang và tự sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu này.

VIII. Bất kỳ người nào, với sự thiện chí và không có thù lao, tiêm thuốc cho một cá nhân đã được kê đơn sử dụng epinephrine sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại dân sự nào cho các đối với các hành động hoặc thiếu sót do việc xử lý đó nếu người đó có lý do để tin rằng người được tiêm thuốc phải chịu hoặc sắp phải chịu một phản ứng phản vệ đe dọa đến tính mạng.

IX. Một FAAECP phải có hiệu lực cho một năm học/chương trình SACC và phải được gia hạn vào đầu mỗi năm học/SACC và sau ngày 01 tháng 5.

X. Hướng dẫn về "Quản Lý Các Bệnh Dị Ứng Đe Dọa Tính Mạng Trong Trường Học và Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Tuổi Đi Học" được lập để hỗ trợ PWCS trong việc thực hiện các quy trình toàn diện thúc đẩy dinh dưỡng lành mạnh cho tất cả học sinh với sự nhấn mạnh đến các bệnh dị ứng thực phẩm đe dọa tính mạng. Tài liệu này có thể được tìm thấy trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ Cho Học Sinh, ở mục Dịch Vụ Y Tế Học Đường.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Tài Liệu Đính Kèm I
Quy định 757-2

Mẫu Bản Kê Lịch Sử Dị Ứng của Học Sinh

Học sinh:

Trường học:

Ngày Hiệu Lực:

Ngày sinh:

Lớp:

Giáo Viên:

Xin lưu ý: Kế Hoạch Chăm Sóc Khẩn Cấp Khi Bị Dị Ứng Thực Phẩm và Sốc Phản Vệ phải được trình hàng năm vào đầu mỗi năm học/SACC sau ngày 01 tháng 5 và mỗi khi có nội dung sửa đổi cho kế hoạch.

Do Phụ Huynh/Người Giám Hộ điền

Thông tin liên hệ

Phụ huynh/người giám hộ 2:

Địa chỉ:

Số Điện Thoại - Nhà: Ở nơi làm việc: Điện thoại di động:

Phụ huynh/người giám hộ 2:

Địa chỉ:

Số Điện Thoại - Nhà: Ở nơi làm việc: Điện thoại di động:

Người Liên Hệ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Số 1:

Số Điện Thoại - Nhà: Ở nơi làm việc: Điện thoại di động:

Người Liên Hệ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Số 2:

Số Điện Thoại - Nhà: Ở nơi làm việc: Điện thoại di động:

Tên Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe: Điện Thoại Văn Phòng:

Bệnh Sử

Con quý vị bị dị ứng với những gì?

Con quý vị được chẩn đoán bị dị ứng lúc bao nhiêu tuổi?

Con quý vị có từng bị phản ứng đe dọa đến tính mạng không?

Phản ứng dị ứng điển hình của con quý vị là gì?

Con quý vị có bệnh suyễn không?

Con quý vị có biết cần tránh những thực phẩm/chất gây dị ứng nào không?

Con quý vị sẽ ăn bữa sáng và/hoặc bữa trưa do nhà trường cung cấp hay không?

Quý vị sẽ cung cấp bữa ăn và đồ ăn nhẹ cho con mình tại trường học/SACC hay không?

Con quý vị đến trường/SACC bằng phương tiện gì?

Xe buýt #________ Ô tô Đi bộ

Tài Liệu Đính Kèm II
Quy định 757-2
Trang 1

Trường Công Lập Quận Prince William

Food Allergy Care Plan

Tài Liệu Đính Kèm II
Quy định 757-2
Trang 2

Food Allergy Care Plan 2

Tài liệu đính kèm III
Quy định 757-2

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ YÊU CẦU DÙNG THUỐC ĐỂ TRỊ PHẢN ỨNG DỊ ỨNG

Học sinh: _________________________________Ngày sinh: ___________Trường: _____________________

Nhà trường/Nhà thầu chăm sóc trẻ em (CCC) phải có được sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ cụ thể trước khi có thể được cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào bao gồm cả việc sử dụng thuốc. Khi được phụ huynh/người giám hộ ký, sự đồng ý bằng văn bản này cho phép nhân viên trường/CCC được đào tạo thực hiện lệnh y tế. Khi phụ huynh/người giám hộ cho phép điều trị y tế cho con em họ ở trường/Dịch vụ chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học (SACC), sự cho phép đó bao gồm sự cho phép liên lạc thích hợp giữa chuyên gia y tế trường học và người kê đơn y tế liên quan đến việc điều trị cụ thể được yêu cầu. Các kế hoạch điều trị sức khỏe không được ký và ghi ngày bởi phụ huynh/người giám hộ sẽ không được thực hiện cho đến khi tất cả các chữ ký đã được lấy. Thông tin liên lạc của người kê đơn y tế chuyên nghiệp y tế trường học phù hợp dựa trên các đơn đặt hàng y tế thường bao gồm những điều sau đây:
Bản thân các toa thuốc điều trị (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến liều lượng, phương pháp sử dụng, tương tác thuốc tiềm năng);
Thực hiện điều trị tại trường học/SACC (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến mối quan tâm về an toàn, kiểm soát nhiễm trùng, các vấn đề, hoặc sửa đổi trong lệnh điều trị liên quan đến bối cảnh trường học hoặc lịch học của học sinh); và
Kết quả của học sinh từ việc điều trị (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến tác dụng phụ quan sát được, có thể là không có phản ứng, quan sát hành vi trong lớp học).
Học sinh không được đi học cho đến khi giấy ủy quyền của cha mẹ/người giám hộ đã được ký và trả lại cho trường.
Theo quy định của bộ luật Virginia § 22,1-274, tôi đồng ý với những điều sau đây:
Tôi sẽ không buộc hội đồng trường học, bất kỳ nhân viên của mình, hoặc CCC chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả tiêu cực nào do tự sử dụng thuốc khẩn cấp đã nêu của học sinh.
____________________________________________________ __________________________
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ bằng chữ in Ngày

___________________________________________________ __________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày

Tài Liệu Đính Kèm IV
Quy định 757-2

CHO PHÉP HỌC SINH MANG VÀ/HOẶC TỰ SỬ DỤNG EPINEPHRINE

Tên Học Sinh: _______________________________________ Ngày Sinh: _________________

Tôi, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xác nhận rằng học sinh này có bệnh sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng và đã được đào tạo để sử dụng thuốc kê toa và được đánh giá là đủ năng lực để mang và tự tiêm epinephrine. Y tá hoặc nhân viên được chỉ định của trường cần được thông báo mỗi khi học sinh sử dụng thuốc/bơm tiêm. Học sinh này hiểu rõ sự nguy hiểm của việc chia sẻ thuốc với người khác và đã đồng ý kiềm chế hành động này. Nhà trường/SACC có thể rút lại sự cho phép sở hữu và tự quản lý thuốc trị hen suyễn tại bất kỳ thời điểm nào trong năm học/SACC nếu xác định rằng học sinh đã lạm dụng đặc quyền sở hữu và tự sử dụng thuốc hoặc học sinh không tự sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả.

Tự mang
Tự sử dụng

____________________________ ____________________________ ___________
Chữ Ký Của Học Sinh Tên Học Sinh Bằng Chữ In Ngày

____________________________ ____________________________ __________
Chữ Ký của Nhà Cung Cấp Chăm sóc Sức khỏe Viết In Tên Nhà Cung Cấp Chăm sóc Sức khỏe Ngày

_______________________________________ _____________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày


_______________________________________ ______________________________
Chữ Ký của Hiệu Trưởng/Người Được Chỉ Định Ngày

Đính kèm V
Quy định 757-2

Trường Công Lập Quận Prince William
Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Cá Nhân Mắc Chứng Dị Ứng Nghiêm Trọng

Tên học sinh: __________________________Lớp: __________________

Tên Giáo Viên: _________________________Giờ Ăn Trưa: ______________

Lớp học

 • Tất cả các đồ ăn uống giao cho học sinh điều phải được phụ huynh/người giám hộ chấp thuận.
 • Thực phẩm dùng trong trường hợp khẩn cấp được phụ huynh/người giám hộ cung cấp cần để trong lớp học.
 • Phụ huynh/người giám hộ nên được thông báo trong thời gian sớm nhất về tất cả các bên theo kế hoạch.
 • Các dự án trong lớp liên quan đến thực phẩm nên được phụ huynh/người giám hộ và giáo viên xem xét.
 • Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tự đưa ra quyết định. Có Không

Xe buýt

 • Đơn vị vận chuyển sẽ được cảnh báo về chứng dị ứng của học sinh.
 • Học sinh này được bác sĩ cho phép mang epinephrine lên xe buýt: Có Không
 • Epinephrine có thể được tìm thấy trong: ba lô túi đeo thắt lưng khác (nêu cụ thể) _____________
 • Học sinh sẽ ngồi ở phía trước xe buýt: Có Không

Các Quy Trình Trong Chuyến Đi Thực Tế

 • Phụ huynh/người giám hộ phải được thông báo về các chuyến đi thực tế càng sớm càng tốt.
 • Epinephrine nên được mang theo cho học sinh trong bất kỳ hoạt động ngoài trường học nào do trường tài trợ.
 • Học sinh tiểu học nên ở cùng giáo viên trong suốt chuyến đi thực tế. Có Không
 • Học sinh trung học cơ sở/trung học phổ thông nên ở cùng giáo viên trong suốt chuyến đi thực tế. Có Không

Căn tin

 • Quản Lý Dịch Vụ Thực Phẩm và Căng Tin sẽ được cảnh báo về chứng dị ứng của học sinh.
 • Các bàn ăn của căng tin nơi có học sinh bị dị ứng ngồi sẽ được làm sạch để loại bỏ các chất gây dị ứng.
 • Học sinh sẽ ngồi tại một bàn được chỉ định cho người mắc bệnh dị ứng. Có Không
 • Học sinh sẽ ngồi tại một bàn được chỉ định trong lớp học. Có Không
 • KHÔNG hạn chế khi học sinh có thể ngồi trong căng tin. Có Không

Học sinh nên sử dụng thẻ tài khoản của mình (tại trường tiểu học) hoặc mã số học sinh (ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông) để xác định bệnh dị ứng. Thực đơn của căng tin có sẵn trực tuyến. Phụ huynh/người giám hộ nên chọn món từ thực đơn. Để xem danh sách đầy đủ các thành phần trong thực đơn , vui lòng truy cập trang web của Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm của trường.

_________________________________________ ____________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày

_________________________________________ ____________
Chữ Ký của Y Tá Nhà Trường Ngày

_________________________________________
Trường học