Regulation 753-2 Mgt of Head Lice

Regulation 753 2
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

Quản lý Chấy Rận trong Môi trường Học

Học khu Công lập Quận Prince William (tiếng Anh: Prince William County Public School, viết tắt: PWCS)/ Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học (tiếng Anh: School Age Child Care, viết tắt: SACC) tuân theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Phòng ngừa (tiếng Anh: Centers for Disease Control and Prevention, viết tắt: CDC), Sở Y tế Virginia (tiếng Anh: Virginia Department of Health, viết tắt: VDH), Học Viện Nhi Khoa Mỹ (tiếng Anh: American Academy of Pediatrics, viết tắt: AAP), Hiệp hội Quốc gia Y tá Trường (tiếng Anh: National Association of School Nurses, viết tắt: NASN), và Trường Y tế Công Harvard. Không cần phải gửi về nhà sớm học sinh được phát hiện có chấy đầu; các em có thể về nhà vào cuối ngày, được điều trị, và trở về lớp sau khi điều trị thích hợp đã bắt đầu. Trứng chí có thể tồn tại sau khi điều trị, nhưng điều trị thành công là tiêu trừ hết các chấy rận đang bò. Trứng chấy là những quả trứng của chấy và có thể thấy trên tóc, da đầu, hoặc sợi quần áo. Học sinh phải hết chấy mới trở lại trường.

Bằng chứng hiện tại không hỗ trợ công hiệu và hiệu quả khám sàng lọc ở lớp hoặc trong toàn trường để giảm xảy ra mắc chấy trong số học sinh.

Trẻ em không bắt buộc phải hết trứng chấy trước khi quay lại trường.

Phụ huynh/người giám hộ được khuyến khích để chải ra càng nhiều trứng chấy càng tốt để tránh nhầm lẫn về việc liệu em trẻ có chấy thực sự hay không. Yêu cầu để loại bỏ trứng chấy là phải chải tóc hàng ngày trong 7-10 ngày với một lược chải chấy răng khít.

Một đứa trẻ trở lại trường sau khi điều trị sẽ được kiểm tra riêng tại phòng y tế.

Sau khi tham vấn với Dịch vụ Y tế Học sinh, thư có thể được gửi cho cha mẹ của các bạn cùng lớp khi có hơn 10 phần trăm học sinh trong cùng một lớp học được xác định có chấy.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Phục vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định nầy.

Quy định nầy và chính sách liên quan nầy sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo:
"American Academy of Pediatrics" - Tập 110, Số 3 tháng 9 năm 2002, trang 638-643
"Harvard School of Public Health," tháng 8 năm 2000
"Pediatric Infectious Disease Journal," tháng 8 năm 2000
Hiệp hội Quốc gia Y tá Trường, năm 2010
HIPAA
Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch, tháng 9 năm 2013

HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Quy định 753-2 - Đính kèm I (Cho In ấn)

Quy định 753-2 - Đính kèm II (Cho In ấn)