Regulation 665-1

فصل
سیاست ها و مقررات
لایحه
600 - دستورالعمل
عنوان
مقررات - ارتقاء و تکرار صنف/پایه - مقاطع پیش دبستانی - 12
کد
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 ژوئن 2019

دستورالعمل

مقررات 1-665

ارتقاء و تکرار صنف/پایه - مقاطع پیش دبستانی - 12

مدارس ابتدایی

 1. ارتقاء
  1. تعیین سطح باید بهترین فرصت را برای پیشرفت معقول فراهم کند. در نظر گرفتن توانایی‌های دانش‌آموزان، پیشرفت آنها و پایه/صنف یا بخشی که در آن می‌توانند رضایت‌بخش‌ترین تلاش ها را از خود نشان دهند، ضروری است. توجه ویژه ای به نیازهای همه دانش آموزان اعم از تیزهوش، متوسط یا کمتر از حد متوسط خواهد شد. از آنجایی که دغدغه ما رشد هر دانش آموز است، پیشرفت منظم در مدرسه ضروری است.
  2. کارکنان باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که هر دانش آموز درک می کند که ارتقاء باید به دست آید به جای اینکه به طور خودکار حاصل گردد.
  3. مهارت در خواندن و ریاضیات و کسب نمره قبولی در آزمون های استانداردهای یادگیری ویرجینیا (SOL) باید از عوامل کلیدی در ارتقاء و حفظ باشد؛ همچنین مهارت های ارتباطی دانش آموز (مهارت در ایجاد ارتباط) در نظر گرفته خواهد شد.
  4. اگر تصمیم به ارتقاء دانش آموز به صنف/پایه بالاتر گرفته شود و دانش آموز در خواندن و ریاضیات آزمون SOL صنف/پایه سوم مردود شود، دانش آموز فوق باید در برنامه آموزشی تکمیلی در طول ساعات مدرسه در دروس ضعیفی که تشخیص داده شده است شرکت کند.
 2. تکرار صنف/پایه

  مدیر و مسئولین مربوطه تصمیم خواهد گرفت که آیا دانش آموز یک صنف/پایه را تکرار کند یا خیر. با این حال، این کار باید با درک کامل دانش آموز و والدین انجام شود و همیشه باید به نفع و رشد دانش آموز اِعمال گردد. تکرار مهدکودک تا صنف/پایه پنجم برای دانش آموزان تحت شرایط زیر در نظر گرفته می شود:
  1. دانش آموز قبلاً بیش از یک بار مقطع مهدکودک-پنجم را تکرار نکرده است.
  2. دانش‌آموز نمی‌تواند مهارت‌های تحصیلی را که به‌عنوان حداقل انتظارات برای آن سطح تعریف شده است، با توجه به انتظارات و مقررات منطقه و مهارت‌های یادگیری سطح مربوطه، حفظ و به کار ببرد.
  3. دانش آموز 10 روز یا بیشتر از مدرسه غیبت داشته است که موجب شده تکالیف و مسیولیت های جبرانی بندرت انجام شده یا اصلاً انجام نشده است. اگر گواهی بیماری از سوی پزشک به کارکنان مدرسه ارائه شود، استثنا در نظر گرفته خواهد شد.
  4. والدین/سرپرستان باید تا پایان نیمه اول سال (18 هفته) به صورت کتبی (پیوست I) مطلع شوند که احتمال تکرار صنف/پایه برای دانش آموز آنها وجود دارد. اطلاعیه کتبی (پیوست II) مجدداً در پایان سومین دوره نمره دهی 9 هفته ای (27 هفته از شروع سال) برای والدین ارسال می شود. علاوه بر این، معلمان تشویق می شوند تا جلساتی را با والدین / سرپرستان این دانش آموزان ترتیب دهند. دانش آموزانی که پس از پایان نیمه اول سال به مدرسه منتقل می شوند ممکن است برای تکرار صنف/پایه در نظر گرفته شوند. والدین/سرپرستان باید ظرف 15 روز از تاریخ ثبت‌نام، یا به محض اینکه با دلیل مشخص شود که امکان تکرار صنف/پایه وجود دارد، کتباً به مطلع شوند.
  5. برای هر دانش آموز با چنین شرایطی، باید یک کمیته مشاوره تکرار صنف/پایه متشکل از معلم یا معلمان، مدیر یا معاون مدیر و یک منبع در صورت لزوم ایجاد شود. این کمیته باید تمام اطلاعات و داده های مربوط به دانش آموز مورد نظر را بررسی کند و به مدیر مدرسه توصیه کند که دانش آموز را به صنف/پایه بالاتر ارتقاء یابد یا تکرار کند. از والدین / سرپرستان دانش آموز برای حضور در جلسه کمیته دعوت خواهد شد.
  6. هنگامی که یک دانش آموز برای تکرار صنف/پایه در نظر گرفته می شود، معلم باید یک پرونده حاوی کارها و تکالیف روزانه دانش آموز را برای بررسی به کمیته ارائه کند.
  7. برای نمرات آزمون های SOL، کسب نمره قبولی در آزمون های SOL باید بر اساس یکی از عوامل متعدد در نظر گرفته شود.
  8. اطلاع رسانی به والدین باید به صورت کتبی (پیوست III) حداقل 15 روز اداری قبل از تعطیلی مدرسه انجام شود.
  9. تصمیمات ارتقا و تکرار صنف/پایه که توسط والدین مورد اعتراض قرار می گیرد باید مطابق با سیاست 731 "تجدیدنظر در امورات دانش آموز" و همانطور که در سومین و آخرین نامه تکرار صنف/پایه از طرف مدرسه توضیح داده شده است، به صورت کتبی تجدید نظر شود.
 3. جهشی

  مدیر و مسولین مربوطه تصمیم خواهند گرفت که آیا یک دانش آموز می تواند یک صنف/پایه را به صورت جهشی تکمیل کند. با این حال، این کار باید با درک کامل دانش آموز و والدین/سرپرستان انجام شود و همیشه باید به نفع و رشد دانش آموز اِعمال گردد. دانش آموزان پس از در نظر گرفتن موارد زیر برای دوره جهشی در نظر گرفته می شوند:
  1. دانش آموز به معلم منابع آموزش تیزهوشان یا به مرکز استعداد های درخشان ارجاع داده شده است یا در حال دریافت این نوع آموزش است.
  2. دانش آموز قبلاً غنی شده است یعنی سطح دروسی که باید تعلیم ببیند را تکمیل کرده است و هیچ گروه آموزشی مناسبی در سطح صنف/پایه فعلی وجود ندارد.
  3. دانش آموز به تیم مداخله مدرسه ارجاع داده شده است.
  4. تیم مداخله مدرسه ممکن است یک دوره آزمایشی در سطح کلاس جهشی را توصیه کند.
  5. نتایج آزمون و مشاهده (بلوغ، عادات کاری، استقلال) شواهدی را نشان می دهد که دانش آموز برای دوره جهشی آماده است. معمولا، دانش آموز برای دروس ریاضی و/یا هنر های زبان به صورت آزمایشی دوره جهشی را طی می کند. اگر دانش آموز به طور رضایت بخشی به موفقیت دست پیدا کند، سایر دورس ممکن است به صورت جهشی طی شود. کسب نمره قبولی در آزمون های SOL باید در تصمیم گیری برای ارتقاء به سطح بالاتر در نظر گرفته شود.
  6. دانش آموز تحت نظارت قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که او مهارت های اجتماعی و بلوغ لازم را دارد تا به طور کامل به سطح بعدی جهش پیدا کند. در طول این دوره "آزمایشی"، والدین / سرپرستان باید در جریان پیشرفت و سازگاری های اجتماعی دانش آموز خود قرار گیرند. پس از یک دوره 9 هفته ای، والدین/سرپرستان، معلم و مدیر باید کنفرانسی را برای بحث در مورد پیشرفت دانش آموز و تعیین اینکه آیا دانش آموز باید به طور کامل در تمام دروس جهش داده شود برگزار کنند.
  7. بر اساس قضاوت حرفه ای کارکنان و توصیه تیم مداخله مستقر در مدرسه، مدیر باید در مورد دوره جهش تصمیم گیری کند.

مدارس راهنمایی

 1. ارتقاء/تعیین سطح
  1. تعیین سطح باید بهترین فرصت را برای پیشرفت مناسب فراهم کند. در نظر گرفتن توانایی‌های دانش‌آموزان، پیشرفت آنها و پایه/صنف یا بخشی که در آن می‌توانند رضایت‌بخش‌ترین تلاش ها را از خود نشان دهند، ضروری است. توجه ویژه ای باید به نیازهای همه دانش آموزان داده شود. از آنجایی که دغدغه اصلی، رشد هر دانش آموز است، پیشرفت منظم در مدرسه ضروری است.
  2. کارکنان باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که هر دانش آموز درک می کند که ارتقاء باید به دست آید به جای اینکه به طور خودکار حاصل گردد.
  3. موفقیت در هنرهای زبان، ریاضیات، علوم، و تاریخ و علوم اجتماعی باید از عوامل کلیدی در ارتقا و تکرار صنف/پایه باشد. در تعیین سطح موفقیت، هنرهای زبان و مهارت‌های ریاضی که در همه دروس، عملکرد کلاس درس، ارزیابی‌های یادگیری و نتایج آزمون استاندارد شده در صورت لزوم اعمال می‌شود، باید در نظر گرفته شود. کسب نمره قبولی در آزمون های SOL باید در تصمیم گیری برای ارتقاء و تکرار صنف/پایه در نظر گرفته شود.
  4. اگر تصمیم به ارتقاء دانش آموز به سطح بالاتر گرفته شود و دانش آموز در خواندن و ریاضیات آزمون SOL پایه پنجم نمره قبولی کسب نکند، دانش آموز فوق می تواند در برنامه آموزشی تکمیلی در طول ساعات مدرسه در دروس ضعیفی که تشخیص داده شده است شرکت کند.
  5. دانش‌آموزی که در چهار حوزه اصلی تحصیلی موفق نباشد، زمانی در نظر گرفته می‌شود که کمیته تعیین‌کننده و/یا مدیر تصمیم بگیرد که این تعیین سطح به نفع دانش‌آموز است.
  6. در صورتی که دانش آموز در طول تابستان در یک تجربه آموزشی مناسب موفق باشد، کمیته تعیین سطح ممکن است تصمیم بگیرد که پرونده را در ماه آکوست اتخاذ و بررسی کند. برای تعیین سطح مهارت ممکن است در ماه آگوست به یک تست جدید نیاز باشد.
 2. تعیین سطح برای ورود به صنف/پایه نهم
  1. مدیر مدرسه راهنمایی باید لیستی از دانش آموزانی را که صنف/پایه نهم را شروع خواهند کرد و نیاز به خدمات ویژه دارند در اختیار مدیر دبیرستان قرار دهد.
  2. مدیران هر دو مدرسه (اعزام و پذیرش) باید در مورد آن دسته از دانش آموزانی که در انتظار تعیین سطح هستند مشورت کنند؛ اما این جلسه نباید به منظور رد احتمالی پذیرش دانش آموز در صنف/پایه نهم باشد.
 3. تکرار صنف/پایه
  1. در تمامی موارد تکرار صنف/پایه، معلم باید در پایان نیمه اول سال تحصیلی (18 هفته اول) احتمال مردود شدن در دروس تاریخ و علوم اجتماعی، ریاضیات، زبان و علوم را کتباً به والدین/سرپرستان اطلاع دهد (پیوست IV).
  2. کمیته ای که توسط مدیر منصوب می شود (متشکل از مدیر و مسئولین مناسب) باید عملکرد کلی هر دانش آموز را بررسی کند. والدین/سرپرستان دانش آموز باید در مراحل تعیین سطح مداخله داشته باشند. عواملی که باید توسط کمیته ناظر در نظر گرفته شود به شرح زیر است:
   1. توصیه های معلمان دانش آموز؛
   2. کسب نمره قبولی در آزمون SOL؛
   3. دانش آموز قادر به حفظ و به کارگیری مهارت های پایه تحصیلی نبوده است؛
   4. دانش آموز در انجام تکالیف عادی روزمره با شکست مواجه می شود؛
   5. رشد جسمی، اجتماعی و/یا عاطفی دانش آموز با سطح رشد و رفتار مورد انتظار سن او سازگار نیست.
   6. دانش آموز 10 روز یا بیشتر از مدرسه غیبت داشته است که به سبب آن تکالیف و مسیولیت های جبرانی بندرت انجام شده یا اصلاً انجام نشده است. اگر گواهی بیماری از سوی پزشک به کارکنان مدرسه ارائه شود، استثنا در نظر گرفته خواهد شد.
   7. تعداد دفعات قبلی تکرار کلاس دانش آموز عاملی در تصمیم گیری برای ارتقاء، تعیین سطح یا تکرار صنف/پایه است. در صورتی که در صنف/پایه های اول تا هشتم در هر زمانی، تکرار اتفاق افتاده باشد، یک ارزیابی کامل روانی و اجتماعی- آموزشی از دانش‌آموز ضرورت خواهد داشت؛ و
   8. آیا برنامه آموزشی دانش آموزی که در تکرار صنف/پایه در آن شرکت می کند نیازهای شناسایی شده دانش آموز را برآورده خواهد کرد یا خیر. پس از بررسی موارد فوق، کمیته به مدیر مدرسه توصیه می کند که دانش آموز را در سطح بالاتر قرار دهد یا آنرا تکرار کند.
  3. مدیر تصمیم نهایی را در مورد تکرار سطح اتخاذ می کند و سپس به معلمان دانش آموز و والدین / سرپرستان اطلاع می دهد (پیوست V).
  4. تصمیمات مربوط به ارتقاء و تکرار سطح که توسط والدین مورد اعتراض قرار می‌گیرد، طبق رویه‌های تجدیدنظر همانطور که در (خط مشی) سیاست 731، "تجدیدنظر از مسائل دانش‌آموزی" مشخص شده است، می‌تواند به صورت کتبی تجدیدنظر شود.

دبیرستان

 1. ارتقاء/تکرار صنف/پایه

  دانش‌آموزانی که به کلاس نهم ارتقا می‌یابند و در آزمون‌های SOL ریاضی و/یا انگلیسی پایه هشتم را قبول نشده اند و یا در آن شرکت نکرده اند، ممکن است در دروسی که ضعیف هستند آموزش‌های بیشتری دریافت کنند. کردیت های استاندارد از طریق تکمیل موفقیت آمیز الزامات دوره به دست می آید. کردیت های تأیید شده از طریق تکمیل موفقیت آمیز الزامات دوره و کسب نمره تأیید شده توسط شورای آموزشی استان در آزمون استانداردهای یادگیری

  (SOL) پایان دوره (EOC) یا آزمون اضافی برای آن دوره که توسط شورای آموزشی استان تأیید شده است، به دست می آید.

  معیارهای زیر باید در تعیین ارتقاء به سطح بعدی استفاده شود.
  1. دانش‌آموزان پایه نهم در صورتی که پایه هشتم را با موفقیت به پایان برسانند طبق تعریف بند مربوط به مقطع راهنمایی در این مقررات به پایه نهم ارتقاء می‌یابند.
  2. دانش‌آموزان پایه دهم زمانی به پایه/صنف دهم ارتقا می‌یابند که پنج کردیت استاندارد کسب کرده باشند؛ سه کردیت از پنج کردیت استاندارد کسب شده باید از لیست دوره های ضروری باشد.
  3. دانش‌آموزان پایه یازدهم زمانی به پایه/صنف یازدهم ارتقا می‌یابند که 11 کردیت استاندارد کسب کرده باشند؛ شش کردیت از 11 کردیت استاندارد کسب شده باید از لیست دوره های ضروری باشد.
  4. دانش‌آموزان پایه وازدهم زمانی به پایه/صنف دوازدهم ارتقا می‌یابند که 16کردیت استاندارد کسب کرده باشند؛ 9 کردیت از 16کردیت استاندارد کسب شده باید از لیست دوره های ضروری باشد.
 2. ترتیب دروس آموزشی در مقاطع 9-12
  1. در دروس متوالی مانند انگلیسی، ریاضی و زبان خارجی، دانش آموزان تا زمانی که دوره سطح پایین تر را نگذرانده باشند، در مقطع بالاتر ثبت نام نمی شوند، مگر با اجازه مدیر.
  2. دانش‌آموزانی که صنف/پایه را تکرار می کنند، تا زمانی که پیش‌نیازهای درسی را نگذرانده باشند، از شرکت در دروسی که در آن رده‌بندی نشده‌اند، منع می‌شوند.
 3. اطلاعیه والدین
  1. دانش آموزانی که در هر درس دوره دبیرستان مردود می شوند، در پایان نیمه اول سال تحصیلی، علاوه بر کارنامه، به والدین / سرپرستان آنها کتباً توسط معلم کلاس اطلاع داده خواهند شد (پیوست VI). علاوه بر این، معلمان تشویق می شوند تا جلساتی را با والدین / سرپرستان این دانش آموزان ترتیب دهند.
  2. اگر دانش آموزی تا پایان دوره سوم نمردهی 9 هفته ای به شکست ادامه دهد (نمره قبولی کسب نکند)، مجدداً به والدین / سرپرستان کتبا اطلاع داده می شود.

مدیر و معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات هستند.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.