کتاب
قوانین و مقررات

بخش
600-آموزش

عنوان
قانون - دیپلم و فارغ التحصیلی

کد
662-1B

وضعیت
فعال

تصویب شده
22 آگوست 2018


آموزش

قانون
662-1B

دیپلم و فارغ التحصیلی

هیات آموزش ویرجینیا الزامات مربوط به فارغ التحصیلی و گزینه های مربوط به دیپلم را بر اساس اولین سال ورود دانش‌آموز به کلاس نهم مشخص کرده است. طبق قانون 662 هیئت مدیره، "الزامات فارغ التحصیلی"، مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) باید از قوانین و مقررات تعیین شده برای فارغ التحصیلی پیروی کنند. مدرک دیپلم به دانش آموزان واجد شرایطی که شرایط لازم را برای کسب مدرک دیپلم را برآورده کرده باشند، اعطا می شود. فقط دانش آموزانی که به طور رسمی در PWCS ثبت نام کرده اند، واجد شرایط دریافت دیپلم یا گواهی تحصیلی می باشند.

I. گزینه های مدرک دیپلم و گواهی تحصیلی

A. دانش آموزان می توانند دیپلم پیشرفته، استاندارد یا کاربردی را کسب کنند. برای اطلاعات دقیق در مورد الزامات خاص فارغ التحصیلی و گزینه های دیپلم، به بخش اطلاعات عمومی در کاتالوگ دوره های دبیرستان های PWCS که به صورت سالانه منتشر می شود مراجعه کنید.

B. گواهی تحصیلی به دانش آموزان هر مقطعی که به طور رسمی از طریق یک موسسه معتبر تبادل دانش آموز خارجی، در یک دبیرستان ثبت نام کرده باشد، اعطا می شود. این گواهی تحصیلی فقط به منظور تکمیل یک سال تحصیل در PWCS می باشد. دانش آموزان تبادل شده خارجی به صورت موقف یا برای تبادل فرهنگی در PWCS پذیرفته می شوند نه برای فارغ التحصیلی از این مدارس، بنابراين، آنها واجد شرايط دریافت ديپلم دبيرستان يا شرکت در مراسم فارغ التحصيلی نيستند.

C. کلیه الزامات فارغ التحصیلی باید قبل از اینکه دانش آموز واجد شرایط دریافت هر نوع دیپلم، مدرک فارغ التحصیلی یا به رسمیت شناخته شدن باشند، تکمیل شود.

D. هر دانش آموزی که به دنبال دریافت دیپلم از PWCS است، باید به طور رسمی به عنوان یک دانش آموز تمام وقت برای حداقل نه هفته (یک دوره کامل) قبل از فارغ التحصیلی، در PWCS تحصیل کند. اعطای کردیت دوره های تکمیل شده در یک مدرسه خصوصی یا آموزش خانگی، دانش آموزی که ثبت نام نشده یا به صورت نیمه وقت ثبت نام شده را واجد شرایط دریافت دیپلم از PWCS نمی کند. همانطور که در کاتالوگ دوره های دبیرستان PWCS عنوان شده، دانش آموزان باید تعداد خاصی از واحدهای درسی استاندارد و تعداد مشخصی واحدهای درسی تایید شده را پشت سر بگذارند تا بتوانند دیپلم استاندارد یا دیپلم پیشرفته را دریافت کنند.

II. موافقت نامه دیپلم

A. PWCS یک موافقتنامه دو ساله برای تمام دریافت کنندگان مدرک دیپلم ارائه می دهد. موافقتنامه دیپلم حداقل توانایی‌ها در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضیات را تضمین می‌کند. دانش آموزی که از PWCS مدرک دیپلم دریافت می کند:

1. مطالب مکتوب را درک، تفسیر و تحلیل می کند؛
2. دستورالعمل های کتبی و شفاهی را انجام می دهد یا در صورت لزوم توضیحات بیشتری را درخواست می کند؛
3. به صورت کتبی و شفاهی با استفاده از لغات و دستور زبان صحیح اظهار نظر می کند؛
4. اطلاعات مورد نیاز را از میان مطالب مرجع، سیستم داده ها و اطلاعات ، نقشه‌ها
و نمودارها و افراد ذیربط تحقیق می کند؛
5. دارای مهارت های پایه و اولیه محاسباتی است.
6. از راهکارهای حل مساله در محیط کار استفاده می کند.

B. فارغ التحصیلان مدارس دولتی بخش پرینس ویلیام که به نظر کارفرمایان فاقد یک یا چند مورد از این حداقل مهارت ها هستند، از طریق برنامه آموزش غیر سنتی و/یا برنامه مدرسه تابستانی مدارس دولتی بخش پرینس ویلیام به صورت رایگان تا فارغ التحصیلی آموزش داده می شوند.

III. فارغ‌التحصیلی

A. انتطار می رود که دانش آموزان قبل از روز فارغ التحصیلی تمام الزامات را تکمیل کنند تا بتوانند در مراسم فارغ التحصیلی پایان سال تحصیلی شرکت کنند.

B. هر دانش آموز سال آخر که برای تکمیل الزامات فارغ التحصیلی در طول تابستان نیاز به
حضور در یک مدرسه تابستانی یا برنامه جایگزین دارد، واجد شرایط شرکت در مراسم فارغ التحصیلی در پایان سال نیست.

C. دانش آموزانی که الزامات فارغ التحصیلی را از طریق برنامه کلاسهای تابستانی PWCS کامل کنند می توانند در مراسم فارغ التحصیلی پایان مدارس تابستانی شرکت کنند. دبیرستانی که دانش آموز آخرین بار در طول سال تحصیلی در آن حضور داشته، باید دیپلم را اعطا کند.

D. تمرین فارغ التحصیلی برای مدارس ابتدایی و راهنمایی وجود نخواهد داشت.

معاون رئیس آموزش و پرورش در بخش آموزش و پاسخ گویی دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت روند اجرای این قانون است.

این مقررات و قوانین مربوطه باید حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت لزوم تجدید نظر گردد.

مراجع
662-1-11- توجه -الزامات فارغ التحصیلی و اعطاء کردیت های تایید شده برای سال تحصیلی 2020-21 (اصلاحات ضروری به دلیل تغییرات شرایط آموزشی کوید -19)
662- قانون - الطامات فارغ التحصیلی