Regulation 733-1

فصل:سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات - قلدری دانش آموزان
کد
733-1
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 ژوئن 2019
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023


دانش آموزان

مقررات 733-1

قلدری دانش آموزان

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی متعهد به ایجاد محیطی است که در آن دانش آموزان از زورگویی عاری باشند. مدیر مدرسه باید اقدامات مناسب را برای جلوگیری از قلدری انجام دهد و با حوادث گزارش شده در رابطه با قلدری یا زورگویی به سرعت و قاطعانه برخورد کند. هدف از این مقررات ارائه دستورالعمل هایی برای اطمینان از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مناسب است. کمک برای شناسایی رفتارهای قلدری در پیوست I، "رفتارهای قلدری یا زورگویی فیزیکی یا عاطفی" ارائه شده است.

 1. تعریف قلدری یا زورگویی

  کد ویرجینیا 76.01-22.1§ قلدری را تعریف می کند: «هر گونه رفتار تهاجمی و ناخواسته که به قصد آسیب رساندن، ارعاب یا تحقیر قربانی باشد؛ شامل عدم تعادل قدرت چه به صورت واقعی و چه به صورت درک شده بین متجاوز یا متجاوزان و قربانی است؛ و در طول زمان تکرار می شود یا باعث آسیب روحی شدید می شود.   تمسخر یا طعنه، تهدید، توهین، شایعه پراکنی، تحقیر، متلک، هل دادن، زمین زدن و کتک زدن همگی رفتارهای قلدری محسوب می شوند.

  قلدری و زورگویی شامل زورگوریی سایبری یا فضای مجازی است که شامل ارسال، دریافت یا نمایش پیام های الکترونیکی و/یا تصاویر می شود. زورگویی یا قلدری سایبری به هرگونه تهدیدی از سوی یک دانش آموز نسبت به دانش آموز دیگر اشاره دارد، معمولاً از طریق ایمیل یا در وب سایت ها (مانند وبلاگ ها، سایت های شبکه های اجتماعی) و ارتباطات الکترونیکی که از پیام های عمدی، خصمانه و آزاردهنده با هدف آسیب رساندن به دیگران پشتیبانی می کند؛ شامل مواردی مانند ارسال پیام‌ها یا تصاویر بد، مبتذل یا تهدیدآمیز است؛ ارسال اطلاعات حساس و خصوصی در مورد شخص دیگر؛ تظاهر به شخص دیگر برای بد جلوه دادن آن شخص؛ و وب سایت های نظرسنجی شخصی آنلاین که توهین آمیز هستند. استفاده غیر قابل قبول شامل استفاده از فناوری خارج از اموال مدرسه است که تأثیر بر عملکرد یا رفاه عمومی سیستم مدارس منطقه دارد ؛ بر درستی و یکپارچگی فرایند آموزشی تأثیر می گذارد ؛ ایمنی و رفاه دانش آموزان ، کارکنان یا اموال مدرسه را تهدید می کند، و یا به حقوق دانش آموزان یا کارکنان تجاوز می کند.

  زورگویی یا قلدری شامل سر به سر گذاشتن معمولی، زورآزمایی، مشاجره و يا اختلافت میان دوستان نيست.

  رفتاری که با تعریف قلدری مطابقت ندارد ممکن است همچنان منجر به مداخله مدیریت مدرسه شود و ممکن است سایر مفاد "آیین نامه انضباطی" PWCS را نقض کند که منجر به عواقب انضباطی شود.
 2. قلدری یا زورگوریی ممنوع است

  قلدری نسبت به هر دانش آموزی صرف نظر از اینکه از کجا منشا گرفته باشد، در صورتی که محیط آموزشی را مختل کند ممنوع است. متخلفان مشمول اقدامات اصلاحی از جمله تعلیق و اخراج تحت قوانین "آیین نامه انضباطی" PWCS هستند.
 3. رفتار قلدری ر رابطه با هدف قرار دادن دانش آموز بر اساس یک طقبه محافظت شده

  رفتارهای قلدری که یک یا چند نفر را بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، منشاء ملی، سن، وضعیت تاهل، وضعیت جانبازی، ناتوانی، اطلاعات ژنتیکی یا هر ویژگی دیگر که تحت حمایت قوانین ایالتی یا فدرال هستند هدف قرار می دهد، در رده آزار و تعرض طبقه بندی می شود و باید طبق رویه های مندرج در مقررات PWCS 738-3، "حل و فصل اتهامات تبعیض و تعرض علیه دانش آموزان" رسیدگی شود.
 4. انتصاب هماهنگ کننده پیشگیری از قلدری در سطح مدرسه

  هر مدیر مدرسه باید یک مسئول را به عنوان هماهنگ کننده پیشگیری از قلدری در سطح مدرسه تعیین کند. هماهنگ کننده منتخب پیشگیری از قلدری در سطح مدرسه از مدیر در حل شکایات، مستندسازی مصاحبه ها و ارائه گزارش به مدیر کمک می کند.
 5. اطلاعیه به والدین/سرپرستان در مورد ادعاهای قلدری

  مدیر، هماهنگ کننده پیشگیری از قلدری، یا سایر مسئولین تعیین شده، باید به والدین یا سرپرستان هر دانش آموزی که در یک حادثه ادعایی قلدری دخیل یا درگیر هستند، در اسرع وقت، حداکثر تا 24 ساعت پس از اطلاع از این ادعا اطلاع دهد.

  به استثنای مواردی که توسط قانون منع شده است، مدیر یا نماینده ذیصلاح نیز باید بلافاصله هر عملی را که ممکن است جرم محسوب شود، به والدین یا قیم دانش‌آموزان خردسالی که قربانی چنین عملی شده است، گزارش کند. مدیر مدرسه باید گزارش دهد که این حادثه به مجری قانون محلی گزارش شده است و در صورت تمایل والدین یا سرپرستان می توانند برای اطلاعات بیشتر با مجری قانون محلی تماس بگیرند.
 6. روند شکایت

  همه دانش آموزان باید از حق خود برای دفاع در برابر رفتارهای قلدری/ زورگویی و حق شکایت در صورتی که معتقدند قربانی رفتارهای قلدری و زورگویی شده اند مطلع شوند. هر دانش آموز یا ولی/سرپرست می تواند با صحبت با مدیر مدرسه یا تکمیل فرم شکایت (پیوست II) و بازگرداندن این فرم به مدیر مدرسه شکایت کند. هر یک از کارکنان مدرسه همچنین می‌تواند از طرف دانش‌آموز یا ولی/ سرپرستی که از طریق صحبت با مدیر و/یا تکمیل فرم شکایت (پیوست II) قلدری را گزارش می‌کند، مراحل شکایت را آغاز کند. همه کارکنان مدرسه باید از حق دانش‌آموز برای طرح شکایت مطلع شوند و بتوانند دانش‌آموزان را درباره نحوه شروع این شکایات راهنمایی کنند.

  پس از دریافت گزارش قلدری، مدیر مدرسه یا نماینده ذیصلاح باید سریعاً شکایت را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که ادعاهای مطرح شده مطابق با تعریف قلدری بالا است. اگر شکایت ادعا شده مطابق با تعریف باشد و قلدری محسوب ‌شود، مدیر مدرسه، هماهنگ‌کننده پیشگیری از قلدری، یا نماینده تعیین‌شده توسط مدیر، باید تحقیقاتی را طبق دستورالعمل‌های ارائه‌شده در این آیین‌نامه انجام دهند.

  اگر رفتار ادعا شده شامل آزار و تعرض بر اساس یک طبقه محافظت شده به جای قلدری باشد، به دانش آموز و ولی/سرپرست اطلاع داده می شود که شکایت بر اساس مقررات PWCS 738-3، "حل و فصل اتهامات تبعیض و آزار و اذیت تعرض علیه دانش آموزان" بررسی می شود.
 7. دستورالعمل‌هایی برای بررسی و پاسخ به شکایات مربوط به قلدری دانش آموزان

  پروتکل زیر برای ارائه یک چارچوب کلی جهت دستورالعمل های مربوط به بررسی و مستندسازی شکایات قلدری در نظر گرفته شده است. در صورت لزوم ممکن است تغییراتی در این چارچوب اِعمال گردد.
  1. با شاکی ملاقات کنید
   1. اطلاعات اولیه (چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا) را مشخص کنید.
   2. در صورت امکان یک رونوشت از اظهارات دانش آموز تهیه کنید.
   3. درباره شاهدان یا اطلاعات/شواهد تایید کننده سوال کنید.
   4. در صورت لزوم خدمات مشاوره ای ارائه دهید.
   5. محافظت در برابر تلافی را تضمین کنید.
   6. روشهای پیگیری را توضیح دهید.
   7. پرونده و حریم خصوصی طرفین درگیر را تا حد امکان محرمانه و محفوظ نگهدارید.
   8. اسناد مربوط به ادعای قلدری و تخلف از قوانین "آیین نامه انضباطی" باید در سیستم اطلاعات دانش آموزی وارد شود.
  2. شواهد را بررسی کنید و با شاهد(شاهدان) مصاحبه کنید
  3. با فردی که ادعا شده رفتاری قلدری از او سر زده است ملاقات کنید
   1. رفتار قلدری و جدی بودن آن را توضیح دهید.
   2. ادعا را مطرح کنید.
   3. فرصتی برای پاسخ / رد ادعا فراهم کنید.
   4. روشهای تحقیق و پیگیری را توضیح دهید.
   5. در مقابل انتقام جویی یا تلافی احتیاط کنید
   6. اقدامات اصلاحی / انضباطی مناسب را انجام دهید.
   7. در صورت لزوم گزارشات تعلیق/حادثه را کامل کنید.
  4. جمع آوری و ارزیابی حقایق عبارتند از، اما محدود به موارد زیر نیست:
   1. شرح حادثه(ها) از جمله ماهیت رفتار.
   2. تعداد دفعات اتفاق.
   3. آیا سابقاً حوادثی در گذشته اتفاق افتاده است و یا الگوهای رفتاری مستمر در گذشته وجود داشته است.
   4. روابط بین طرفین درگیر.
   5. خصوصیات طرفین درگیر (به عنوان مثال، صنف یا پایه، سن، جنسیت، قومیت و غیره).
   6. هویت و تعداد افرادی که در رفتار قلدری یا تعرض شرکت داشتند.
   7. مکان، زمان و تاریخ حادثه (های) ادعا شده.
   8. این که آیا این رفتار بر تحصیل دانش‌آموز یا بر محیط آموزشی تأثیر منفی گذاشته است؛ با در نظر گرفتن نمرات دانش آموز قربانی، وضعیت حضور و غیاب، رفتار، تعامل با همسالان، مشارکت در مدرسه و فعالیت های فوق برنامه و سایر شاخص های عملکرد یا رفتار تعیین می شود.

    بازپرس (بازرس ها) مسئول حفظ پرونده کتبی کلیه جلسات و مکالمات با دانش آموزان هستند که به عنوان بخشی از تحقیقات انجام می شود، از جمله یادداشت های مربوط به تاریخ، زمان، مکان، نام شاهد و سایر اطلاعات در مورد مصاحبه ها و حوادث.

    گزارشی که نشان می‌دهد رفتار یا حادثه خاص خط مشی قلدری و قوانین «آیین نامه انضباطی رفتار» را نقض کرده است، مستلزم تصمیم گیری بر اساس حقایق و شرایط مربوطه می باشد و شامل موارد زیر است:
    1. توصیه اقدامات لازم برای توقف قلدری و/یا تعرض.
    2. یک برنامه ایمنی و متعاقباً یک جلسه با قربانی.
    3. گزارش نهایی به مدیر مدرسه.
 8. حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت

  اگر مشخص شود دانش‌آموز دارای معلولیت مورد آزار و تعرض قرار گرفته است، تیم برنامه آموزش فردی دانش‌آموز (IEP) باید تشکیل جلسه دهد تا تعیین کند آیا در نتیجه تأثیرات قلدری، نیازهای دانش‌آموز تغییر کرده است و اینکه آیا برنامه IEP باید اصلاح شود تا اطمینان حاصل شود که دانش آموز از مزایای آموزشی قابل توجهی برخوردار است. تصمیمات باید توسط تیم IEP گرفته شود و با مقررات مشارکت والدین IDEA مطابقت داشته باشد. والدین / سرپرستان حق دارند در هر زمانی که نیازهای دانش آموز در نتیجه قلدری تغییر کرده باشد، درخواست جلسه تیم IEP کنند.

  اگر دانش آموزی که دارای معلولیت است درگیر رفتار قلدری شود، تیم IEP باید برنامه IEP دانش آموز را بررسی کند تا مشخص کند که آیا حمایت ها و خدمات بیشتری برای رسیدگی به رفتار نامناسب مورد نیاز است یا خیر.
 9. گزارش نتایج تحقیق

  سه نتیجه احتمالی وجود دارد:
  1. اقدام اصلاحی - اگر حادثه در محدوده خط مشی قلدری قرار می گیرد، پیامدها و/یا مداخلات مناسب باید مطابق با رویه های انضباطی تعیین شده اجرا شوند. اقدامات و مقررات تعیین شده باید برای پیشگیری و اصلاح قلدری یا زورگویی طراحی شود و باید شامل مداخلات تدریجی متناسب با زمینه و شدت رفتار باشد. اقدامات اصلاحی بسته به جدیت حادثه، حوادث قبلی و نیاز به محافظت از قربانی و سایر دانش آموزان در برابر قلدری که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد می تواند از هشدار گرفته تا تعلیق یا اخراج متغیر باشد. خدمات پشتیبانی مناسب باید برای افرادی که تحت تأثیر رفتار قلدری قرار گرفته اند ارائه شود.
  2. اگر حادثه خارج از محدوده خط مشی قلدری باشد و/یا به عنوان یک جرم تشخیص داده شود، باید به مقامات مجری قانون و بخش مدیریت ریسک و امنیت ارجاع داده شود.
  3. اگر حادثه خارج از محدوده خط‌مشی منطقه باشد و به‌عنوان یک جرم تشخیص داده نشود، باید به والدین یا سرپرستان همه دانش‌آموزان درگیر اطلاع داده شود.
  توجه داشته باشید که رفتاری که خارج از خط‌مشی قلدری قرار می‌گیرد، همچنان ممکن است تحت سایر مفاد "آیین نامه انضباطی" یا سایر اشکال اقدامات اصلاحی، منجر به اقدامات انضباطی در مورد دانش‌آموز شود.
 10. ارتباط با والدین/سرپرستان

  مدیر مدرسه، هماهنگ‌کننده پیشگیری از قلدری یا سایر مسئولین تعیین‌شده توسط مدیر باید اطمینان حاصل کنند که والدین یا سرپرستان دانش‌آموزان درگیر در یک حادثه با ماهیت قلدری، به‌طور دائم از وضعیت هر تحقیقی که ظرف پنج روز تحصیلی کامل نشده باشد مطلع می‌شوند. والدین/سرپرستان باید پس از تکمیل، از نتیجه تحقیقات همراه با هر اقدام اصلاحی که مستقیماً بر فرزندشان تأثیر می گذارد، مطلع شوند.
 11. ارتباط با قوانین دیگر

  قوانین منطقه با تمام قوانین ایالتی و فدرال در مورد تعرض، ارعاب، یا قلدری مطابقت دارد. هیچ چیزی در این خط‌مشی دانش‌آموز، ولی/سرپرست، یا منطقه را از اقدام برای اصلاح تعرض یا تبعیض بر اساس جنسیت یا عضویت در یک طبقه قانونی تحت حمایت قانون محلی، ایالتی یا فدرال منع نمی‌کند.

  هیچ چیز در این مقررات نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که متمم اول حقوق دانش‌آموزان را نقض کند و نباید به‌منظور ممانعت از بیان دیدگاه‌های مذهبی، فلسفی یا سیاسی باشد، مشروط بر اینکه چنین بیانی باعث اختلال در امورات مدرسه نشود.
 12. حفاظت در برابر انتقام جویی

  دانش آموزان باید بدون ترس از انتقام جویی یا تلافی، حوادث قلدری را گزارش کنند. هرگونه اقدام تلافی یا انتقام جویی باید با اقدامات اصلاحی مناسب از جمله اخراج رسیدگی شود.
 13. روند درخواست تجدید نظر

  هر دو طرف شکایت حق دارند در هر شرایطی که شامل رفتار قلدری می شود، نسبت به تصمیم مدیریت مدرسه اعتراض کنند. درخواست‌های تجدیدنظر باید به‌طور کتبی توسط والدین/سرپرستان یا دانش‌آموز بالغ (دانش آموزی که دیگر تحت سرپرستی قیم نمی باشد) بیان شود و برای معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه ارسال شود. والدین/سرپرستان و دانش‌آموزان بالغ، مطابق با خط‌مشی 731، "تجدیدنظر در امورات دانش‌آموزی"، و مقررات 1-731 "تجدیدنظر در امورات دانش‌آموزی"، حق درخواست تجدیدنظر به معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه و هیئت مدیره دارند.
 14. اطلاعیه عمومی در مورد خط‌مشی‌های قلدری و روند شکایت

  طبق قوانین "آیین نامه انضباطی" بایددانش‌آموزان و والدین/سرپرستان مطلع شوند که رفتارهای مربوط به قلدری یا زورگویی غیر قابل قبول است. مدیران مدارس باید از اطلاعیه‌ها، خبرنامه‌ها، جلسه با کارکنان یا سایر ابزارهای مناسب برای اطلاع‌رسانی به همه دانش‌آموزان و کارکنان درباره منع قلدری و روند گزارش شکایات استفاده کنند. وب سایت منطقه باید به طور برجسته اطلاعات مربوط به گزارش قلدری و اطلاعات تماس را برای هماهنگ کننده منطقه در بخش پیشگیری از قلدری ارسال کند.
 15. دستورالعمل

  غیر اخلاقی بودن قلدری باید از طریق برنامه های مشاوره مدرسه K-12 و آموزش قوانین "آیین نامه انضباطی" بررسی شود.
 16. اقدامات پیشگیرانه
  1. اگر همه کارکنان مدرسه در تلاش برای برقراری ارتباط با دانش آموزان و کارکنان در موارد زیر کمک کنند، ممکن است از قلدری جلوگیری شود:
   1. رفتار قلدری چیست (تعریف مفهوم قلدری).
   2. قلدری غیر قابل قبول است.
   3. چه عواقبی دارد.
   4. نحوه گزارش شکایات.
   5. نحوه رسیدگی به شکایات.
   6. والدین/سرپرستان باید مطلع شوند.
  2. نظارت بر رفتار و اجرای قوانین
   1. در مورد شکایات به شیوه ای سریع، منصفانه و قاطع عمل کنید.
   2. دانش آموزان را از اقدامات زیر در صورت بروز یک رفتار قلدری آگاه کنید:
   3. بگذارید قلدر به وضوح بداند که چنین رفتاری پذیرفته نیست.
   4. به قلدر محكم بگویید كه از این کار ناشایست دست بردارد.
   5. تاریخ، زمان، مکان، اسامی شاهدان و سایر اطلاعات مربوط به حوادث واقعی مرتبط با قلدری را یادداشت کنید.
   6. یادداشت ها، نامه ها و سایر شواهد دال بر قلدری را نگه دارید.
   7. با یک مشاور یا مسئول صحبت کنید و در صورت لزوم شکایت کنید.
  3. آموزش پرسنل و کارکنان
   1. جلسات آموزشی سالانه باید برای شناسایی قلدری، فرآیند مداخله، فرآیند گزارش دهی و پیامدهای آن برگزار شود.
    1. "آیین نامه انضباطی" مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی حاوی اطلاعاتی برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان درباره تعریف مفهوم قلدری، روند گزارش نگرانی‌ها و پیامدها می باشد.
    2. هماهنگ کننده منصوب در بخش پیشگیری از قلدری در هر مدرسه اطلاعات مربوط به شناسایی قلدری، فرآیند مداخله، روند گزارش دهی و پیامدهای توسعه حرفه ای سالانه را در جلسات آموزشی خواهد گنجاند.
    3. جلسات آموزشی پیشگیری از قلدری، استفاده از برنامه‌ها و تکنیک‌های مبتنی بر تحقیق ادامه خواهد یافت.
    4. هماهنگ‌کننده منطقه در بخش پیشگیری از قلدری با بخش آموزش حرفه‌ای در ارائه آموزش‌های پیشگیری از قلدری به صورت آنلاین که به شناسایی، فرآیند مداخله، فرآیند گزارش‌دهی و پیامدهای رفتار قلدری می پردازد، همکاری خواهد کرد.
   2. نظرسنجی‌های سالانه منطقه با دانش‌آموزان، پرسنل، کارکنان، و والدین/سرپرستان برای ارزیابی و اصلاح تلاش‌ها و برنامه‌ریزی انجام خواهد شد.
   3. مدارس آموزش دیده در اجرای برنامه های پژوهش-محور به بررسی دانش آموزان برای ارزیابی اثرات مداخله آنها و اصلاح تلاش ها و برنامه ریزی ادامه خواهند داد.
   4. هماهنگ کننده پیشگیری از قلدری در سطح منطقه با همکاری بخش تحقیق، پاسخگویی و برنامه ریزی استراتژیک تلاش ها را ارزیابی خواهد کرد.
 17. رویه های ارجاع قربانیان و مرتکبین قلدری برای مداخله

  یک پروتکل برای مداخله در مواقعی که حادثه مشکوک به قلدری یا تعرض است یا زمانی که یک حادثه قلدری گزارش می شود باید وجود داشته باشد. تداوم حمایت‌های متناسب با دامنه شدت احتمالی حوادث (از دانش‌آموزانی که می‌توانند از آموزش مهارت‌های اجتماعی بهره‌مند شوند گرفته تا افرادی که با اتهامات جنایی روبرو می‌شوند) شامل موارد زیر است:
  1. فرآیندی که برای شروع ارجاع به وضوح ابلاغ شده است؛ و
  2. ارجاع به تیم مداخله مدرسه برای بررسی خدمات مناسب در سطح مدرسه که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
   1. مداخلات مبتنی بر تحقیق و فردی برای رسیدگی به رفتار دانش‌آموزانی که دیگران را مورد تعرض و قلدری قرار می‌دهند (مانند آموزش همدردی و همدلی)؛ و
   2. مداخلات مبتنی بر تحقیق که شامل کمک و حمایت ارائه شده به والدین/سرپرستان است، در صورتی که لازم یا مناسب باشد.
  مسئولین و کلیه کارکنان مدرسه مسئول اجرای مستمر این مقررات در حوزه اختیارات مربوطه و اطمینان از محرمانه بودن مشخصات دانش آموزان درگیر تا حد امکان هستند.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) و معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.