فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات- تجدید نظر در امور دانش آموزی
کد
731-1
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 ژوئن 2019
آخرین تجدید نظر
18 جولای 2023
تاریخ های قبلی تجدید نظر
24 فوریه 2022این مقررات جایگزین نسخه مورخ 24 فوریه 2022 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

مقررات 1-731

تجدید نظر در امور دانش آموزی

رویه‌های تجدیدنظر مربوط به اقدامات انضباطی باید بر اساس سیاست 744 و مقررات 1-744، "تعلیق کوتاه‌مدت دانش آموزان" ؛ سیاست 745، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموز، پذیرش مجدد، و حذف/پذیرش"؛ مقررات 6-745، " درخواست تجدید در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج به هیئت مدیره"؛ و سیاست 681 و مقررات 1-681، "برنامه های آموزش غیر سنتی" اِعمال گردد. با این حال، در موضوعات مربوط به آموزش بزرگسالان، سیاست 680 و مقررات 1-680 نیز قابل اجرا هستند. در مسائل مربوط به دانش آموزانی که خدمات آموزشی ویژه دریافت می کنند، سیاست 745، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموزان، پذیرش مجدد، و حذف/پذیرش" و مقررات 2-745، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت" نیز قابل اجرا است. مسائل مربوط به "فعالیت ها و مسابقات بین مدرسه ای" باید توسط سیاست 643، "فعالیت های بین مدرسه ای - عمومی" و مقررات 3-643، "فعالیت ها و مسابقات بین مدرسه ای - معیارهای اجرای موسیقی سطح راهنمایی و دبیرستان" کنترل شود.

خلاصه مراحل و جدول زامنی تجدید نظر

 1. درخواست تجدید نظر درباره امورات آموزشی - تعیین سطح تحصیلی؛ تکالیف کلاسی؛ نمرات، امتحانات و نمره امتحان؛ ارتقاء/حفظ و نگهداری (ابقاء)؛ افتخارات؛ و تعیین سطح در برنامه های خاص.
  1. اولین درخواست تجدید نظر: درخواست كتبی به مدير مدرسه (يا كميته ای كه توسط مدير مدرسه جهت ارائه ارجاع یا توصیه ها تعيين شده است) باید ظرف سه روز اداری از زمان ابلاغ با ذكر دلیل درخواست تجدید نظر و چشم پوشی، ارائه گردد. مدیر مدرسه يا كميته ظرف پنج روز اداری يا در اسرع وقت ، باید به صورت کتبی پاسخ دهد.
  2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست كتبی به معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه و یا نماینده ذیصلاح باید در عرض سه روز اداری از تاریخ ابلاغ تصمیم مدیر مدرسه ارائه گردد. معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه ظرف پنج روز اداری يا در اسرغ وقت ، باید به صورت کتبی پاسخ دهد.
 2. تجدیدنظر انضباطی - SMAPD باید رویه های تجدیدنظر انضباطی منطقه را برای همه موارد تجدیدنظر مسائل انضباطی سطح 3 و 4 هماهنگ کند.
  1. تجدیدنظر انضباطی سطح 1 - اقدامات انضباطی از جمله تعلیق در مدرسه و اقدامات انضباطی، به غیر از تعلیق خارج از مدرسه.

   اولین و آخرین درخواست تجدید نظر: فرصتی برای گفتگو (حضوری یا تلفنی) با مدیر یا نماینده مدیر در اسرع وقت.
  2. تجدیدنظر انضباطی سطح 2 - تعلیق کوتاه مدت خارج از مدرسه (یک تا پنج روز مدرسه).

   روند و زمانبندی مربوط به تعلیق کوتاه مدت در مقررات 1-744، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان"، درج شده است.
   1. اولین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدیدنظر به صورت کتبی از تصمیم معاون مدیر یا نماینده مدیر به مدیر مدرسه توسط والدین ظرف سه روز مدرسه پس از اطلاع از تعلیق. ولی/سرپرست قانونی باید به صورت کتبی از وضعیت تصمیم مدیر در طی پنج روز اداری پس از دریافت نامه درخواست تجدیدنظر مطلع شوند.
   2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست كتبی به معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه باید در عرض سه روز اداری از تاریخ ابلاغ تصمیم مدیر مدرسه ارائه گردد. معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه باید ظرف پنج روز اداری به صورت کتبی پاسخ دهد.
   3. در صورتی که ارجاع به SMAPD برای بررسی اقدامات انضباطی بیشتر، شامل تعلیق یا اخراج طولانی مدت، همراه با تعلیق کوتاه مدت در نظر گرفته شود، درخواست تجدید نظر در تعلیق توسط افسر دادرسی SMAPD در زمان رسیدگی به پرونده بررسی می شود.
  3. تجدیدنظر انضباطی سطح 3 - تعلیق طولانی مدت خارج از مدرسه (بیش از 10 روز مدرسه اما کمتر از 45 روز مدرسه). تعليق طولانى مدت مى تواند بیشتر از 45 روز ادامه داشته باشد، اما نباید از 364 روز تجاوز کند، اگر (1) جرم یکی از موارد شرح داده شده در 277.07-22.1 § قانون ويرجينيا(جرایم مربوط به سلاحهای خاص) يا 277.08-22.1 §(جرایم مربوط به مواد مخدر خاص) یا شامل آسیب بدنی جدى باشد؛ يا (2) هيئت مديره يا SMAPD به عنوان نماینده رئیس آموزش و پرورش مطلع شود كه شرايط تشديد كننده ای همانطور که توسط وزارت آموزش و پرورش ويرجينيا تعریف شده است، وجود دارد.

   روند و زمانبندی مربوط به در خواست تجدید در مورد تعلیق طولانی مدت در مقررات 6-745، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" درج شده است.
   1. اولین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدیدنظر کتبی از تصمیم افسر دادرسی SMAPD به کمیته انضباطی سه نفره هیئت مدیره (SBDC) باید ظرف چهار روز اداری از تاریخ نامه تصمیم SMAPD ، توسط SMAPD دریافت شود. کمیته انضباطی هئیت مدیره (SBDC) درخواست تجدیدنظر از تصمیم مسئول رسیدگی SMAPD را که به صورت کتبی ارائه شده است در جلسه غیرعلنی بررسی می کند و ظرف 30 روز از زمان ارسال درخواست تجدیدنظر ، تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. هیچ یک از کارکنان مدرسه، کارکنان SMAPD، دانش آموز، ولی/سرپرست قانونی یا هیچ نماینده ای از طرف دانش آموز یا ولی/سرپرست قانونی در جلسه غیر علنی SBDC حضور نخواهند داشت. SBDC فقط اسناد ارائه شده در طول جلسه دادرسی SMAPD را بررسی می کند، به استثنای نامه تجدید نظر و نامه افسر دادرسی SMAPD یا شواهدی که فقط به آن پرونده یا حقایق جدیدی که در نامه تجدید نظر عنوان شده است می پردازد، که باید به SBDC نیز ارائه شود و یک نسخه از آن برای دانش آموز/والدین/ سرپرستان ارائه ارسال خواهد شد. هیچ سند دیگری از سوی SBDC در نظر گرفته نمی شود. SBDC باید با کارکنان SMAPD در مورد مسائل و رویه ها و/یا گزینه های تعیین سطح مشورت کند. اگر SBDC برای یک دانش آموز معلول یا ناتوان تعلیق طولانی مدت در نظر بگیرد، یک تیم برنامه آموزش فردی برای تعیین ادامه خدمات آموزشی تشکیل جلسه خواهد داد.
   2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدیدنظر کتبی به کل اعضاء هیئت مدیره، در صورتی که تصمیم SBDC به اتفاق آرا نباشد، ظرف پنج روز کاری ارسال می شود.
   3. در صورتی که افسر دادرسیSMAPD اخراج را به جای تعلیق طولانی مدت توصیه کند، رویه تجدیدنظر انضباطی سطح 4 اعمال خواهد شد.
  4. تجدیدنظر انضباطی سطح 4 - اخراج، پذیرش مجدد، و اخراج از مدرسه.
   1. اخراج

    اگر دانش آموزی توسط SMAPD برای اخراج توصیه شده باشد، والدین/سرپرستان و دانش آموز می توانند ظرف چهار روز اداری از تاریخ تصمیم SMAPD در مورد توصیه افسر دادرسی SMAPD به SBDC درخواست تجدیدنظر کتبی ارائه دهند.

    یک SBDC باید بدون تأخیر غیر منطقی (بدون دلیل منطقی) درخواست تجدیدنظر در مورد توصیه اخراج مورد بررسی قرار دهد. این کمیته باید از سه عضو هیئت مدرسه تشکیل شود، همانطور که در
     22.1-277.06 § قانون ویرجینیا درج شده است.
    1. اولین درخواست تجدید نظر: جلسه دادرسی متشکل از یک تیم سه نفره SBDC (تصمیم نهایی تجدیدنظر در صورت رأی اتفاق آراء کمیته).
    2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدیدنظر کتبی به کل اعضاء هیئت مدیره فقط بر اساس مستندات (فقط در صورتی موجود است که رای SBDC به اتفاق آرا نباشد). درخواست تجدیدنظر کتبی باید ظرف هفت روز اداری پس از تصمیم SBDC، توسط SMAPD دریافت شود. هیئت مدیره که در یک جلسه غیرعلنی، مدارک و سوابق مربوطه را در حضور SBDC و هر یک از مدارکی که در جلسه دادرسی SBDC ارائه شده است را بررسی می‌کند و در جلسه علنی رای می‌دهد تا ظرف 30 روز پس از تسلیم درخواست، تصمیم بگیرد. تصمیمات هیئت مدیره نهایی خواهد بود.

     رویه‌های SBDC برای جلسات تجدید نظر مربوط به اخراج دانش‌آموزان را می‌توان در مقررات
     745-4، "روند کمیته انضباطی هیئت مدیره در رابطه با جلسات تجدید نظر مربوط به اخراج دانش‌آموز"
     قابل دسترس است.
   2. پذیرش مجدد

    رویه ها و جدول زمانی برای پذیرش مجدد دانش آموزانی که قبلاً از مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) اخراج شده اند ، در مقررات 5-745 ، "پذیرش مجدد و محرومیت ها/پذیرش" درج شده است.

    آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدیدنظر از تصمیم افسر دادرسی SMAPD به هیئت مدرسه به صورت کتبی. چنین درخواستی باید ظرف چهار روز اداری پس از صدور نامه تصمیم پذیرش مجدد، توسط SMAPD دریافت شود. هيئت مدیره در جلسه غیر علنی سوابق و پرونده را بررسی می کند و در رابطه با تصميم پذیرش مجدد در جلسه علني راي صادر می کند. دانش آموز و والدین/سرپرستان به صورت كتبی از تصميم هیئت مدیره مطلع خواهند شد.
   3. اخراج از مدرسه

    این روند برای دانش آموزانی که قبلاً توسط مدرسه دیگر یا یک مدرسه خصوصی اخراج یا معلق شده اند و درخواست ورود به PWCS را دارند، در مقررات 5-745 ، "پذیرش مجدد و محرومیت ها/پذیرش" توضیح داده شده است.

    آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدیدنظر از تصمیم افسر دادرسی SMAPD به هیئت مدرسه به صورت کتبی. چنین درخواستی باید ظرف چهار روز اداری پس از صدور نامه تصمیم پذیرش، توسط SMAPD دریافت شود. هيئت مدیره در جلسه غیر علنی سوابق و پرونده را بررسی می کند و در رابطه با تصميم حذف دانش آموز در یک جلسه علني راي صادر می کند. دانش آموز و والدین/سرپرستان در صورت اخراج یا رد پذیرش، ظرف 30 روز از تصميم هيئت مدیره به صورت کتبی مطلع خواهند شد و در صورت تعليق بيش از 30 روز، ظرف 15 روز مطلع خواهند شد.
  5. اختیار در اصلاح اقدام انضباطی.

   در هر سطح از مراحل رسیدگی به همه تجدیدنظرهای انضباطی، درخواست تجدیدنظر ممکن است پذیرفته یا رد شود، و پیامدهای مرتبط (اقدامات اصلاحی) ممکن است افزایش یا کاهش یابد یا اجازه داده شود که ثابت بماند.

   اگر در رابطه با تجدید نظر در مورد تعلیق طولانی مدت ، SBDC تشخیص دهد که اخراج گزینه مناسبی است ، دانش آموز باید توسط SMAPD از حق درخواست تشکیل جلسه دادرسی در حضور کمیته هیئت مدیره، مطلع گردد. در صورتی که دانش آموز چنین درخواستی را نکند و یا خواهان تشکیل جلسه دادرسی نباشد و یا دانش آموز نتواند در جلسه حضور داشته باشد، کمیته انضباطی هیئت مدیره بر اساس سوابق و اسناد کتبی تصمیم خواهد گرفت. در صورتی که تصمیم کمیته هیئت مدیره به اتفاق آرا نباشد، دانش آموز می تواند کتباً از هیئت مدیره درخواست تجدید نظر کند.
 3. تبعیض یا تعرض و آزار - درخواست تجدیدنظر از تصمیمی که شامل شکایت می شود
  1. دانش آموزی که شکایت رسمی آزار جنسی تایتل IX تحت مقررات 1-738 ، "حل و فصل دعاوی علیه سوء رفتار جنسی دانش آموزان" ارائه کرده است ، باید از مراحل تجدیدنظر و زمان بندی های مندرج در این مقررات پیروی کند.
  2. دانش آموزی که طبق مقررات 3-738 "حل و فصل دعاوی علیه تبعیض یا آزار (تعرض) دانش آموزان"یک شکایت کتبی از تبعیض یا تعرض ارائه کرده است ، باید از مراحل تجدیدنظر و زمان بندی های مندرج در این مقررات پیروی کند.
 4. درخواست جدید نظر در صلاحیت - برنامه های درسی و فرق برنامه - دانش آموز همچنان صلاحیت شرکت در لیگ دبیرستان ویرجینیا و منطقه را دارند ولی دستیابی به استانداردهای صلاحیت کانتی را از دست می دهد.
  1. دانش آموز یا والدین می توانند با ارائه یک بیانیه کتبی که شرایطی را که منجر به عدم دستیابی به استاندارد شده است، مستقیماً درخواست تجدید نظر از مدیر مدرسه کنند. تجدید نظر باید ظرف سه روز اداری پس از صدور کارنامه ها یا گزارش پیشرفت صورت گیرد.
  2. مدیر مدرسه باید درخواست تجدید نظر را بررسی کرده و این درخواست را همراه با توصیه مدیر ظرف سه روز پس از دریافت استیناف به سرپرست بخش فعالیت های دانش آموزان ارائه دهد. تصمیمات اخذ شده از طرف معاون تراز و سرپرست بخش فعالیتهای دانش آموزان نهایی خواهد شد.
 5. تجدید نظر در رابطه با وضعیت فارغ التحصیلی - به دلیل حساسیت زمان این نوع درخواست ها، مراحل و زمانبندی رسیدگی این درخواست ها باید با سرعت انجام شود .
  1. اولین درخواست تجدید نظر: جلسه غیر رسمی با مدیر
  2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست كتبی به معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه یا نماینده ذیصلاح.
 6. تجدید نظر های مربوط به فعالیت و مسابقات بین مدارس
  1. دانش آموز یا والدین می توانند با ارائه یک بیانیه کتبی که شرایط فردی را شرح می دهد مستقیما از مدیر مدرسه درخواست تجدید نظر کنند.
  2. مدیر مدرسه باید درخواست تجدید نظر را بررسی کرده و درخواست یا توصیه ای را ظرف دو روز پس از دریافت استیناف به سرپرست بخش فعالیت های دانش آموزان ارائه دهد. مدیر مدرسه همچنین مسئول مشاوره با معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه در این اقدام است.
  3. تصمیمات اخذ شده از طرف معاون تراز و سرپرست بخش فعالیتهای دانش آموزان نهایی خواهد شد.
 7. مشارکت در اجرای موسیقی و درخواست تجدید نظر درباره مسائل تحصیلی/مرتبط با نمره (مقاطع راهنمایی و دبیرستان/لیسه)
  1. دانش آموز یا والدین باید با ارائه یک بیانیه کتبی که شرایط فردی را شرح می دهد مستقیما از مدیر مدرسه درخواست تجدید نظر کند.
  2. مدیر درخواست تجدید نظر را بررسي می کند و آنرا همراه با توصیه نامه ظرف دو روز بعد از دريافت درخواست تجديد نظر ارائه مي دهد. اگر اين درخواست مربوط به حضور دانش آموز در اجرای موسيقي در دوره هاي راهنمایی و دبيرستان/لیسه باشد مدیر درخواست تجدید نظر و توصيه نامه را برای سرپرست بخش هنرها ارسال می کند. اگر تجدید نظر مربوط به اجرای موسیقی مقطع راهنمایی و دبیرستان/لیسه باشد، مدیر مدرسه باید به معاونت رئیس آموزش وپروش بخش مربوطه اطلاع دهد. اگر اين درخواست مربوط به مسائل تحصیلی/مرتبط با نمره باشد مدیر درخواست تجدید نظر و توصيه نامه را برای معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه ارسال می کند.
  3. تصمیمات اخذ شده بوسیله معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه و سرپرست بخش هنرها نهایی خواهد بود.
 8. درخواست تجدیدنظر برای قرار گرفتن در برنامه آموزش غیرسنتی - روند و جدول زمانی برای قرار گرفتن در یک برنامه آموزش غیرسنتی باید در مقررات 1-681، "برنامه های آموزش غیر سنتی" ارائه شود.
  1. ارجاع توسط مدرسه پایه به یک برنامه آموزشی غیر سنتی.
   1. اولین درخواست تجدید نظر: جلسه دادرسی با بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین(SMAPD).
   2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدید نظر کتبی به هیئت مدیره
  2. پذیرش مجدد توسط SMAPD برای برخی تخلفات قابل گزراش مدرسه یا سایر تخلفات تحت قانون ویرجینیا
    22.1-209.1:2 § یا 22.1:277.2:1 §
   1. اولین درخواست تجدید نظر: جلسه دادرسی با SMAPD.
   2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدید نظر کتبی به هیئت مدیره
  3. انتصاب توسط SMAPD هنگام بازگشت به مدرسه از تعلیق یا اخراج طولانی مدرت:
   1. اولین درخواست تجدید نظر: درخواست تجدید نظر کتبی به SBDC.
   2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست کتبی به هیئت مدیره در صورتی که تصمیم SBDC به اتفاق آراء نباشد.
  4. درخواست تجدید نظر توسط والدین در رابطه با رد انتصاب در برنامه آموزش غیر سنتی.

   درخواست كتبی باید در عرض سه روز اداری از تاریخ ابلاغ تصمیم رد انتصاب (عدم پذیرش) به معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه و یا نماینده ذیصلاح ارائه شود. تصمیمات اخذ شده توسط معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه نهایی خواهد بود.
 9. درخواست تجدید نظر درباره پذیرش مجدد در مدرسه ستنی برای انتصاب برنامه های غیر اختیاری
  1. انتصاب SMAPD

   یک کمیته بازنگری SMAPD باید برای بررسی وضعیت انضباطی دانش آموزان تشکیل جلسه دهد. تصمیمات اخذ شده توسط کمیته بازنگری SMAPD نهایی خواهد بود.
  2. ارجاع توسط مدرسه پایه
   1. دانش آموزان مستقل مدارس غیرسنتی (INS) – مدیر INS یا نماینده ذیصلاح، با بازگشت دانش آموز به محیط مدرسه سنتی مخالفت می کند.
    1. اولین درخواست تجدید نظر: درخواست کتبی به کمیته بررسی SMAPD.
    2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست کتبی به معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش تعلیم و تعلّم
   2. دانش‌آموزان در سایر برنامه‌های آموزشی جایگزین - مدیر/مدیر عامل برنامه های دیگر آموزش جایگزین با بازگشت دانش‌آموز به محیط مدرسه سنتی مخالفت می‌کند.
    1. اولین درخواست تجدید نظر: درخواست کتبی به کمیته بررسی SMAPD.
    2. آخرین درخواست تجدید نظر: درخواست کتبی به معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان
 10. درخواست تجدید نظر در انتقال - مراحل و زمانبندی باید مطابق با مفاد مندرج در مقررات 1-721، "انتقال دانش آموز - پیش دبستانی/ابتدایی/راهنمایی" و مقررات 2-721، " انتقال دانش آموز - مقطع دبیرستان/لیسه" باشد.
  1. پیشدبستانی، ابتدایی، و راهنمایی:

   درخواست تجدید نظر می تواند به صورت کتبی به سرپرست بخش مشاوره دوره رمتوسطه و خدمات مربوطه (مقطع راهنمایی) یا سرپرست بخش مشاوره دوره ابتدایی و خدمات مربوطه (پیشدبستانی/مقطع ابتدایی) تا اول ژوئن سال تحصیلی که در آن انتقال توسط مدرسه رد شده است، ارائه شود. سرپرست مربوطه با مدیرعامل بخش کالج، شغل و پشتیبانی دانش آموز مشورت کرده و تصمیم نهایی درباره تجدید نظر را تا 30 ژوئن به ولی/سرپرست ابلاغ خواهد کرد.
  2. دبیرستان/لیسه:

   درخواست تجدید نظر می تواند به صورت کتبی به سرپرست بخش مشاوره دوره متوسطه و خدمات مربوطه تا اول ژوئن سال تحصیلی که در آن انتقال توسط مدرسه رد شده است، ارائه شود. سرپرست بخش مشاوره دوره متوسطه و خدمات مربوطه با مدیر عامل بخش کالج، شغل و پشتیبانی دانش آموز مشورت کرده و تصمیم نهایی درباره تجدید نظر را تا 30 ژوئن به والدین ابلاغ خواهد کرد.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين مقررات و هر سیاست مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار مورد بررسي قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می شود