Regulation 745-4

فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات - رویه های کمیته انضباطی هیئت مدیره برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر در رابطه با اخراج دانش آموزان
کد
745-4
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 آوریل 2017
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
4 مارس 2020، 19 نوامبر 2021


دانش آموزان

مقررات 745-4

رویه های کمیته انضباطی هیئت مدیره برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر در رابطه با اخراج دانش آموزان

 1. هدف

  رویه‌های زیر بر اجرای جلسه استیناف اخراج دانش آموزان در محضر کمیته انضباطی هیئت مدیره (SBDC) که از سه عضو تشکیل شده است حاکم خواهد بود. استیناف یا درخواست تجدید نظر در رابطه با اخراج یک روند عادلانه است. با این حال، SBDC ملزم به پیروی از قوانین رسمی درباره شواهد یا رویه هایی نیست که در دادگاه اعمال می شود. رویه‌های زیر دستورالعمل‌های کلی هستند که ممکن است توسط رئیس بخش SBDC در صورت نیاز برای اجرای کارآمد جلسه، یا در مواردی که به نفع منطقه یا دانش‌آموز باشد، اصلاح شوند.
 2. روش
  1. این رویه باید در دسترس همه دانش آموزان و/یا نمایندگان آنها قرار گیرد که به صورت کتبی در مورد توصیه اخراج درخواست تجدیدنظر کرده اند که این توصیه توسط بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین (SMAPD) ارائه شده و درخواست رسیدگی به SBDC را دارند. درخواست تجدیدنظر کتبی باید در SMAPD ثبت شود، همانطور که در مقررات 6-745، "درخواست تجدید نظر از هیئت مدیره در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج" و 1-731، "تجدیدنظر در امورات دانش آموزی" ارائه شده است.
  2. حداقل پنج روز کاری قبل از برگزاری جلسه، در صورتی که ایمیل معتبر یک ولی/سرپرست در سوابق دانش آموز درج گردیده باشد، دانش آموز و ولی/سرپرست دانش آموز باید توسط SMAPD از طریق نامه رسمی یا پست معمولی که شامل موارد زیر است مطلع گردند:
   1. تاریخ، زمان و مکان جلسه دادرسی؛
   2. رویه های حاکم بر برگزاری جلسه دادرسی؛ و
   3. اینکه دانش آموز و والدین/سرپرستان می توانند برای جلسه دادرسی از مشاور حقوقی استفاده کنند.
  3. درخواست برای تداوم. والدین/سرپرستان یا دانش آموز بزرگسال ممکن است درخواست ادامه جلسه دادرسی برنامه ریزی شده SBDC را داشته باشند. با این حال، چنین تداوم‌هایی فقط به دلایل منطقی، با تأیید رئیس هیئت مدیره یا رئیس SBDC و مطابق با دستورالعمل‌های زیر اعطا می‌شوند:
   1. درخواست تداوم جلسه به صورت کتبی باید به موقع به SMAPD همراه با دلایل درخواست ارسال شود. سرپرست بخش مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین باید درخواست را بررسی کرده و توصیه‌ای در مورد ادامه کار به رئیس هیئت مدیره یا رئیس SBDC ارائه کند.
   2. دلیل منطقی برای تداوم جلسه معمولاً شامل تداخل برنامه از جانب دانش آموز، والدین یا سرپرست دانش آموز یا وکیل یا حامی دانش آموز نمی شود. SBDC، SMAPD، مدیریت مدرسه و کارکنان، و مشاور منطقه، همگی باید شرایطی را فراهم کنند تا در تاریخ برنامه ریزی شده در جلسه حضور داشته باشند و بنابراین، از دانش آموز و نمایندگان دانش آموز نیز همین انتظار می رود.
   3. دانش‌آموز و والدین/سرپرستان، وکیل یا سایر نمایندگان دانش آموز باید موافقت کنند که از هر گونه زمان‌بندی برنامه ریزی ‌شده توسط قانون یا سیاست‌ها و مقررات هیئت مدیره که زمان‌بندی جلسه را تعیین می‌کند، صرف نظر کنند (یعنی تاریخ های قبلی ممکن است تغییر کنند و ولی/سرپرست/ دانش آموز یا نماینده آنها باید مطابق با زمان بندی جدید برنامه خود را مطابقت دهند).
  4. پرونده اخراج اراسل شده برای والدین/سرپرستان/نماینده آنها که حاوی اسناد و مدارک مربوط به جلسه دادرسی است باید حداقل سه روز کاری قبل از جلسه با SBDC در اختیار ولی/سرپرست/نماینده دانش آموز از طریق بخش SMAPD قرار گیرد. پرونده اخراج ممکن است شامل مواد زیر باشد، اما محدود به آن نیست:
   1. توصیه مدیر برای اقدامات انضباطی، از جمله تخلف های خاص، ماهیت تخلف، و خلاصه‌ای از حقایقی که از این توصیه پشتیبانی می کند؛
   2. رویداد یا سایر گزارش‌هایی که منعکس‌کننده هرگونه تحقیق درباره رفتار دانش‌آموز توسط کارکنان مدرسه، امنیت مدرسه، پلیس یا سایر مقامات دولتی، از جمله هرگونه ارزیابی تهدید است.
   3. اظهارات دریافت شده از کارکنان، دانش آموزان، پلیس یا سایر شاهدان رفتار دانش آموز. به منظور محافظت از دانش‌آموزان در برابر انتقام‌جویی (تلافی) و تشویق گزارش‌ رفتاری که ناقض قوانین "آیین نامه انضباطی" مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی است، اظهارات به‌دست‌آمده از شاهدانی که دانش آموز هستند نباید هویت دانش‌آموز یا دانش‌آموزان ارائه‌دهنده بیانیه را مشخص کند.
   4. رونوشت جلسه در حضور افسر دادرسی SMAPD و یک کپی از توصیه افسر دادرسی؛
   5. هر گونه سند یا مدرکی که در جلسه دادرسی SMAPD معرفی شده است.
   6. سوابق تحصیلی، وضعیت حضور و غیاب (ضوابط حاضری) و پرونده انضباطی دانش آموز، از جمله سوابق هرگونه تخلف یا رفتار مشابه و مداخلات قبلی؛ و
   7. هر گونه اسناد و مدارک مرتبط دیگر، از جمله مدارک مربوط به عوامل قانونی یا "شرایط خاص" دانش آموز که در کد ویرجینیا (C)  277.06-22.1 § درج شده است.
  5. مسائل انضباطی دانش آموزان طبق قوانین ایالتی و فدرال محرمانه است. بنابراین جلسه دادرسی غیرعلنی برگزار می شود و علنی نمی باشد.
  6. جلسه دادرسی با SBDC با توجه به محدودیت‌های زمانی قابل توجهی که بر هیئت تحمیل شده است به 45 دقیقه محدود می‌شود، و از آنجایی که اعضای کمیته این فرصت را خواهند داشت تا پرونده اخراج را قبل از جلسه بررسی کنند( این فرصت کافی خواهد بود). دانش آموز، ولی یا سرپرست یا وکیل آنها نمی توانند شهادت تکراری ارائه دهند و از آنها خواسته می شود که شهادت چندین شاهد را به طور کتبی ارائه دهند، به ویژه شهادت شاهدان عینی.
  7. ولی یا سرپرست یا بزرگسالان مسئول دیگر از جمله مشاور حقوقی می توانند به عنوان نماینده دانش آموز عمل کنند. ولی (والدین)/سرپرست (سرپرستان) می توانند در طول جلسه دادرسی حضور داشته باشند. با این حال، دانش آموز باید فقط یک وکیل برای ارائه پرونده داشته باشد. طرفین، از جمله وکلا، باید ادب را رعایت کنند و از نزاع شخصی یا سایر رفتارهای ناشایست خودداری کنند. رئیس SBDC این اختیار را دارد که افرادی را که مرتکب رفتار ناشایست می شوند یا جلسه را مختل می کنند از جلسه اخراج کند. قانون، SBDC را مجبور نمی‌کند که به وکلا یا مدافع اجازه شرکت در جلسه دادرسی را بدهد، مگر در شرایط محدود.
  8. رئیس SBDC می‌تواند قاعده‌ای وضع کند که شهود را تا زمانی که از آنها برای ارائه اطلاعات درخواست می‌شود، از حضور در جلسه حذف کند و باید با کمک مشاور منطقه، تمامی رویه‌ ها یا سایر اعتراض‌ها را حل و فصل کند.
  9. جلسه دادرسی به ترتیب زیر انجام می شود:
   1. رئیس SBDC طرفین و شهود را معرفی می کند.
   2. مدیر مدرسه و/یا مدیر بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین (یا نماینده ذیصلاح) باید پرونده رسمی را ارائه دهد که در آن خلاصه ای از سوء رفتار دانش آموز، دلایل توصیه مدیر برای اقدامات انضباطی بیشتر، شرایط خاص و/یا تشدید کننده شناسایی شده توسط افسر دادرسی SMAPD (در صورت لزوم)، و دلیل توصیه SMAPD درج شده باشد.
   3. دانش آموز یا وکیل دانش آموز باید فرصتی برای بیان اظهارات افتتاحیه داشته باشد.
   4. SMAPD، مدیر مدرسه و کارکنان باید فرصتی برای ارائه شواهد به روز شده، علاوه بر شواهدی که قبلاً در پرونده اخراج به کمیته ارائه شده است، داشته باشند. این شواهد ممکن است شامل شواهدی باشد که پاسخگوی هر موضوع یا واقعیت جدیدی باشد که در دادخواست تجدیدنظر دانش آموز مطرح شده و قبلاً در جلسه دادرسی SMAPD مطرح نشده بود. نسخه هایی از هر گونه مطالب به روز شده یا اضافی باید قبل از جلسه در اختیار دانش آموز یا ولی / سرپرست / نماینده دانش آموز قرار گیرد، مگر اینکه عملی نباشد.
   5. دانش آموز یا وکیل دانش آموز می تواند از مدیر و کارکنان مدرسه یا سایر شاهدان ارائه شده توسط مدرسه سوال بپرسد. این فرصتی برای دانش آموز است تا اطلاعات ارائه شده به SBDC را به چالش بکشد.
   6. مشاور منطقه و اعضای SBDC فرصت خواهند داشت تا از مدیر مدرسه، کارکنان و سایر شاهدان سؤال بپرسند.
   7. سپس دانش آموز و وکیل دانش آموز باید پرونده خود را به SBDC، از جمله شاهدان یا شواهد مرتبط با مسائل در حضور کمیته، ارائه کنند. در این زمان است که دانش‌آموز/ولی/سرپرست/وکیل مدافع/وکیل به SBDC اطلاع می‌دهند که مایلند بدانند نتیجه جلسه چیست (یعنی پیامدهای مختلف، شرایط مختلف، مکان تحصیلی متفاوت).
   8. سپس مسئولین باید از هر شاهدی که به نمایندگی از دانش آموز ارائه می شود سؤال بپرسد و شواهدی را در رد موضوع ارائه دهد.
   9. مشاور منطقه و اعضای SBDC فرصت خواهند داشت تا از دانش آموز، ولی(والدین)/سرپرست (سرپرستان) و سایر شاهدان سؤال بپرسند.
   10. مسئولین باید فرصتی فراهم کنند تا اظهارات پایانی بیان شود و نماینده ذیصلاح SMAPD می تواند دلیل تصمیم خود را توضیح دهد.
   11. به دانش آموز یا وکیل دانش آموز فرصت داده خواهد شد تا اظهارات پایانی را بیان کند.
  10. پس از جلسه دادرسی، SBDC باید در جلسه غیرعلنی موضوع را مورد بحث و گفتگو قرار دهد و پس از آخرین جلسه دادرسی در دستور کار SBDC در جلسه علنی رای خود را اعلام کند. به منظور حفظ حریم خصوصی دانش آموز ، نام کلیه دانش آموزان در جلسات مرتبط با اخراج با شماره عنوان خواهند شد. رأی SBDC باید با شماره دانش آموز اعلام شود و نه با نام دانش آموز.
  11. SBDC ممکن است توصیه افسر دادرسی SMAPD را تائيد، رد يا اصلاح نمايد، و يا مي تواند تعيين كند که اقدامات انضباطی دیگری یا یک دوره دیگر از تنبیه انضباطی برای اخراج مستحق است. SBDC همچنین ممکن است دانش آموز را ملزم به حضور در یک برنامه آموزشی جایگزین در طول اخراج یا پس از بازگشت به مدرسه کند، در غیر این صورت ممکن است محل تحصیل دانش آموز را پس از بازگشت تغییر دهد، یا ممکن است تصمیم بگیرد که شرایط متفاوتی برای پذیرش مجدد مناسب است.
  12. اگر رای SBDC به اتفاق آرا باشد، آن تصمیم قطعی است و هیچ تجدیدنظری اِعمال نخواهد شد. اگر رای SBDC به اتفاق آرا نباشد، دانش‌آموز حق دارد به صورت کتبی از کل اعضاء هیئت مدیره درخواست تجدیدنظر کند، همانطور که در مقررات 1-745، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" آمده است.
  13. SMAPD مسئول اعلام تصمیم SBDC به والدین/سرپرستان یا دانش‌آموز بزرگسال(بالغ) خواهد بود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.