Regulation 744-1

فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات - تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان
کد
744-1
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 آوریل 2017
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
4 مارس 2020این مقررات جایگزین نسخه مورخ 4 مارس 2020 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

مقررات 744-1

سیاست - تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان

 1. قوانین عمومی مربوط به تعلیق های کوتاه مدت
  1. قوانین حاکم بر تعلیق کوتاه مدت خارج از مدرسه در این مقررات بیان شده است و در "آیین نامه انضباطی" مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) خلاصه شده است. رفتاری که به عنوان علت تعلیق تلقی می شود، شامل مواردی است که در سیاست ها و مقررات هیئت مدیره بیان شده است و در «آیین نامه انضباطی» مشخص شده است، اما تنها به این رفتارها محدود نمی شود.
  2. سن و مقطع کلاسی دانش آموز، شرايط مربوط به تخلف و ساير عوامل مرتبط باید توسط مدیر در زمان تعيين میزان اقدامات انضباطی در نظر گرفته شود. طول مدت تعلیق باید به ماهیت تخلف، و تأثیر آن رفتار بر سایر دانش‌آموزان، کارکنان و/یا ایمنی و عملیات منطقه/مدرسه مرتبط باشد.
  3. تعلیق کوتاه مدت برای تخلفات جزئی ممکن است از یک تا 10 روز مدرسه (روز تحصیلی) متغیر باشد، به استثنای دانش آموزان پیش دبستانی تا پایه/صنف سوم، که نباید بیش از سه روز تحصیلی تعلیق شوند، مگر اینکه جرم متضمن آسیب فیزیکی یا تهدید جدی به آسیب فیزیکی به دیگران باشد ، یا معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه متوجه شود که شرایط تشدید کننده وجود دارد. شرایط تشدید کننده ای که موجب تعلیق بیش از سه روز مدرسه (روز تحصیلی) یک دانش آموز پیش دبستانی تا پایه/صنف سوم می شود توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا به شرح زیر تعریف شده است:
   1. دانش آموز مرتکب سوء رفتاری شده است که باعث آسیب جدی (از جمله آسیب جسمی، عاطفی و روانی) به شخص یا افراد دیگر شده است یا تهدید معتبر به آسیب جدی به شخص یا افراد دیگری است، همانطور که توسط یک ارزیابی تهدید تعیین می شود؛ یا
   2. حضور دانش آموز در مدرسه یک خطر مستمر و غیرمنطقی برای ایمنی مدرسه، دانش آموزان، کارکنان یا سایر افراد در مدرسه ایجاد می کند؛ یا
   3. دانش آموز مرتکب یک تخلف جدی شده است که عبارت است از:
    1. مداوم (رفتارهای مشابه مکرر در پرونده انضباطی دانش آموز ثبت شده است)، و
    2. بدون نتیجه نسبت به مداخلات هدفمند، همانطور که از طریق یک فرآیند مداخله تعیین شده مستند شده است.
  4. سوء رفتار جدی‌تر ممکن است منجر به تعلیق یا اخراج طولانی‌مدت شود، که در مقررات 1-745، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش‌آموزان" و مقررات 1-747، "بخش مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین ( SMAPD)" آمده است.
  5. همانطور که در سراسر این مقررات استفاده شده است، "مدیر" یعنی مدیر مدرسه، معاون مدیر، کارآموز دفتری، یا هر مقام دیگر تایید شده که به عنوان نماینده مدیر (امریت) با اختیارات مدیر عمل می کند.
  6. دانش‌آموزانی که از مدرسه تعلیق می‌شوند در طول مدت تعلیق خود از حضور در اموال مدرسه و فعالیت‌های مربوط به مدرسه (تیم‌ها، باشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های تحت حمایت مدرسه، از جمله تمرین‌ها) منع می‌شوند و ممکن است به دلیل عبور غیرمجاز بازداشت شوند، همانطور که در کد ویرجینیا §§ 119-18.2 و 128-18.2 آمده است.
  7. با این حال، در طول مدت تعلیق، دانش‌آموزان می‌توانند به منظور دریافت خدمات آموزشی جایگزین و/یا موقت و شرکت در کنفرانس‌ها یا جلساتی که توسط مدیر تعیین می‌شود، وارد ملک مدرسه شوند.
  8. طبق این مقررات، اصطلاح "روز مدرسه" به معنای هر روزی است که مدرسه برای اهداف آموزشی تشکیل می‌شود و اصطلاح "روز کاری" به معنای هر روزی است که دفاتر معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه باز هستند. در مواردی که این مقررات خواستار ارائه درخواست به صورت کتبی یا برگه درخواست به هر نماینده، کارمند یا بخش در یک روز خاص است، این برگه درخواست باید به نماینده مذکور، کارمند یا بخش مربوطه قبل از ساعت 4 بعد از ظهر ساعات یک روز مدرسه یا کاری ارسال شود.
 2. حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت

  دانش‌آموزان دارای معلولیت از حمایت‌های مشابه با دانش آموزان بدون معلولیت برخوردارند و همچنین تحت قوانین ایالتی و فدرال از حمایت‌های اضافی برخوردار خواهند بود. برای هر دانش آموز دارای معلولیت، رویه های ارائه شده در مقررات 2-745، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت" باید همراه با رویه های مندرج در این مقررات اعمال شود.
 3. فرآیند تعلیق کوتاه مدت
  1. مدارس باید تمام مداخلات قبلی و نتیجه پاسخ دانش‌آموز به آن مداخلات را قبل از اعمال تعلیق خارج از مدرسه بررسی کنند.
  2. در صورتی که مدیر یا نماینده مدیر قصد تعلیق یک دانش آموز را برای ده روز تحصیلی یا کمتر داشته باشد، ابتدا باید به دانش آموز اطلاعیه شفاهی یا کتبی تخلفات، توضیح حقایق شاخته شده برای پرسنل ابلاغ گردد و به دانش آموز فرصتی داده شود تا به زبان خود آنچه که اتفاق افتاده است را توضیح دهد. مدیر/نماینده ذیصلاح باید تلاش کند تا از طریق تمام راههای ممکن با والدین/سرپرستان تماس حاصل کند تا آنها را از اِعمال قریب الوقوع تعلیق مطلع کند و برای فرستادن دانش آموز به منزل اقدامات مناسب ترتیب داده شود. در صوتی که حضور دانش آموز خطر مستمری برای یک فرد یا اموال ایجاد کند، یا نشانه تهدید مداوم به اختلال باشد، ممکن است دانش آموز فوراً از مدرسه حذف شود. سپس اطلاعیه و توضیح حقایق در اسرع وقت ارسال گردد و فرصتی به دانش آموز داده شود تا حادثه را از زبان خود تعریف کنید.
  3. اطلاعیه کتبی مربوط به یک تعلیق کوتاه مدت باید بدون تأخیر در صورتی که دلیل منطقی وجود نداشته باشد، به دانش آموز و والدین یا سرپرستان ارائه شود. این اطلاعیه باید شرحی از حادثه را ارائه دهد و قوانین " آیین نامه انضباطی" و/یا اطلاعات مربوط به سیاست‌ها و مقررات هیئت مدرسه در مورد در دسترس بودن برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه، برنامه‌های آموزشی جایگزین یا سایر گزینه‌های آموزشی، همراه با رویه درخواست تجدید نظر را مشخص کند.
  4. در طول یک تعلیق کوتاه مدت، باید خدمات آموزشی که توسط مدیر/نمانیده ذیصلاح تعیین شده است، در اختیار دانش آموز قرار گیرد. دانش آموزان برای تمام تکالیف تکمیل شده در طول تعلیق کردیت دریافت خواهند کرد.
  5. مدیران ممکن است از دانش آموز و والدین/سرپرستان بخواهند که در یک کنفرانس پذیرش مجدد برای بحث در مورد حادثه و انتظارات یا مقررات پس از بازگشت دانش آموز به مدرسه شرکت کنند. در صورتی که پس از پایان تعلیق، مدیر یا والدین/سرپرستان برای شرکت در کنفرانس پذیرش مجدد در دسترس نباشد، دانش آموز می تواند در کلاس ها حضور یابد، اما کنفرانس پذیرش باید در مدت کوتاهی پس از آن برگزار شود.
 4. درخواست تجدید نظر برای تعلیق کوتاه مدت (یک تا 10 روز مدرسه)
  1. دانش‌آموزانی که تعلیق کوتاه‌مدت آنها مراحل تجدید نظر را می گذراند، می‌توانند تا زمان تصمیم‌گیری در مورد درخواست تجدیدنظر در مدرسه حضور یابند، مگر اینکه حضور آنها موجب خطر ایمنی یا تهدید برای اختلال مداوم در مدرسه باشد یا این تعلیق همراه با ارجاع به SMAPD برای اقدامات انضباطی بیشتر بالقوه تحت قانون ارائه شده در مقررات 745-1، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" باشد.
  2. درخواست تجدید نظر در سطح مدرسه: دانش آموز و/یا والدین/سرپرستان باید ظرف سه روز پس از اطلاع از تعلیق، درخواست تجدیدنظر را به صورت کتبی به مدیر مدرسه ارائه کنند. والدین/سرپرستان باید به صورت کتبی از وضعیت تصمیم مدیر در طی پنج روز مدرسه پس از دریافت نامه درخواست تجدیدنظر مطلع شوند.
  3. درخواست تجدید نظر از معاونت رئیس آموزش و پرور بخش مربوطه: اگر درباره تصمیم مدیر درخواست تجدیدنظر شود، یک درخواست کتبی برای تجدید نظر در مورد این تصمیم باید ظرف سه روز کاری پس از اطلاع رسانی به والدین/سرپرستان توسط معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه دریافت شود. درخواست تجدیدنظر باید شامل گزارش دانش آموز از حادثه و دلیلی که معتقد است تعلیق غیرقابل توجیه است باشد. معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه یا نماینده ذیصلاح باید تعلیق را پس از بررسی سوابق رفتار دانش‌آموز تأیید، اصلاح یا رد کند. نامه کتبی تصمیم معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش مربوطه باید ظرف پنج روز کاری پس از دریافت نامه درخواست تجدیدنظر مربوط به تصمیم مدیر، به صورت کتبی به والدین/سرپرستان ابلاغ شود. تصمیمات اخذ شده توسط معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه یا نماینده ذیصلاح نهایی خواهد بود.
  4. درخواست‌های مربوط به تعلیق‌های کوتاه‌مدت اعمال‌شده همراه با ارجاع به SMAPD برای اقدامات انضباطی بالقوه بیشتر، باید به SMAPD ارسال شود و در زمان جلسه‌ دادرسی تعیین شده، توصیه‌های مدیر بررسی خواهد شد.
  5. اگر درخواست تجدیدنظر پذیرفته شود، سوابق انضباطی دانش آموز باید از تعلیق کوتاه مدت به غیبت موجه در تمام روزهای مدرسه که دانش آموز به دلیل این تعلیق خارج از مدرسه بوده است، اصلاح شود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.