کتاب:                                                                                 پالیسۍ او مقررات
برخه:                                                                                 700 - زده کوونکي
عنوان:                                                                              پالیسی - د زده کوونکو د مسایلو/ستونزو استناف
کوډ:                                                                                  731
حالت:                                                                               فعال
تصویب شوۍ:                                                             3 سپټمبر، 1997
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه:                                   18 جولای, 2023
د بیاځلی کتلو پخوانی نیټی:                                    26 جون, 2019; 24 فیبروری, 2022


دا پالیسي به د اګسټ په 20، 2023 کال کی د 24 اکتوبر د 2020 کال نیټی نسخی ځائ نیسی.

زده کوونکي

پالیسی نمبر 731

د زده کوونکو د مسایلو/ستونزو استناف

د پرنس ویلیم کاونټي ښوونځي بورډ د زده کوونکو د پراخه شکایتونو د حل لپاره د استیناف طرزالعملونه رامنځ ته کړي دي. د ښوونځیو یا په ځايي کچه د مشرتابه د درلودو د موخو څخه یوه موخه دا هم ده چی د ښوونځي په کچه ستونزی حل کړۍ، یا که اړتیا وي، په اداری کچه. مقرره 1-731, “د زده کوونکو د ستونزو/مسایلو استیناف”، د زده کوونکو د مختلفو ستونزو د استیناف لپاره طرزالعملونه او مهال ویش لنډیز کوي، کوم چې په د 1-731 مقرری، "د زده کوونکو د مسایلو/ستونزو استناف" کې په ګوته شوي ځانګړي پالیسیو او مقرراتو کې په تفصیلی ډول بیان شوي دي.

د زده کوونکو د خدماتو او د ثانوي زده کړو وروسته بریالیتوب لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او هر یو اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس دی پکی بدلون رامنځ ته شي.


§