کتاب                                                        پالیسۍ او مقررات
برخه                                                         700 - زده کوونکي
عنوان                                                     پالیسی - د زده کوونکي د ښوونځي د حالت خبرتیا چی د نوم لیکنې لپاره د شرط په توګه اړینه ده
کوډ                                                          715
حالت                                                       فعال
تصویب شوۍ                                     14 نومبر, 2018
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه           12 جون، کال 2019

زده کوونکې

پالیسی 

د زده کوونکي د ښوونځي د حالت خبرتیا چی د نوم لیکنې لپاره د شرط په توګه اړینه ده 

 

د ورجینیا کوډ 3.2-22.1 § سره په مطابقت، د ښوونځي بورډ باید د والدینو، سرپرست، یا بل هر هغه کس څخه چې د ښوونځي عمر لرونکی ماشوم کنټرول یا مسؤلیت په غاړه لري، غوښتنه وکړئ چې د شاملولو په وخت کې د ماشوم د انضباط (ډسپلین) حالت په اړه حلف نامه یا تصدیق وړاندي کړي. د پرنس ویلیم کاونټی ښوونځیو 5-715 مقرری "د نوم لیکنې دمخه د ماشوم د انضباطي او جرمي تاریخ معلومات افشا کول" ته غاړه ایښودلو سره د پرنس ویلیم کاونټي عامه ښوونځي (PWCS) به د ویرجینیا کوډ دی برخی سره په مطابقت عمل تر سره کړي.

د ځانګړي تعلیم او د زده کوونکو د خدماتو لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او هر ډول اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.