Policy 451.01 Sale of Food Items in the School

Sửa lần cuối: 22 tháng 3, 2022 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

CHÍNH SÁCH 451.01

Bán các Mặt hàng Thực phẩm trong Trường học

Việc bán các mặt hàng thực phẩm trong Trường Công lập Quận Prince William phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý liên bang, cơ quan quản lý tiểu bang và cơ quan quản lý địa phương.

Phòng Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm là đơn vị vận hành duy nhất đối với việc bán thực phẩm cho học sinh trong khuôn viên nhà trường từ 12 giờ đêm cho đến khi kết thúc thời gian phục vụ bữa sáng và từ đầu giờ ăn trưa cho đến khi kết thúc thời gian ăn trưa. Mọi khoản tiền thu được từ việc bán các mặt hàng thực phẩm trong những khung giờ trên sẽ được hạch toán vào tài khoản của Phòng Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm.

Giám đốc điều hành (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:7, Tiêu chuẩn 7. Chính sách của Hội đồng Nhà trường

Bộ luật Virginia § 22.1-207.3, Chương trình bữa sáng trường học

Bộ luật Virginia § 22.1-207.4, Hướng dẫn dinh dưỡng cho thực phẩm cạnh tranh.