772
HỌC SINH

Bãi đậu xe dành cho Học sinh

Mỗi trường trung học phổ thông xây dựng kế hoạch sử dụng tối đa, an toàn, hiệu quả và có trật tự các khu vực đỗ xe của trường. Học sinh yêu cầu cấp phép sử dụng và đỗ xe trên khuôn viên trường phải tuân thủ quy trình tại trường. Mức phí phù hợp có thể được đánh giá.

Đã thông qua: Ngày 23 tháng 6 năm 1999

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN

QUẬN PRINCE WILLIAM, VIRGINIA